a

Поступајући по притужби на рад Републичког геодетског завода, Службе за катастар непокретности Вождовац, Заштитник грађана је покренуо испитни поступак оцене законитости и правилности рада, након чега је служба у кратком року одлучила о захтеву притужиље.

На предмету је радила саветница Стручне службе Заштитника грађана Ивана Луковић.