a

У писму захвалности притужилац истиче ефикасно реаговање запослених у решавању његових проблема и уважавање које му је указано у институцији Заштитника грађана, На предмету је радила Мирјана Антонић, запослена у стручној служби Заштитника грађана.