a

Након интервенције Заштитника грађана, притужилац је добио одговор ПИО Фонда на који је дуго чекао, a тиче се остваривања права на старосну пензију. На предмету је радила самостална саветница Ана Петровић.