Posle deset godina broj aktivnosti Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti raste i to ukazuje na nedostatke u pravosuđu i unutrašnjoj kontroli u organima vlasti. Nezavisni kontrolni organi trebalo bi da budu kompatibilni sa sudovima, naveo je zaštitnik građana Saša Janković na sednici Odbora Skupštine Srbije za kulturu i informisanje, na kojoj je obeleženo 10 godina postojanja institucije Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Ovo je prva godina u kojoj nezavisni organi, pa čak ni Zaštitnik građana kome je to pravo garantovano zakonom, nisu imali mogućnost da predlože svoj budžet. Ovo je prva godina u kojoj se mere štednje odražavaju više na nezavisne državne organe nego na druge institucije javne vlasti, kazao je Janković.

Šef delegacije EU u Srbiji Majkl Devenport rekao je u parlamentu da je poverenik na najbolji način pokazao kako se u praksi primenjuju evropski standardi koji su ključni za poštovanje osnovnih ljudskih prava.

Šef Misije OEBS u Srbiji Piter Burkhard podsetio je da se širom sveta vodi borba između javnosti i tajnosti, a da se pravo javnosti da zna, da ima pristup informacijama često žrtvuje u ime nacionalne bezbednosti ili u cilju zaštite političkih interesa.

Poverenik Rodoljub Šabić rekao je da je institucija Poverenika danas aktivna, funkcionalna i ima pristojan broj zaposlenih, dodavši da su za uspostavljanje instituciije poverenika zaslužni pre svega građani, jer oni u 65 odsto slučajeva podnose žalbe. 

On je kazao da je 2004. godine povereniku upućena jedna žalba, a ove godine, samo u oblasti slobode pristupa informacijama ima 5 440 predmeta.

Šabić je rekao da je idikativan podatak da u dve trećine slučajeva poverenik ne okončava slučaj tako što donosi rešenje, već posle prve intervencije organ vlasti pristaje da da informaciju što je u skladu sa mentalitetom "ako prođe prođe". 

Šabić je ukazao da Srbija "stoji jako loše" kada je u pitanju zaštita podataka o ličnosti i da su riziku od zloupotrebe izloženi svi punoletni građani.

 
Povodom 15. decembra, Dana bibliotekara Srbije, Bibliotekarsko društvo dodelilo je povelju zahvalnosti za doprinos razvoju bibliotekarstva u Srbiji zaštitniku građana Saši Jankoviću. U ime zaštitnika građana, nagradu je na ceremoniji u Narodnoj biblioteci Srbije primila zamenica zaštitnika građana za prava deteta i rodnu ravnopravnost Gordana Stevanović, koja se zahvalila na nagradi i ukazala na izvrsnu saradnju između institucije Zaštitnika građana i Bibliotekarskog društva Srbije.

Opširnije...

 

Predstavnici psihoterapeutske struke, državnih i nezavisnih organa zalažu se za usvajanje zakona koji bi zabranio fizičko kažnjavanje dece poručivši da autoritet ne treba zasnivati na strahu.

Zamenica zaštitnika građana za prava deteta Gordana Stevanović je istakla da roditeljima treba navesti razloge zašto je neophodno zabraniti fizičko kažnjavanje, i objasniti im na koji način detetu treba pružiti podršku u razvoju. 

„U razgovorima sa roditeljima zaključili smo da većina roditelja podržava ideju uvođenja zakonske zabrane fizičkog kažnjavanja dece. Roditelji ističu da je potrebno da država reaguje na ovaj vid fizičkog kažnjavanja upravo uvođenjem zakonske zabrane. Oni posebno ističu potrebu da se roditelji obrazuju za roditeljstvo, kroz različite oblike učenja roditeljskih veština i kroz savetovališta za roditelje“ – rekla je Stevanović.

Ona je učestvujući na tribini Struka i aktivizam protiv kažnjavanja dece, koju je organizovao Incest Trauma Centar - Beograd i Psihoanalitičko društvo Srbije, rekla da Zaštitnik građana smatra da je upravo zakonska zabrana kažnjavanja dece udarcem (rukom, kaišem, prutom i sl.) po nekom delu tela i korišćenjem drugih oblika fizičke sile pravi put da se ružna praksa progna i iz porodice i iz odnosa roditelja i dece. Bez izričite zakonske zabrane, fizičko kažnjavanje se – uprkos svim činjenicama o njegovoj štetnosti i apelima stručnjaka – smatra dozvoljenim, a roditelji će, bez zakonske prepreke, mnogo lakše posezati za ovom metodom vaspitanja. 

Ona je navela da je Zaštitnik građana u toku 2012. i 2013. godine održao deset tribina o roditeljstvu bez batina.

- Važno je razlikovati disciplinu od kažnjavanja i vaspitanje od kažnjavanja, autoritet ne treba da se zasniva na strahu već na čvrstini i razumevanju - rekla je dečja psihoterapeutkinja Jasminka Šuljagić.

- Telesno kažnjavanje jeste fizičko zlostavljanje dece i velika je zabluda da dete možete vaspitati udarcima, da će bol da ga disciplinuje - rekla je predstavnica Incest trauma centra LJiljana Bogavac i dodala da "zakon, akcioni planovi, protokoli sve nas to obavezuje da štitimo decu i poručuju nam da svi koji imamo dodir sa decom smo najodgovorniji za poruku koju šaljemo o nasilju".

 

Zaštitnik građana predstavio model zakona o rodnoj ravnopravnosti

Zaštitnik građana Saša Janković rekao je na sednici Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova Skupštine Srbije, na kojoj je predstavljen model zakona o rodnoj ravnopravnosti, da novi zakon treba da unapredi postojeći Zakon o ravnopravnosti polova tako što će da pruži konretnije, delotvornije i obavezujuće mehanizme zaštite žena.

Sednica odbora bila je posvećena obeležavanju Međunarodnog dana ljudskih prava, a glavna tačka bila je predstavljanje modela zakona o rodnoj ravnopravnosti koje je izradila radna grupa Zaštitnika građana koju je predvodila prof. dr Marijana Pajvančić. Janković je naglasio da žene jesu jedna od najranjivijih društvenih grupa i da zbog diskriminacije žena trpi celo društvo, te da prava žena nisu  "ženska stvar", već se itekako tiču i muškaraca. Ali za razliku od ravnopravnosti polova - što je pojam koji štiti važeći zakon, treba postići ravnopravnosti svih rodnih identiteta, naglasio je on.

Srbija je pre pet godina donela kvalitetan i sveobuhvatan Zakon o ravnopravnosti polova koji je ostvario osnovnu svrhu - temu rodne ravnopravnosti je podigao na nivo principa. Svest o rodnoj ravnopravnosti žena bolje je ukorenjena, naglasio je Janković.

Zaštitnik građana je rekao da kvalitet razgovora koji je vođen o modelu zakona o rodnoj ravnopravnosti treba uzeti kao razlog za optimizam. Srbija nije osuđena na ishitrenost. Ovo što radimo pokazuje da u našim institucijama, nevladinom sektoru, akademskoj zajednici i društvu u celini postoje ljudi koji mogu da promisle i formulišu nešto što će biti u vrhu neke oblasti, naglasio je on.

Ako se želi suštinski pomak unapred, zakonski predlozi treba da budu rezultat rada svih sektora, državne uprave, civilnog društva i društva u celini. Imam sreću što sam bio u situaciji da okupim ovakvu grupu stručnjaka. Nastavićemo da unapređujemo model ovog zakona do kraja njegove izrade. Kakva će biti sudbina ovog modela ne znam, rekao je Janković.

Ja imam  mogućnost da predlažem zakone, ali to mora da bude izuzetno retko. Potrebno je da osećaj „vlasništva“ nad ovim dokumentom imaju i Skupština i Vlada i civilno društvo i društvo u celini. Proces koji teče daje osnov za takav ishod i verujem da će Vlada i Skupština to prepoznati, naglasio je zaštitnik građana.

Janković je naveo da je Narodna skupština u sadašnjem sazivu usvojila oko 50 zakona i da je većina usvojena po hitnoj proceduri. Hitna procedura ne može da obezbedi valjanost, sveobuhvatnost i dugoročnost. Zato na ovom primeru pokušavamo da pokažemo da je drugačiji pristup moguć, dodao je on.

Janković je ocenio da je, zahvaljujući koracima koji su ranije preduzimani, situacija danas u celini bolja, ali da ima još mnogo problema. Republika Srbija tematiku ljudskih prava i dalje ne doživljava kao nešto što treba da bude ravnopravno sa ostalim važnim temama. Na nama je da to promenimo, naglasio je Janković.

Miloš Janković: Unapređeni uslovi smeštaja u zatvorskoj bolnici


Zamenik zaštitnika građanja za prava lica lišenih slobode Miloš Janković obišao je Specijalnu zatvorsku bolnicu u beogradskom Okružnom zatvoru i pohvalio napore Uprave na unapređenju uslova smeštaja, izrazivši spremnost da se kroz zajednički rad dođe do dodatnog poboljšanja tretmana zatvorenika.

Posete Specijalnoj zatvorskoj bolnici pokazuje opredeljenost Zaštitnika građana da u narednom periodu posebnu pažnju posveti položaju osoba kojima je izrečena mera bezbednosti za učinjeno krivično delo, rekao je on Tanjugu posele obilska renoviranog bloka sa odelenjem psihijatrije te bolnice.

Janković je naveo i da taj institut tokom proteklih godina nije dovoljno obrađivan kada je u pitanju legislativa naglasivši da smo ovde suočeni sa izraženim naporima Uprave da unapredi uslove smeštaja.

Ostaje drugo otvoreno pitanje - tretmana tih lica i nadamo se da ćemo u ostvarivanju već uspostavljene dobre saradnje sa Upravom za izvršenje zavodskih sankcija" doći do dobrih rešenja, rekao je on.

Prema njegovim rečima, do toga se može doći zajedničkim naporima kroz kontrolu zakonitosti i pravilnosti rada Uprave ali i kroz zajedničke napore na unapređenju tretmana u samo bolnici.

Zamenik zaštitnika građana Robert Sepi održao radni sastanak sa predstavnicima Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine

Povodom obeležavanja Međunarodnog dana ljudskih prava zamenik zaštitnika građana za prava nacionalnih manjina Robert Sepi održao je radni sastanak sa predstavnicima Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine. Položaj Roma je i dalje veoma težak, a pored svih prepreka za njihovu društveno-ekonomsku integraciju i postizanja jednakosti građana romske nacionalnosti s drugim građanima, kako je istakao zamenik zaštitnika građana, nedavni događaji, kada su se pojavili rasistički leci protiv Roma, ukazuju da se otvara i pitanje njihove bezbednosti.

Sepi je istakao značaj obrazovanja Roma i da je zato posebno značajno unaprediti procedure  i obezbediti efikasnu primenu afirmativnih mera za upis učenika i studenata romske nacionalnosti i da se očekuje da sva otvorena pitanja budu rešena do početka naredne školske godine, s obzirom da postoji saglasnost i da na ovom problemu aktivno rade Zaštitnik građana, Nacionalni savet romske nacionalne manjine, Ministarstvo prosvete i nauke i Kancelarija za ljudska i manjinska prava.

Predsednik Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine Vitomir Mihajlović zahvalio se instituciji Zaštitnika građana na aktivnostima koje preduzima u cilju poštovanja i unapređenja prava građana romske nacionalne manjine i istakao značaj buduće saradnje.

Predstavnici Zaštitnika građana u poseti Nacionalnoj organizaciji potrošača Srbije

Pomoćnica generalnog sekretara stručne službe Zaštitnika građana Nataša Jović sa saradnikom održala je u Novom Sadu sastanak sa predsednikom Nacionalne organizacije potrošača Srbije Goranom Papovićem. Na sastanku je diskutovano o aktivnostima Nacionalne organizacije potrošača Srbije, stanju i nivou zaštite prava potrošača  u Republici Srbiji, sa posebnim osvrtom na zaštitu prava potrošača kada je reč o uslugama od opšteg ekonomskog interesa, kao i o aktivnostima Zaštitnika građana u ovoj oblasti.

Učesnici sastanka postigli su visok stepen saglasnosti  o potrebi izmene pojedinih odredaba zakona koji se odnose na odgovornost trgovaca za prodatu robu, odnosno usluge, potrebi bolje institucionalne zaštite prava potrošača kao i o aktivnijoj saradnji Zaštitnika građana sa organizacijama za zaštitu prava potrošača.

„…ne želim nikada da se vratim u dom…“

Zamenica zaštitnika građana Vladana Jović razgovarala je danas sa korisnicima usluge „stanovanje uz podršku“, osobama sa intelektualnim teškoćama, koje su uz podršku Asocijacije za promovisanje inkluzije Srbije, napustile ustanovu socijalne zaštite u kojoj su bile smeštene godinama i život nastavile u zajednici.

Pored teškoća, koje korisnici uz podršku svojih personalnih asistenata svakodnevno prevazilaze, u razgovoru je ukazano i na prepreke za koje im se čini da država već godinama nema rešenja, iako su o njima nadležni organi više puta obaveštavani. Jedan od problema koji je istaknut kao najozbiljniji jeste da „novac ne prati korisnika“ usled čega korisnici usluge stanovanje uz podršku žive u strahu da će usluga  „stanovanje uz podršku“ koja zavisi od sredstava donatora dobijenih na različitim projektima, biti ukinuta, a oni vraćeni u domove iz kojih su izmešteni. U razgovoru je takođe ukazano i na nedovoljnu brigu i staranje staratelja o svojim štićenicima, usled čega neki od njih ne mogu da ostvare pravo na zdravstvenu zaštitu, lična dokumenta ili prijavu prebivališta, ili su ograničeni u raspolaganju sopstvenim novčanim sredstvima.

O značaju razvijanja ovakvih i sličnih sistema podrške u zajednici osobama sa intelektualnim teškoćama, kao preduslovu deinstitucionalizacije, Zaštitnik građana ukazao je u svom godišnjem izveštaju, kao i u dokumentu „Mapa puta deinstitucionalizacije u Republici Srbiji“ koju je nedavno predstavio u Narodnoj skupštini.

 Obeleženo četiri godine od osnivanja Panela mladih savetnika Zaštitnika građana

Na Međunarodni dan ljudskih prava pre četiri godine osnovan je Panel mladih savetnika Zaštitnika građana. Obeležavajući ovaj dan, mladi savetnici bili su domaćini grupama dece i mladih, koje su okupljene pri Povereniku za zaštitu ravnopravnosti, Mreži organizacija za decu Srbije, Otvorenom klubu iz Niša i Centru za prava deteta: „Isterivači diskriminacije“, Savet dece MODS, DH grupa i Klub za zdrave promene. U cilju širenja participacije dece i mladih u pitanjima ostvarivanja i zaštite prava deteta, učesnici su razmenili iskustva i rezultate svog dosadašnjeg rada.

Na ovom sastanku imali su priliku i da predstavnicima UNICEF-a ukažu kako oni vide probleme koje imaju deca i mladi da ostvare svoja prava u različitim sistemima - obrazovnom, zdravstvenom i sistemu socijalne zaštite. Oni su upoznali predstavnike UNICEF-a da postoje prepreke u ostvarivanju prava i zaštite dece i mladih delimično zbog pravne neuređenosti, ali i zbog nesprovođenja mera koje su predviđene propisima Republike Srbije. Posebno su razgovarali i davali predloge kako da se postojeći resursi i zakonima predviđene mogućnosti u punoj meri iskoriste radi širenja participacije dece i mladih.


Sa nevladinim sektorom o pravu na zdravu životnu sredinu

Pomoćnica generalnog sekretara stručne službe Zaštitnika građana Olja Jovičić sa saradnicima održala je 9. decembra 2014. godine sastanak sa predstavnicima nevladinog sektora iz oblasti zaštite životne sredine, u cilju uspostavljanja saradnje, razmene dosadašnjeg iskustva i konkretnih problema iz prakse.

Olja Jovičić je predstavila nadležnosti Zaštitnika građana, značaj prava na zdravu životnu sredinu sa osvrtom na problem zagađenja voda, buke i nejonizujućeg zračenja. Takođe, kroz karakteristične slučajeve i primljene pritužbe iz ove oblasti, informisala je goste o načinu rada ove institucije.

Na sastanku je zaključeno da postoji neusaglašena zakonodavna regulativa, kao i nedostatak međuresorne saradnje u okviru državnih organa. Iznet je predlog da je potrebno uspostaviti adekvatan monitoring i preispitati propisane granične vrednosti, kada je reč o buci i nejonizujućem zračenju.

Predstavnici petnaest nevladinih organizacija prisutnih na sastanku pozdravili su inicijativu Zaštitnika građana za saradnju i nameru da uključi sve relevantne aktere koji će edukovati i promovisati pravo na zdravu životnu sredinu.
 
Tematski sastanak Mreže ombudsmana za decu Jugoistočne Evrope pod nazivom "Onlajn ugled – zaštita integriteta deteta na internetu" održan je 05. 12. 2014. godine, u organizaciji Zaštitnika građana.

Učesnici sastanka razmenjivali su mišljenja i iskustva kada je reč o zaštiti dece od ugrožavanja integriteta i dostojanstva na interentu i  zloupotrebi dečjih ličnih podataka, zaštiti dece od internet sadržaja neprimerenih njihovom uzrastu, opasnostima korišćenja interneta, kao i o značaju prevencije u ovoj oblasti. Ombudsmani za decu saglasili su se da je potrebno povećati i odgovornost pružalaca internet i komunikacionih usluga i istakli veliki značaj preventivnih aktivnosti, prvenstveno edukacije dece, njihovih roditelja i osoba koje rade sa decom o opasnostima nepravilne upotrebe interneta.

Na sastanku je doneta odluka i da predsedavanje Mrežom ombudsmana za decu Jugoistočne Evrope u 2015. godini preuzme Pravobranitelj za djecu Republike Hrvatske.

 
U Kragujevcu je danas održana poslednja debata na lokalu o ključnim nalazima godišnjih izveštaja Zaštitnika građana i Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti iz ugla lokalne zajednice.

Zaštitnik građana je istakao da se po pritužbama građana koje su dobijali iz Kragujevca i Šumadijskog okruga vidi da imaju iste probleme kao i svi građana Srbije, a to je pre svega loša administracija koja je spora i nefunkcionalna. Napominje da se najveći broj pritužbi građana odnosi na administraciju koja ne odgovora na zahteve, kod koje se predugo čeka i "koja upodobljava procedure sebi, a ne u korist građana".

Najveći broj pritužbi se odnosi na apsurdnu stvar - na ćutanje administracije koja na zahteve građana ćuti. I to je nešto što bi relativno brzo moglo da se promeni ukoliko u rad javne uprave uvedemo bolju organizaciju i pre svega odgovornost, istakao je Janković.

Zaštitinik građana je naveo i da više od 90 odsto preporuka biva sprovedeno i da organi vlasti koriguju ponašanje koje je dovelo do kršenja prava građana.

Opširnije...

 

Povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, zamenica zaštitnika građana za prava osoba sa invaliditetom Vladana Jović predstavila je danas Odboru za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova u Narodnoj skupštini „Mapu puta deinstitucionalizacije u Republici Srbiji“.

Republika Srbija je potpisala Konvenciju o pravima osoba sa invaliditetom koja sadrži i član o pravu na život u zajednici, rekla je Jović. Naša zemlja je započela proces deinsitucionalizacije, ali se taj proces odvija otežano. Cilj deinstitucionalizacije je da vraća oosobe sa invaliditetom iz institucija u otvorenu zajednicu i porodicu čime se omogućava ne samo brži oporavak, već u značajnoj meri doprinosi njihovoj socijalizaciji.

Opširnije...

 
Još članaka...