a

Заштитник грађана је у поступку контроле отклонио недостатак у раду Електродистрибуције Србије, након чега је објекат у којем живи притужиља са породицом после дужег времена прикључен на електродистрибутивни систем.

На предмету је радила виша саветница у Стручној служби Заштитника грађана Милена Чоловић.