a

Притужиљи, запосленој у општинској управи ускраћено је право на солидарну помоћ иако је испуњавала услове прописане Посебним колективним уговором за запослене у јединицама локалне самоуправе. Након покретања поступка контроле правилности и законитости рада од стране Заштитника грађана, општинска управа је донела решење којим се притужиљи одобрава право на солидарну помоћ.

На предмету је радила виша саветница у Одељењу за хитно поступање Заштитника грађана Тања Длеск.