a

Захваљујући ангажовању Заштитника грађана притужиљи су после извесног времена исплаћене накнаде зараде за трудничко одсуство. На предмету је радила саветница у Сектору за права детета Ана Окановић.