a

Незаконитим радом општине Љиг омогућено је приватним лицима да неовлашћено заузму некатегорисан пут, што је остале грађане општине спречило у његовом коришћењу, наведено је у Мишљењу Заштитника грађана