a

Брзом интервенцијом Заштитник грађана поводом притужбе грађанина од 24. августа 2020. године, Служба за катастар непокретности Вождовац је већ 02. септембра доставио решење притужиоцу о укњижби стана на његово име. Обрађивач предмета је Марко Младеновић из стручне службе Заштитника грађана.