a

Полицијски службеник је незаконито и понижавајуће поступао током привођења грађанина, чиме је повређено његово право на неповредивост физичког и психичког интегритета и право на достојанство, утврдио је Заштитник грађана у поступку контроле рада Полицијске станице Врачар у Београду, које је покренуо по сопственој иницијативи

e1