Zaštitnik građana Saša Janković poručio je danas da je prevencija torture, a ne represija pravac kojim društvo treba da ide. Mnogo pojava u našim društvima i u globalnoj zajednici pokušava da se reši represijom, ali to nije ni izbliza efikasan način na suzbijanju neželjenog, rekao je Janković na Prvom jugoistočno - evropskom forumu mehanizama predviđenih Opcionim protokolom uz Konvenciju UN protiv torture.

On je naglasio da će institucija ombudsmana i dalje nastaviti da posebnu pažnju posvećuje svima koji su u povećanom riziku od torture, da će raditi na edukaciji i uspostavljanju viših standarda u toj oblasti.

Više stotina preporuka nacionalnog mehanizma za prevenciju torture koje su izvršene pokazuju da je naš rad uhvatio koren i da se dešavaju promene kako u radu drugih državnih organa tako i u društvu, što još jednom upućuje na zaključak da je prevencija a ne represija put kojim treba ići, naveo je Janković.

Borba protiv torture je bitna za svakog od nas, ne samo za one koji su u nekom momentu u posebnoj opasnosti od torture jer niko od nas pojedinca ne može biti dostojanstven građanin ako je neko drugo lice izloženo torturi, zaključio je svoje izlaganje zaštitnik građana Saša Janković.

U izveštaju Zaštitnika građana stoji da je tokom 2013. godine obavljeno 77 poseta mestima gde se nalaze lica lišena slobode, a na osnovu utvrđenih nepravilnosti u radu, nadležnim organima su upućene 263 preporuke.

LJudsko dostojanstvo, pravo na neprikosnovenost fizičkog i psihičkog integriteta i zabrana mučenja, nečovečnog i ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja zajamčeni su Ustavom Srbije i potvrđenim međunarodnim konvencijama.

Na skupu u Beogradu su govorili predsedavajući Potkomiteta UN za sprečavanje torture Malkolm Evans, predsedavajuća nacionalnih mehanizama za prevenciju torture iz jugoistočne Evrope Jorida Rustemi i Romana Šveiger iz Misije OEBS-a u Srbiji.  Oni su istakli potrebu povezivanja nacionalnih mehanizama za prevenciju torture, a cilj te saradnje je iskorenjivanje torture.

 

Zbog suštinski suprotstavljenih polaznih osnova za rad Komisije koja bi razmatrala slučajeve „nestalih beba“, kao i nezavisnosti Zaštitnika građana u odnosu na izvršnu vlast, Zaštitnik građana je obavestio Ministarstvo pravde da neće prisustvovati sastanku na kome bi se raspravljalo o budućem radu Komisije.

 

Povodom desetogodišnjice rada, Asocijacija ,,DUGA“ dodeljuje plaketu Zaštitniku građana u znak  zahvalnosti za dosadašnju saradnju i stvaranje zajedničkog, pozitivnog, okruženja za zaštitu i unapređivanje  položaja LGBT osoba u Republici Srbiji, izjavio je Aleksandar Prica, predstavnik ove institucije. 

Zahvalnicu je primila Gordana Stevanović, zamenica zaštitnika građana za prava deteta i rodnu ravnopravnost.

 

Zaštitnik građana Saša Janković uručio je danas muzičaru i književniku Marku Šeliću Marčelu nagradu "Pravi muškarac", koja afirmiše pozitivne modele ponašanja među javnim ličnostima u cilju postovanja ljudskih prava, rodne ravnopravnosti, tolerancije, humanosti i nenasilja.

Janković je rekao da je važno da društvo prepoznaje pojedince koji daju pozitivan primer ponašanja mladim ljudima, jer je vreme takvo da deca sve manje traže uzore u roditeljima.

"Neizmerno sam zahvalan, kao otac, što u ovo vreme imam na koga da pokažem i kažem ne moraš biti kao ja, budi kao neki od ovih ljudi", rekao je Janković na dodeli nagrade u UK Parobrod.

On je istakao da je Šelić dobar uzor jer predstavlja oličenje sistema vrednosti koji je konstruktivan, kritičan i smislen, "koji zna da kaže ''ne'' i zna da kaže ''da'', koji zna da pohvali i zna da se izvini".

Muzičar i književnik Marko Šelić Marčelo posvetio je nagradu svom timu i naveo da je to potvrda da njihov rad nije nevidljiv i društveno nebitan.

"Svako angažovano stvaralaštvo nastaje iz jedne lične i duboke potvrde da odgovorite na društvenu nepravdu. Ima jedna novoskovana imenica ''neizdrž'', to je kada imate neizdrž prema duštvenoj nepravdi", objasnio je Šelić.

Nagrada "Pravi muškarac", koja se dodeljuje povodom obeležavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, osnovana je sa idejom da njeni dobitnici budu pojedicni koji daju pozitivan primer ponašanja, prvenstveno u poštovanju ljudskih prava i borbi protiv nasilja. Prošlogodišnji dobitnik ove nagrade je bio zaštitnik građana Saša Janković.

Odluku da nagrada "Pravi muškarac" 2014. godine bude dodeljena Šeliću doneo je žiri, u cijem sastavu su bili crtač stripova i prvi dobitnik ove nagrade Marko Somborac, ombudsman Saša Janković, reditelj Stevan Filipović, voditeljka Suzana Zlatanović (Luna Lu) i predstavnica Ariasa, Centra E8, Dragana Jovanović.

 
U partnerskom nasilju u Srbiji je tokom 2013. godini ubijeno više od 40, od početka ove godine oko 20 žena, ali i dalje ne postoji jedinstvena evidencija nadležnih o broju prijava nasilja nad ženama niti podaci o oslobađajućim i osuđujućim presudama za nasilnike, izjavila je danas zamenica zaštitnika građana za prava deteta i rodnu ravnopravnost Gordana Stevanović na okruglom stolu predstavljajući Poseban izveštaj Zaštitnika građana o primeni Opšteg i posebnih protokola za zaštitu žena od nasilja. Okrugli sto je organizovao  Odbor za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja.

Opširnije...

 

Zaštitnik građana organizovao je danas radni sastanak na temu „Položaj dece koja žive i rade na ulici“, na kome se diskutovalo o neophodnim pravcima budućeg rada nadležnih organa i njihovoj međusektorskoj saradnji, kako bi se efikasnije zaštitila prava dece koja žive i rade na ulici.

Zamenica zaštitnika građana Gordana Stevanović pozvala je u uvodnom obraćanju učesnike sastanka da otvore dijalog u ovoj oblasti, a nadležne organe da predstave rezultate rada. Ona je podsetila na preporuke Zaštitnika građana donete 2011. godine u okviru Posebnog izveštaja „Dečje prosjačenje u Republici Srbiji“, naglasivši da deca ulice spadaju u najranjiviju i pravno nevidljivu grupu i da su im prava višestruko ugrožena, od bezbednosti do prava na obrazovanje i zdravstvenu zaštitu.  U rešavanje tih problema neophodna je uključiti čitavo društva na način kako je Zaštitnik građana predložio u Posebnom izveštaju, dodala je Gordana Stevanović.

Naročito poražava činjenica da prava dece ulice ugrožavaju i njihovi roditelji ili članovi uže ili šire porodice, upozorio je predsednik Odbora za ljudska i manjinska prava i rodnu ravnopravnost Skupštine Srbije Meho Omerović. On je podsetio  da su nedavno usvojene izmene i dopune Zakona o vanparničnom postupku u cilju rešavanja položaja nevidljivih lica i  istakao da u narednom periodu mora da se vidi da li se tim dokumentom rešavaju problemi.

Šefica sektora operacije Delegacije EU u Srbiji Jolanda San Hose smatra da je u oblasti prava deteta Srbija napravila veliki napredak. Ipak, ona je upozorila da se romska i deca sa invaliditetom suočavaju sa mnogim problemima, od toga da nisu registrovana nakon rođenja, da nemaju nikakva prava, kao i da su suočena sa problemom socijalne i zdravstvene zaštite.

"Pre dva dana video sam bosonogo dete. Gde je tu država, gde je sistem?", zapitao se direktor UNICEF-a u Srbiji Mišel Sen-Lot.  On je ocenio da je loše što nije ispunjena nijedna od preporuka Zaštitnika građana iz Posebnog izveštaja od pre tri godine. Naveo je da je Zaštitnik građana preporučio da se u dnevni red Skupštine Srbije uvrsti razmatranje predloga Zakona o pravima deteta, da ministarstva rada i socijalne politike, prosvete, unutrašnjih poslova, zdravlja i lokalne samouprave sprovedu akcije prilaženja deci koja prosjače kroz terenski rad i "ulazak" u njihova naselja.

 

Zaštitnik građana, u saradnji sa Helsinškim odborom, Odborom za ljudska prava Valjevo i spoljnim saradnicima ekspertima, realizovao je 9. i 10 juna 2014. godine redovnu posetu Vaspitno - popravnom domu u Kruševcu. Tom prilikom sačinjen je izveštaj sa preporukama.

 
Još članaka...