a

Притужиља је упутила писма захвалности Заштитнику грађана изражавајући задовољство оствареним контактом са Центром за социјални рад у свом месту пребивалишта. Притужиља је у својим обраћањима навела да ја Заштитник грађана својим залагањем допринео остваривању сарадње између ње и ЦСР, која је годинама била безуспешна, као и да је успела да оствари квалитетан контакт са својим дететом.

На предмету је радила виша саветница Данијела Радојевић из Сектора за права детета Заштитника грађана.