U nastavku teksta su pitanja dnevnog lista "Informer" i odgovor stručne službe Zaštitnika građana u vezi sa Prvim radnim tekstom Modela zakona o rodnoj ravnopravnosti   
 

Gordana Stevanović, zamenica zaštitnika građana, prisustvovala je 25. marta 2015. godine u Narodnoj skupštini Republike Srbije predstavljanju Godišnjeg izveštaja Gej Strejt Alijanse o stanju ljudskih prava LGBT osoba u Srbiji za 2014. Na prezentaciji su se u uvodnom delu prisutnima obratili Igor Bečić, potpredsednik Narodne skupštine Republike Srbije, Nebojša Stefanović, ministar unutrašnjih poslova, Jadranka Joksimović, ministarka bez portfelja zadužena za evropske integracije, Denis Kif, ambasador Velike Britanije i Luka Bjankoni, šef političkog odeljenja Delegacije EU u Srbiji.

Najvažnije zaključke izveštaja su predstavili predstavnici i predstavnice Gej Strejt Alijanse, Komiteta pravnika za ljudska prava, Asocijacije ,,Duga“ iz Šapca i Labrisa. Ocenjeno je da je za LGBT osobe u Srbiji 2014. godina bila jedna od najznačajnijih i najdinamičnijih u poslednjoj deceniji kada je reč o zaštiti i promociji njihovih ljudskih prava, u kojoj su ostvareni određeni pomaci. U Izveštaju se, takođe, navodi da iako LGBT populacija i dalje ostaje jedna od društvenih grupa koje su najviše izložene nasilju, netoleranciji i mržnji, u 2014. godini, u odnosu na slučajeve koji su prijavljeni Gej Strejt Alijansi i druge dostupne izvore, nije zabeležen porast slučajeva nasilja i diskriminacije prema LGBT osobama u odnosu na 2013. godinu, već možemo govoriti o neznatnom smanjenju broja ovih slučajeva. Kada je reč o strukturi napada, smanjen je broj fizičkih napada i pokušaja napada LGBT osoba na javnim mestima, a povećan broj slučajeva nasilja u porodici i partnerskog nasilja. U izveštaju je navedeno da su nezavisne institucije, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti i Zaštitnik građana, imale veoma aktivnu ulogu u podršci LGBT populaciji, Paradi ponosa i drugim aktivnostima LGBT organizacija, reagovanju i osudi pretnji i kršenja ljudskih prava LGBT osoba.

 

Delegacija Zaštitnika građana boravila je 24. i 25. marta 2015. godine u Beču u studijskoj poseti Ombudsmanu Austrije i Gradskoj biblioteci Beča. Poseta je organizovana za bibliotekare saradnike na projektu „Promocija ljudskih i manjinskih prava kroz intenzivniji kontakt Zaštitnika građana sa građanima“ koji Zaštitnik građana sprovodi u saradnji sa bibliotekama u petnaest izabranih gradova i opština u Srbiji. Cilj posete bio je da se bibliotekari bliže upoznaju sa aktivnostima koje Ombudsman Austrije i Gradska biblioteka Beča, u saradnji sa organizacijama civilnog društva, sprovode u cilju zaštite i promocije ljudskih i manjinskih prava.

Tokom posete, delegacija sastavljena od bibliotekara iz Leskovca, Kragujevca, Sombora, Užica, Novog Pazara, Požarevca, Dimitrovgrada, Bora, Vršca, Čačka, Valjeva i Jagodine bila je u prilici da se upozna sa nadležnostima Ombudsmana Austrije, dobrim praksama u uspostavljanju direktnog kontakta sa građanima, promotivnim aktivnostima u cilju veće vidljivosti i dostupnosti institucije i modelima saradnje sa organizacijama civilnog društva. Takođe, nevladine organizacije Caritas, VertretungsNetz i Flucht nach vorne predstavile su svoje aktivnosti u oblastima pružanja zastupanja osoba sa smetnjama u razvoju, socijalne pomoći ugruženim grupama i socijalizacije mladih emigranata bez roditeljskog staranja. Drugi dan je bio rezervisan za posetu Gradskoj biblioteci Beča tokom koje su se bibliotekari upoznali sa samim funkcionisanjem biblioteke kao i sa posebnim programima u oblasti promocije ljudskih i manjinskih prava.

Poseta je organizovana u okviru projekta „Promocija ljudskih i manjinskih prava kroz intenzivniji kontakt Zaštitnika građana sa građanima“ koji Zaštitnik građana sprovodi u saradnji sa Bibliotekarskim društvom Srbije i javnim bibliotekama u petnaest izabranih gradova i opština u Srbiji, a uz finansijsku podršku Vlade Kraljevine Norveške. Cilj projekta je da se građanima koji žive u manjim gradovima i opštinama omogući da iz lokalnih biblioteka putem Skajpa uspostave komunikaciju sa Stručnom službom Zaštitnika građana. Projekat se završava sredinom juna 2015. godine a biblioteke će i po završetku projekta nastaviti da obezbeđuju komunikaciju između građana i Zaštitnika građana i u saradnji sa lokalnim nevladinim organizacijama sprovode aktivnosti u oblasti promocije ljudskih i manjinskih prava.

 

Zaštitnik građana Saša Janković odlikovan je danas francuskim Nacionalnim ordenom za zasluge u rangu viteza. Orden je uručila ambasadorka Francuske u Srbiji Kristin Moro na svečanosti u rezidenciji ambasade, koja je tom prilikom rekla da Saša Janković ukazuje na probleme u društvu i doprinosi njihovom rešavanju. Svojim angažovanjem pridobio je poverenje i poštovanje građana Srbije.

„Najlepše što mi je ovaj posao dao je da me tera da budem bolji čovek nego što bih inače bio i da me sreće sa dobrim ljudima. Onima u nevolji i onima koji svojim radom čine da nevolja bude manje“ istakao je Janković i dodao da „ako je šta vredno čuvati, boriti se i žrtvovati za njega to su sloboda, bratstvo, jednakost, pravda, dostojanstvo... a ne samo puki, goli život. I to je univerzalna istina, ljudi to osećaju u bilo kom delu sveta podjednako".

Orden nacionalnog reda za zasluge je značajno i prestižno francusko odlikovanje ustanovljeno 1963. godine. Dodeljuje se u ime predsednika Francuske za posebne zasluge francuskim i stranim državljanima.

 

Zaštitnik građana je, obavljajući poslove Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture, u proteklom periodu posvetio posebnu pažnju položaju stranaca koji su izrazili nameru da traže azil u Republici Srbiji i neregularnih migranata na njihovom putu ka zemljama Evropske unije.

Ministarstvu unutrašnjih poslova i Komesarijatu za izbeglice i migracije u februaru 2014. godine upućene su preporuke za unapređenje postupanja prema ovim licima. U cilju praćenja sprovođenja upućenih preporuka za unapređenje položaja tražilaca azila i neregularnih migranata Zaštitnik građana je u periodu od 1. jula do 31. decembra 2014. godine obavio 41 posetu nadležnim organima. O nalazima iz poseta sačinjen je poseban izveštaj.

 
U Beogradu je 22. marta 2015. godine održana obuka bibliotekara saradnika na projektu „Promocija ljudskih i manjinskih prava kroz intenzivniji kontakt Zaštitnika građana sa građanima“ koji Zaštitnik građana sprovodi u saradnji sa bibliotekama u petnaest izabranih gradova i opština u Srbiji. Cilj obuke koju je vodio Vladimir Obradović, docent na Fakultetu organizacionih nauka i stručnjak za organizaciono planiranje, bio je da učesnicima ponudi osnovna znanja o elementima projektnog ciklusa i veštine pisanja projektnih predloga i planiranja budućih aktivnosti na promociji ljudskih i manjinskih prava u lokalnim zajednicama. Osim toga, učesnici su bili u prilici da saznaju više o mogućim izvorima finansiranja i potencijalnim partnerstvima na lokalnom nivou kako bi po završetku tekućeg projekta nastavili da sprovode aktivnosti u cilju promocije ljudskih prava.

Obuka je organizovana u okviru projekta „Promocija ljudskih i manjinskih prava kroz intenzivniji kontakt Zaštitnika građana sa građanima“ koji Zaštitnik građana sprovodi u saradnji sa Bibliotekarskim društvom Srbije i javnim bibliotekama u petnaest izabranih gradova i opština u Srbiji, a uz finansijsku podršku Vlade Kraljevine Norveške. Cilj projekta je da se građanima koji žive u manjim gradovima i opštinama omogući da iz lokalnih biblioteka putem Skajpa uspostave komunikaciju sa Stručnom službom Zaštitnika građana. Projekat se završava sredinom juna 2015. godine a biblioteke će i po završetku projekta nastaviti da obezbeđuju komunikaciju između građana i Zaštitnika građana i u saradnji sa lokalnim nevladinim organizacijama sprovode aktivnosti u oblasti promocije ljudskih i manjinskih prava.

 

Zaštitnik građana je u Somboru i Bačkoj Palanci organizovao okrugle stolove „Sistemi podrške osobama sa invaliditetom i starijim u lokalnoj zajednici“ posvećene ostvarivanju prava osoba sa invaliditetom i starijih.

O značaju uspostavljanja i razvijanja sistema usluga i podrške osobama sa invaliditetom i starijim i problemima koji onemogućavaju doslednu primenu zakona i ostvarivanje garantovanih prava, zamenica zaštitnika građana Vladana Jović razgovarala je sa predstavnicima lokalnih samouprava, centara za socijalni rad, ustanova socijalne zaštite sa područja Sombora i Bačke Palanke, domova zdravlja, opštih bolnica, filijala Nacionalne službe za zapošljavanje i predstavnicima nevladinih organizacija.

Opširnije...

 
Još članaka...