Neažurna i neorganizovana administracija je jedna od najvećih problema naše javne uprave na koju se građani Srbije najčešće žale ombudsmanu. Državna uprava ne iziskuje kvalitet svog rada i kadra, ali verujem da Srbija nije osuđena na prosečnost, istakao je zaštitnik građana Saša Janković na već tradicionalnom predavanju studentima treće godine Fakulteta političkih nauka u Beogradu, kojem su prisustvovali i dekan fakulteta prof. dr Ilija Vujačić i prodekan prof. dr Đorđe Pavićević, kao i profesor predmeta Javna uprava prof. dr Dejan Milenković.

Na predavanju pred punim amfiteatrom zaštitnik građana se osvrnuo na početke uspostavljanja institucije ombudsmana u svetu, upoznao studente sa nadležnostima ovog organa u Srbiji, a kroz primere pritužbi koje dobija od građana objasnio je način rada.

On je naveo de je prošle godine utvrdio preko hiljadu nepravilnosti u radu državnih organa na štetu građana. Kako je rekao, ombudsman nema mehanizme da izvršenje svojih preporuka načini obavezujućima kod organa koji su načinili propust u radu, već deluje snagom argumenata oslanjajući se na svoj autoritet.

Janković i studenti su se posebno osvrnuli na potrebu poštovanja, efikasnije primene, kao i unapređenja postojećeg zakonskog okvira za zaštitu žena u porodičnom nasilju i prava LGBT osoba.

 

Zaštitnik građana Saša Janković i Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić apeluju da se pri izveštavanju o životima građana, čak i kada se radi o javnim ličnostima, mnogo više pažnje povede o privatnosti i elementarnoj taktičnosti, kao elementima ljudskog dostojanstva.

Način na koji je u javnost plasirana vest o odlasku poznatog glumca Dragana Nikolića u bolnicu ne samo da je protivan obavezi čuvanja tajnosti podataka o zdravstvenom stanju, već je naneo nepotrebno i neprimereno uznemirenje njegovoj porodici, koja se obratila zaštitniku i povereniku.

Janković i Šabić podsećaju na obavezu svih zaposlenih u zdravstvenim institucijama da zaštite pravo na privatnost pacijenta i porodice. Istovremeno, iako ni jedan ni drugi organ nema kontrolna ovlašćenja prema medijima, zaštitnik i poverenik apeluju na medijske poslenike da, zarad tiraža i senzacionalizma, ne žrtvuju dostojanstvo i taktičnost prema ljudima, koji, čak i kada su javne ličnosti, imaju pravo da u određenim situacijama budu „ostavljeni na miru“.

Dva nezavisna kontrolna organa podsećaju i da kodeks novinarske profesije striktno propisuje poštovanje ljudskog dostojanstva i pažljiv i profesionalan, odgovoran odnos  prema ljudima.

Odgovorno bi trebalo da se ponašaju i građani koji na društvenim mrežama prenose različite informacije, uključujući i one sa potencijalno uznemirujućim sadržajem.  Poštovanje dostojanstva ličnosti nije samo obaveza koja proizlazi iz kodeksa neke profesije, nego i opšte načelo svakog društva koje poštuje prava građana.

 
Zaštitnik građana poziva nadležne organe da bez daljeg odlaganja razmotre i usvoje zakonske inicijative koje je radi jačanja prevencije i zaštite od porodičnog nasilja  uputio još pre četiri godine, kao da i primene preporuke iz Izveštaja o primeni opšteg i posebnih protokola za zaštitu žena od nasilja, koji je prošle godine podneo Narodnoj skupštini.

„Nedavne porodične tragedije u kojima je u život izgubilo 13 ljudi na najozbiljniji način svedoče o problemu nasilja u porodici. Pozdravljamo dogovor ministara pravde, unutrašnjih poslova i rada, zapošljavanja, boračkih i socijalnih pitanja da formiraju ekspertsku grupu koja će predložiti konkretne mere za sprečavanja nasilja u porodici i zaštitu žena od nasilja, ali i podsećamo da smo Ministarstvu pravde 2011. godine uputili, a 2012. godine ponovili Inicijativu  za izmenu Krivičnog zakonika u oblasti krivično-pravne zaštite žrtava porodičnog nasilja i seksualnog zlostavljanja, saopštavaju zaštitnik građana Saša Janković i zamenica zaštitnika građana, zadužena za rodnu ravnopravnost i prava deteta, Gordana Stevanović.

Ministarstvo pravde do sada nije razmatralo deo te inicijative koji se odnosi na uvođenje u sistem krivičnopravne zaštite novog krivičnog dela proganjanja, pooštravanje sankcija, obavezni psihosocijalni tretman nasilnika i druge odredbe usmerene ka prevenciji nasilja. Republika Srbija se, potvrđivanjem Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, obavezala da uskladi krivično zakonodavstvo sa tim međunarodnim dokumentom i potrebama stvarnosti.

Zaštitnik građana kontrolisao je tokom 2014. godine primenu Opšteg i posebnih protokola za zaštitu žena od nasilja i utvrdio brojne nedostatke u propisima i praksi, te nadležnim organima uputio odgovarajuće preporuke, a o svemu Posebnim izveštajem obavestio Narodnu skupštinu. Za očekivati je da će taj izveštaj poslužiti kao jedna od osnova za utvrđivanje mera koje su najavili ministri.

 
Od državnih organa, a pre svega od izvršne vlasti, tražimo da efikasnije sprovede zakone i učini ih još boljim, izjavio je danas zaštitnik građana Saša Janković na protestu povodom porasta nasilja nad ženama koji je u centru Beograda organizovao Autonomni ženski centar. On je dodao da su ministri pravde i unutrašnjih poslova održali sastanak na kome je doneta odluka da se inicira proširenje kaznene politike, da se uvede krivično delo proganjanja kao i obavezan psihosocijalni tretman nasilnika.

Opširnije...

 
Kada sam 2007. godine imenovan na ovu funkciju, društvena uloga Zaštitnika građana i delovanje u praksi bili su nepoznati ne samo većini građana, već i meni samom, izjavio je danas zaštitnik građana Saša Janković na opštem seminaru „Nezavisne institucije između prava i politike“ u prepunoj sali na Pravnom fakultetu u Beogradu. Danas mogu da zaključim, dodao je Janković, da su nezavisnost u vršenju funkcije i zaštita ljudskih prava, kao ključne odrednice Zaštitnika građana, mogući samo u društvu čiji vrednosni sistem prihvata ovakvu instituciju i njeno delovanje.

Opširnije...

 

Više od 30 stranaca u 2015. godini izrazilo je nameru da traži azil u Republici Srbiji, ustanovljeno je tokom današnje posete tima Zaštitnika građana stanici granične policije na aerodromu ,,Nikola Tesla“ u Beogradu, koja je realizovana u cilju sagledavanja postupanja prema migrantima, naročito tražiocima azila. Ovi stranci su dalje upućeni u centre za azil, ali je konstatovano da se mali broj njih obratio nadležnim organima radi sprovođenja dalje procedure azila.

Zaštitnik građana će u narednom periodu intenzivirati posete aerodromu i vršiti neposredan uvid u postupanje policije prema pristiglim putnicima, kako bi proverio da li im je omogućeno da, u skladu sa zakonom, izraze nameru za traženje azila.

Tokom posete tim Zaštitnika građana ostvario je veoma dobru i profesionalnu saradnju sa komandirom stanice granične policije Slobodanom Ćopićem i njegovim saradnicima.

 

Zamenica zaštitnika građana za prava deteta i rodnu ravnopravnost Gordana Stevanović prisustvovala je danas premijeri dokumentarnog filma „Sledite nas“, koji kroz inicijativu i dijalog istaknutih žena iz Beograda i Prištine ohrabruje platformu komunikacije dveju zajednica. Prikazivanje dokumentarnog filma omogućila je Misija OEBS-a u Beogradu.

 
Još članaka...