Zaštitnik građana započeo je monitoring prisilnog vraćanja građana Srbije iz zemalja Evropske unije kojima nisu prihvaćeni zahtevi za azil. Predstavnik Zaštitnika građana je, obavljajući poslove Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture, pratio postupanje policije prema licima koja su juče, posebnim čarter letom, vraćena iz Diseldorfa u Srbiju.

Tokom praćenja nisu registrovane nepravilnosti u postupanju organa javne vlasti, a saradnja sa policijom je bila izuzetno dobra. Zaštitniku građana je omogućeno ostvarivanje mandata u punom kapacitetu.

Prisilno vraćanje sprovedeno je u saradnji policija Nemačke, Holandije, Belgije i Srbije, a u organizaciji Evropske agencije za upravljanje operativnom saradnjom sa spoljnim granicama EU (FRONTEX). Praćenje prisilnog vraćanja osoba čiji su zahtevi za azilom odbijeni je značajan preventivni element u zaštiti od mučenja i drugih oblika surovog, nečovečnog i ponižavajućeg postupanja.

Na navedeni način Zaštitnik građana je ostvario svoj mandat utvrđen Zakonom o ratifikaciji Opcionog protokola uz Konvenciju protiv torture koji mu nalaže da vrši posete svim mestima na kojima može biti ograničena sloboda kretanja ljudi, a u cilju zaštite od torture ili zlostavljanja.

 
Postupajući po preporukama Zaštitnika građana, u Prihvatnom centru Principovac uspostavljeno je vođenje evidencije o broju lica koja pristižu u Centar, kao i o njihovoj polnoj i starosnoj strukturi. U skladu sa upućenom preporukom, u Centru je na uočljiv način istaknut kućni red preveden na engleski, arapski i farsi jezik. Takođe, Komesarijat je unapredio uslove boravka u Centru na taj način što je osposobljen sistem grejanja i omogućeni uslovi za redovnu zamenu posteljine, prilikom prijema novih lica u Centar.

Zaštitnik građana je, obavljajući poslove Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture (NPM), u septembru 2015. godine, posetio Regionalni centar granične policije prema Republici Hrvatskoj, granični prelaz Šid, kao i Prihvatni centar Principovac. O obavljenim preventivnim posetama sačinjeni su izveštaji, koji su upućeni nadležnim organima. Komesarijatu za izbeglice i migracije i Prihvatnom centru Principovac upućene su tri preporuke, u cilju unapređenja postupanja.

 

Povodom 25. novembra, Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, Zaštitnik građana podseća da do sada nije razmatran deo inicijative Zaštitnika građana za izmenu Krivičnog zakonika u oblasti krivično-pravne zaštite žrtava porodičnog nasilja, upućene Ministarstvu pravde 2011. godine, a ponovljene 2012. godine.

Izmene Krivičnog zakonika kojima će se uvesti novo krivično delo proganjanja, pooštravanje sankcija, obavezni psihosocijalni tretman za nasilnika i druge mere usmerene ka prevenciji nasilja u unapređivanje postupka svih organa uslov su za efikasniju i bolju zaštitu žena od nasilja.

Opširnije...

 

24. novembar 2015. godine

Janković: Veliki značaj saradnje među ombudsmanima u regionu

Saradnja ombudsmana u regionu ima veliki značaj u rešavanju problema vezanih za izbegličku krizu, ocenjeno je na konferenciji „Izazovi u ostvarivanju ljudskih prava u izbegličkoj/migrantskoj krizi“, koja je danas završena u Beogradu. Na konferenciji su učestvovali predstavnici institucija Ombudsmana i nacionalnih institucija za ljudska prava iz 26 zemalja, kao i predstavnici diplomatskog kora i nevladinog sektora.

„Ako jesmo nezavisne institucije imamo pravo da nezavisno sprovodimo svoj mandat“ naglasio je zaštitnik građana Srbije Saša Janković. On je ocenio da će jačanje saradnje pomoći ombudsmanima da podsete svoje vlade na obaveze u zaštiti ljudskih prava izbeglica/migranata.

Janković je rekao da Srbiju nije iznenadio talas izbeglica i da je on još pre dve godine dao set preporuka koje je vlada sprovela. Dodao je da ne možemo smatrati da je situacija pod kontrolom, jer će se izbeglička kriza nastaviti i neće se završiti ni danas ni sutra ni iduće godine.

Zaštitnik građana je rekao da treba ići u susret događajima i da je pitanje bezbednosti veoma bitan aspekt izbegličke krize. Bezbednost i ljudska prava suženi su terorizmom i ekonomskim nedaćama, ali i merama koje se preduzimaju da bi se terorizam sprečio, naveo je on.

23. novembar 2015. godine

Počela međunarodna konferencija „Izazovi u ostvarivanju ljudskih prava u izbegličkoj/migrantskoj krizi“

alt

Niko nema pravo da ljude na silu proteruje ili da ih na silu vraća u rat. Činjenica da među milionima izbeglica ima terorista, izbeglice ne čini teroristima, izjavio je danas zaštitnik građana Saša Janković otvarajući međunarodnu konferenciju ombudsmana i institucija za ljudska prava „Izazovi u ostvarivanju ljudskih prava u izbegličkoj/migrantstkoj krizi“. On je ocenio da se problemi u 21. veku ne mogu rešavati podizanjem zidova, iako izbeglička kriza ima mnoge dimenzije - bezbednosnu, ekonomsku i, kako je rekao, najznačajniju, ljudsku.


Zaštitnik građana je podvukao i da među onima koji dolaze u Evropu ima mnogo pripadnika ranjivih grupa, posebno žena, dece i osoba sa invaliditetom kojima smo, kako je istakao, dužni da pomognemo.

Okupili smo se da kao nezavisne institucije, međunarodne organizacije pomognemo da se lakše i brže nađu odgovori na izazove pred kojima se nalazimo, rekao je on. Janković je ocenio da je migrantska kriza istovremeno i seoba ljudi posle koje Evropska unija, region, pa i Srbija neće biti isti. „Ako planiramo i upravljamo situacijom, te promene mogu da vode na bolje“, rekao je Janković.

Opširnije...

 

Zaštitnik građana Saša Janković izražava najveću zabrinutost zbog napada na članicu Saveta Vlade Republike Srbije za borbu protiv korupcije Miroslavu Milenović. Janković ističe da je sposobnost nadležnih organa, službi i pravosuđa da nađu i sankcionišu vinovnike učestalih napada na ljude koji se, službeno ili kao građani, bore protiv korupcije i kriminala, a za vladavinu prava, pravnu sigurnost i prava građana, najveći pokazatelj bezbednosti građana i iskrenosti vlasti u borbi protiv korupcije, sile i bahatosti u vršenju javnih poslova.

„Društvo i država bez korupcije i kriminala, u kojima vlada pravo, pravna sigurnost i jednakost, a ne sila i bahatost, i u kojima su prava građana, uključujući tu i pravo da ispituju i kritikuju rad vlasti, dobrodošla a ne progonjena, najveće su i najviše vrednosti koje imamo i koje smo dužni da zaštitimo. Kada članica Saveta za borbu protiv korupcije Vlade Republike Srbije bude napadnuta na kućnom pragu, napadnuta je utvrđena državna politika, napadnuto je zvanično telo države Republike Srbije i napadnuta je građanka, jedna od nas. Cilj takvih napada je strah i odustajanje, njihova poruka je da ni državna politika, ni državni organi nisu jači od korupcije i kriminala ili da nisu iskreni, i da ljudi koji im se suprotstavljaju treba da se plaše za svoj posao i život. Protiv takve poruke nam treba rezultat, jer je vreme za pokazne vežbe i političke izjave davno prošlo“, ističe još Saša Janković.

Zaštitnik građana je svoju institucionalnu i ličnu podršku iskazao neposredno gospođi Milenović i drugim članovima Saveta, a posebno podržava njihove ranije izveštaje, od kojih je poslednji u nizu bio o poslovanju DIPOSA. Istovremeno, zaštitnik sa pažnjom očekuje najavljeni izveštaj Saveta za borbu protiv korupcije o izvlačenju novca građana iz javnih preduzeća i ministarstava preko nepotrebnog i preskupog reklamiranja u medijima.

 

Ministarstvo unutrašnjih poslova obavestilo je Zaštitnika građana da je, povodom nedostataka u radu Ministarstva na incidentu za vreme Parade ponosa u kome su učestvovali pripadnici Žandarmerije, sprovelo sve preporuke koje je zaštitnik dao kako se slični propusti ne bi ponovili.

Greške u radu, dešavaju se svakome, a kontrola postoji da bi se one otkrile i sprečilo da se ponovo dese. Način na koji je Ministarstvo unutrašnjih poslova sarađivalo u postupku kontrole i postupilo po preporukama, dobar je primer kako organ vlasti posle utvrđenih propusta i upućenih preporuka kontrolnog organa treba da radi. Naravno, neke posledice konkretnog događaja ne mogu se više ispraviti, ali uveren sam da je mogućnost da se iste greške ponove sada mnogo, mnogo manja“, stav je zaštitnika građana Saše Jankovića.

Zaštitnik građana je, u postupku kontrole posle incidenta za vreme prošlogodišnje parade ponosa, utvrdio da pripadnici Policije (Žandarmerije) nisu zakonito i pravilno primenili policijska ovlašćenja, nisu bez odlaganja pružili ili pozvali potrebnu medicinsku pomoć povređenima, nisu obezbedili i pregledali mesto događaja (izvršili uviđaj) i nisu na zakonom propisan način privremeno oduzeli i vratili predmet – pištolj.

Između ostalog, postupajući po preporukama pokrenuti su odgovarajući disciplinski postupci, pojačana saradnja i usklađivanje rada različitih službi unutar Ministarstva i doneti su nova pravila za rad Sektora unutrašnje kontrole koji će osigurati tačnije postupanje i bržu saradnju sa Zaštitnikom građana, u cilju bolje prevencije i zaštite prava građana, odnosno pravilnijeg rada Policije.

 

Zaštitnik građana i zamenica zaštitnika građana za prava deteta Saša Janković i Gordana Stevanović čestitaju svoj deci Međunarodni dan deteta i podsećaju da su prava deteta punopravan deo liste univerzalnih ljudskih prava, a da njihovo kršenje, posebno nasilje nad detetom, ostavlja posledice za ceo život.

Mnogo više primena slova i duha postojećih zakona nego donošenje iznova novih i novih ključno je za istinsko poštovanje prava deteta. Praktično ostvarivanje prava svakog deteta na pristup obrazovanju ili na adekvatnu zdravstvenu i socijalnu zaštitu, na zaštitu fizičkog i psihičkog integriteta, uključujući i zaštitu od medijskih sadržaja štetnih za duhovni i moralni razvoj dece i njihovo psihičko zdravlje, jedino su merilo po kome treba meriti stvarno stanje prava deteta.

Opširnije...

 
Još članaka...