a

Заштитнику грађана се обратио притужилац који је у својој притужби истакао да више месеци чека да његов захтев за конверзију земљишта буде решен пред надлежним органом, јер му је хитно неопходан ради судског поступка који води.

Брзом интервенцијом стручне службе Заштитника грађана наведени проблем је решен, а притужилац се обратио писмом обрађивачу предмета. На предмету је радио Марко Младеновић из Одељења за хитно поступање.