Pomoćnica generalnog sekretara Stručne službe Zaštitnika građana Nataša Jović učestvovala je 9. septembra 2014. godine na brifingu Komiteta ministara Saveta Evrope o slučajevima "nestalih beba" i sprovođenju opštih mera na koje je Republika Srbija obavezana presudom Evropskog suda za ljudska prava u slučaju Zorica Jovanović protiv Srbije.

Na dan održavanja brifinga, istekao je rok od godinu dana od dana pravnosnažnosti presude Suda, u kome je Republika Srbija bila dužna da uspostavi mehanizam koji će omogućiti da roditelji  "nestalih beba" dobiju pune informacije o sudbini svoje dece.

Pomoćnica generalnog sekretara pružila je informacije o slučajevima "nestalih beba", merama koje je preduzimala Narodna skupština, istraživanju Zaštitnika građana i Posebnom izveštaju Zaštitnika građana o slučajevima "nestalih beba" koji je ovaj organ podneo Narodnoj skupštini. Ona je takođe ukazala da je formirana intersektorska radna grupa, kao i da je grupa nezavisnih eksperata sačinila radnu verziju nacrta zakona koji uređuje istragu ovih slučajeva, ali da u ovom trenutku nije donet poseban zakon kako je to preporučio Zaštitnik građana, niti je uspostavljen mehanizam kako je to naložio Evropski sud..

Slučaj Zorica Jovanović protiv Srbije biće predmet predstojeće debate Komiteta ministara Saveta Evrope.

 
Zaštitnik građana Saša Janković primio je danas komesara nemačke vlade za ljudska prava Kristofa Štresera (Christoph Strässer), koji boravi u trodnevnoj poseti Srbiji kako bi se upoznao sa stanjem ljudskih prava, pogotovo sa položajem pripadnika LGBT populacije i Roma u našoj državi.

Opširnije...

 

altZaštitnik građana je posetio Paraćin u okviru planirane monitoring posete u vezi sa postupanjem lokalnih organa javne vlasti prilikom primene Opšteg i posebnih protokola u slučajevima nasilja nad ženama u porodici ili u partnerskim odnosima. Prvog dana posete, 11. septembra 2014. godine, organizovan je sastanak stručnog tima sa predstavnicima organa koji su uključeni u proces primene protokola na lokalnom nivou. Bili su prisutni predstavnici Policijske uprave Jagodina, Centra za socijalni rad, Opšte bolnice, Doma zdravlja, Prekršajnog suda i Osnovnog javnog tužilaštva u Paraćinu. Oni su ukazali na sopstvena iskustva i prepreke sa kojima se susreću u svakodnevnom radu.

Drugog dana posete, 12. septembra 2014. godine, organizovan je razgovor sa građanima i građankama koji su govorili o problemima sa kojima se suočavaju u nastojanju da ostvare svoja prava pred organima javne vlasti. Stručnoj službi Zaštitnika građana se tokom drugog dana posete obratilo 16 građana, koji su se najviše žalili na povredu ekonomsko-socijalnog prava.
 

altZamenica Zaštitnika građana za rodnu ravnopravnost i prava deteta Gordana Stevanović učestvovala je danas u prezentaciji Alata za samoprocenu lokalnih mehanizama za rodnu ravnopravnost, koju je organizovala Misija OEBS u Srbiji. U izlaganju je predstavila rezultate monitoring poseta jedinicama lokalne samouprave koje je Savet za rodnu ravnopravnost Zaštitnika građana sproveo u cilju prikupljanja podataka o načinu primene Zakona o ravnopravnosti polova. U svom izlaganju posebno se osvrnula na zakonodavni okvir, nepoštovanje odredbe Zakona o formiranju mehanizama za rodnu ravnopravnost na lokalnom nivou, kao i na različitu praksu koja je tim povodom zastupljena u delovanju organa jedinica lokalne samouprave, navodeći pojedinačne primere kao prikaz nepoštovanja odredbi Zakona.

Alate za samoprocenu lokalnih mehanizama učesnicima skupa je predstavila konsultantkinja Višnja Baćanović, a učesnici u izlaganju i panel diskusiji na temu prioriteta politike rodne ravnopravnosti i potencijala korišćenja Alata za samoprocenu su bili i predstavnici Misije OEBS u Srbiji, nevladinog sektora, resornih ministarstava i jedinica lokalne samouprave.

 

Zaštitnik građana Saša Janković pozvao je danas da se nastave i intenziviraju napori da se identifikuju sve žrtve sukobna na području bivše Jugoslavije. "Patnja porodica stradalih u ratu nastavlja se i u miru, i o tome moramo voditi računa“, rekao Janović danas na konferenciji u Medija centru, povodom obeležavanja 30. avgusta – Međunarodnog dana nestalih.

Predsednik Komisije za nestala lica Vlade Srbije Veljko Odalović je rekao da Srbija od 2012. do 2013. godine rešila 705 slučajeva nestalih, a u periodu od 2013. do ove godine 671. Na konferenciji je, takođe, rečeno da iz BiH i sa Kosova ove godine u Srbiju nije stiglo nijedno identifikovano telo, dok je iz Hrvatske preuzeto 39 tela.

Koordinacija srpskih udruženja porodica nestalih, ubijenih i poginulih lica sa prostora bivše Jugoslavije je istakla da su ljudska prava porodica žrtava u svim bivšim jugoslovenskim republikama u kojima je bilo ratnih sukoba grubo kršena, i da te porodice nisu dobile satisfakciju za učinjenu nepravdu.

 
Zaštitnik građana, u saradnji sa Helsinškim odborom za ljudska prava u Srbiji i medicinskim ekspertom, realizovao je 9. i 10. juna 2014. godine, u skladu sa Planom poseta Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture za 2014. godinu, nenajavljenu posetu Policijskoj upravi Kruševac i tom prilikom sačinio izveštaj sa preporukama,
 
Zamenica zaštitnika građana Gordana Stevanović sa saradnicama održala je sastanak sa v.d. direktora Gradskog centra za socijalni rad Vladimirom Ilićem.

Zamenica ombudsmana i v.d. direktora Centra razgovarali su o radu Gradskog centra za socijalni rad, problemima sa kojima se organ starateljstva u radu susreće, kao i o merama koje direktor Gradskog centra preduzima i planira u cilju unapređenja rada i saradnje sa Zaštitnikom građana.

Posebna tema sastanka bilo je i postupanje Gradskog centra za socijalni rad po preporukama koje je Zaštitnik građana uputio organu starateljstva. Detaljno su analizirani odgovori organa po upućenim preporukama i dogovorene su dalje aktivnosti Centra u njihovom sprovođenju.

 
Još članaka...