a

Након покренутог поступка контроле рада Републичког фонда за здравствено осигурање, притужиља је добила одговор од РФЗО, као и привремену потврду која замењује здравствену књижицу, али јој није послата на назначену адресу. После још једне интервенције Заштитника грађана, притужиља је потврдила да је путем поште добила тражени оригинал потврде.

На предмету је радио начелник Одељења за хитно поступање Владимир Милошевић.