a

Заштитник људских права и слобода Црне Горе Синиша Бјековић захвалио се заштитнику грађана Србије Зорану Пашалићу због ефикасног решавања проблема држављанина Црне Горе у поступку који се водио пред Републичким фондом за пензијско и инвалидско осигурање. На предмету је радио самостални саветник Марко Младеновић.