Zamenica zaštitnika građana za rodnu ravnopravnost i prava deteta Gordana Stevanović sa saradnicama održala je danas sastanak sa Doinom Bologom, predstavnicom Populacionog fonda Ujedinjenih nacija (UNFPA) za Bosnu i Hercegovinu, Kosovo, Makedoniju i Srbiju sa sedištem u Sarajevu i Marijom Raković, programskom koordinatorkom UNFPA za Srbiju. Sastanak je bio posvećen razmeni informacija u oblasti unapređenja reproduktivnog zdravlja i borbe protiv nasilja u porodici kao i istraživanju mogućnosti za uspostavljanje buduće saradnje između Zaštitnika građana i UNFPA u ovim oblastima.

Zamenica zaštitnika građana je predstavila aktivnosti Zaštitnika građana u oblasti prevencije i borbe protiv rodno zasnovanog nasilja kao i u oblasti unapređenja položaja žena u sistemu zdravstvene zaštite.

Dogovoreno je da će biti nastavljeni kontakti u cilju definisanja oblasti i modela buduće saradnje.

 

Student Stefan Šparavalo i novinarka Zorica Lazarević dobili su nagrade za najbolje eseje o ljudskim pravima na konkursu koji je organizovao Zaštitnik građana. Nagrađenom studentu Fakulteta političkih nauka za rad "Mi smo 10%" i novinarki Blica za rad "Nevidljivi u vidljivom svetu" nagrade je uručila novinarka Danica Vučenić.

Prilikom uručivanja nagrada zaštitnik građana Saša Janković je rekao da svako pripada nekoj manjini, a da u krizi najviše stradaju najranjiviji.

"Oni koji su inače ranjivi, njima je tada još teže, a pravi primeri za to su poplave, ekonomska kriza, stezanje kaiša", rekao je Janković dodajući da svako treba da shvati da je način na koji se odnosimo prema posebno ranjivim grupama najbolja slika društva kakvo jeste.

On je istakao da smo svi po nečemu manjina i da niko ne može da bude dostojanstven, punopravan građanin društva, ako okreće glavu od nekoga ko je pored njega, a ko se razlikuje po svojoj osobini.

"Zamolio bih vas da se ovim temama ne bavite samo kada neko raspiše konkurs, nego da to bude što češće deo vašeg redovnog rada. To mogu da budu atraktivne, provokativne teme", rekao je Janković, dodajući da je nagrada mala stimulacija i pomoć.

Novinarka Zorica Lazarević je zahvalila na nagradi i istakla da je inspiraciju za svoj esej, koji se bavi osobama sa invaliditetom, dobila putujući po čitavoj Srbiji i ocenila da o takvim temama treba svakodnevno pisati.

Prvi korak je razumevanje i razvijanje svesti ljudi, a novinari su ti koji to treba i da učine, rekla je Lazarević.

Student Stefan Šparavalo je, takođe, zahvalio na nagradi dodajući da je pisao o problemima LGBT populaciji u Srbiji.

"Nisam koristio pravne termine i zakone, već sam hteo da naracijom pokažem i dočaram koliko je ugrožen život LGBT osoba u Srbiji", rekao je Šparavalo.

Pobednike konkursa izabrala je tročlana komisija koju su činili: predsednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Vukašin Obradović, glavni urednik Novinske agencije Beta Ivan Cvejić i sociološkinja Ksenija Petovar.

Kako je navedeno, cilj konkursa za eseje studenata i novinara je bio da se ohrabri učešće građana u unapređenju ljudskih prava i poboljša njihovo razumevanje položaja marginalizovanih grupa. Nagrađeni su dobili tablet računare.

 

Zaštitnik građana Saša Janković razgovarao je danas sa ministarkom za državu upravu i lokalnu samoupravu Kori Udovički. Dogovorena je bliža saradnja u ostvarivanju poslova iz delokruga dva organa, posebno principa „dobre uprave“ i jačanju kontrolne funkcije države.

 

Obuka članova Panela mladih savetnika Zaštitnika građana na temu vršnjačke edukacije za rad sa decom u pokretu održana je od 2 - 5. jula 2014. godine u Rumi. Prvi deo programa obuke o pravilima i veštinama radioničarskog rada, razvijanju komunikacijskih i drugih veština vršnjačkog edukatora, kao i upoznavanje mladih sa mehanizmom nastanka stereotipa i predrasuda, pojmom diskriminacije, problemima i položajem dece u pokretu i mogućnostima poboljšanja dečjeg standarda, realizovali su voditeljke sa dugogodišnjim iskustvom u vođenju radionica i navedenim temama, Stanislava Vidović, rukovoditeljka dva projekta o deci i mladima u Nemačkoj organizaciji za međunarodnu saradnju (GIZ) i Milena Golić-Ružić, predstavnica Centra za prava deteta.

U okviru drugog dela obuke, članovi i članice Panela su na terenu kroz neposredni rad sa decom koja žive i rade na ulici, kao i sa romskom decom u neformalnim naseljima, saznavali o njihovom životu, identifikovali razloge i uzroke teškog položaja dece u pokretu, rizike i izazove sa kojima se suočavaju ova ugrožena i marginalizovana grupa deca. Članice i članovi Panela podeljeni u četiri grupe posetili su dve romske porodice u naselju Adice, romsko neformalno naselje „Bangladeš“, Svratište za decu i mlade, kao i tačke  na kojima deca u Novom Sadu rade na ulici. Tokom poslepodnevnog druženja, članovi Panela uručili su deci koja žive i rade na ulici poklone koje je donirala Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije i potom ih vodili na bioskopsku projekciju koju je poklonio „Taramaunt film“.

Panelisti su tokom obuke imali priliku da razmene iskustava i ideje sa mladima angažovanim u podršci i pomagačkom radu sa decom u pokretu i sa Romskim resursnim centrom EHO u Novom Sadu o tome koji su sve načini da se u kratkom roku dođe do promene položaja i unapredi ostvarivanje prava dece u neformalnim romskim naseljima.

Završni deo obuke, koji je sprovela Dragana Jovanović-Arias, predstavnica organizacije E-8, posvećen je refleksiji o obavljenim studijskim posetama i iskustvima članova Panela sa terenskog rada. Svoja iskustva i stečena znanja članice i članovi Panela su pokušali da primene u planiranju nekoliko akcija za podršku deci i mladima u pokretu, kako lokalnih akcija u svom okruženju, tako i opštih akcija kojima bi bila obuhvaćena deca koja žive i rade na ulici sa teritorije čitave Republike Srbije.

Obuku i aktivnosti Panela mladih savetnika finansijski je podržao UNICEF.


 
Dom zdravlja „Ruma“ postupio je po preporukama Zaštitnika građana i prekinuo da uzorkovanje krvi pacijentima naplaćuje dodatnih 50 dinara.
 

Zaštitnik građana Saša Janković govorio je o ulozi i funkciji Zaštitnika građana, kao i značaju saradnje sa parlamentom, na seminaru za nove narodne poslanike koji je organizovala Narodna skupština.

Janković je predstavio metode rada institucije i naveo da je do sada zabeleženo preko 20 000 obraćanja građana, a da su organi javne vlasti u oko 88% slučajeva otklonili utvrđene nepravilnosti u toku vođenja postupka. 

O ulozi nezavisnih institucija govorili su i Rodoljub Šabić, poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Radoslav Sretenović, državni revizor, Nevena Petrušić, poverenica za zaštitu ravnopravnosti i Vladan Joksimović zamenik direktora u Agenciji za borbu protiv korupcije.

 

U Srbiji tortura ne postoji kao sistemska, organizovana, podsticana pojava, ali postoje pojedini slučajevi zlostavljanja koji postaju tolerisani od strane državnih organa, rekao je danas zamenik zaštitnika građana Miloš Janković u Medija centru na konferenciji povodom Međunarodnog dana UN podrške žrtvama torture. On je rekao da pitanje borbe protiv torture nije pitanje ispunjavanja međunarodnih obaveza Srbije, već pitanje dostojanstva svih nas.

Tokom sprovođenja projekta "Od kršenja do stvaranja zakona" u kome su osuđenici prvi put bili pitani za mišljenje o tome kako da se unapredi njihov položaj, više od 1.000 osuđenika se izjasnilo da je unapređenje zdravstvene zaštite u zatvorima apsolutni prioritet.

Rukovodilac nacionalnog mehanizma za prevenciju torture Jelena Unijat kaže da lekari u zatvorima nemaju dovoljno slobode, jer nisu deo ministarstva zdravlja već ministarstva pravde.

"Zaštitnik građana dao je preporuku da se zdravstvena služba u zatvorima izmesti iz ministarstva pravde u ministarstvo zdravlja", rekla je Unijat.

Ona je navela da u zatvorskim jedinicama ne postoji dovoljno lekara i medicinskih sestara, da se ne beleže i opisuju povrede koje su nastale pod merom prinude.

Predsednik Odbora za ljudska prava iz Leskovca Dobrosav Nešić je rekao da lekari u zatvorima postoje samo na papiru i da pomoć zatvorenici od njih nemaju i kao primer naveo pobunu u zatvoru u Nišu 2006. godine.

"Evropski sud za ljudska prava je doneo presudu da Srbija nije procesuirala moguću torturu nad 37 osuđenika za vreme pobune i za ovaj propust moraće da plati 135.000 evra", rekao je Nešić.

Predstavnici tri nevladine organizacije Beogradski centar za ljudska prava, Komitet pravnika za ljudska prava i ApsArt Centar izradili su predlog novog pravilnika i uputstva kojim se može značajno unaprediti rad zdravstveni službi u zatvorima.

 
Još članaka...