Podatak da je preko 40 žena u 2013. godini smrtno stradalo u partnerskom nasilju, broj i sadržaj pritužbi na rad nadležnih organa koje su upućene Zaštitniku građana tokom 2013. i 2014. godine, ukazuje da je i normativni okvir i praksu neophodno izmeniti i unaprediti. Takođe, treba unapređivati servise i usluge podrške za žene koje trpe nasilje, ali i raditi sa izvršiocima nasilja u cilju promene njihovog ponašanja, rekla je zamenica zaštitnika građana za prava deteta i rodnu ravnopravnost Gordana Stevanović na današnjem sastanku sa predstavnicima organa koji su uključeni u sistem zaštite žena od nasilja u porodici i partnerskim odnosima.

Ona je, predstavljajući Posebni izveštaj Zaštitnika građana o primeni Opšteg i posebnih protokola za zaštitu žena od nasilja u porodici i partnerskim odnosima rekla, da je Zaštitnik građana Republike Srbije u periodu od marta do oktobra 2014. godine sproveo analizu rada nadležnih organa na republičkom nivou i na nivou jedinice lokalne samouprave - policije, centara za socijalni rad, osnovnih i viših tužilaštava, osnovnih, viših i apelacionih sudova, prekršajnih sudova i zdravstvenih ustanova.

Ona je navela da su žrtve uglavnom žene, među njima i pripadnice višestruko marginalizovanih društvenim grupa (žene sa invaliditetom, Romkinje, imigrantkinje, izbegla i interno-raseljena lica, žene sa sela), i to u većem broju nego što je evidentirano. Žrtve se najpre obraćaju policiji i zdravstvenim ustanovama, a ređe centrima za socijalni rad koji su protokolima postavljeni kao koordinativni organ za zaštitu žena od nasilja u porodici.

Stevanović je ukazala na činjenicu da tek svaki deseti prijavljeni slučaj nasilja stigne do tužilaštva. Takođe, u najviše slučajeva počiniocu nasilja se izriče mera upozorenja, odnosno uslovne osude. Žrtva nasilja prepuštena je sebi i od njenih sposobnosti i okolnosti slučaja u najvećoj meri zavisi da li će uspeti da pokrene, vodi i okonča sudski postupak. NJima se ne obezbeđuje adekvatna zaštita, što kod njih razvija nepoverenje u sistem. Analiza je istovremeno utvrdila da ne postoji jedinstvena evidencija slučaja nasilja, kao i da je nedovoljna saradnja i razmena podataka između organa nadležnih za zaštitu žena od nasilja.

Zaštitnik građana je ovim izveštajem ukazao na nedostatke u zaštiti žrtava nasilja u porodici i partnerskim odnosima, istovremeno dao preporuke kako da se isti otklone. Prisutni su se složili da je ovakav izveštaj neophodan i ubuduće, i da u narednom periodu nadležni organi treba redovno da razmenjuju iskustva, kako bi se na konstruktivan način preduzele aktivnosti u cilju prevencije nasilja, adekvatne zaštite žrtava i sankcionisanje počinioca nasilja.

 
Postupak po sopstvenoj inicijativi Ombudsmana Evropske unije povodom tvrdnji o nepravilnostima u radu EULEKS-a na Kosovu, Strazbur, 14. novembar 2014. godine.
 

Zaštitnik građana Saša Janković razgovarao je 13. januara 2015. godine sa predstavnicima Granskog sindikata prosvetnih radnika Srbije „Nezavisnost“ o poboljšanju položaja prosvetnih radnika u Srbiji i unapređivanju obrazovnog sistema i prava učenika. 

Zaštitnik građana istakao je da poboljšanje položaja prosvetnih radnika nije samo interes zaposlenih u prosveti, već interes celog društva i da načelno podržava zahteve sindikata. Janković je istovremeno ocenio da dugotrajno skraćivanje časova šteti najboljim interesima dece, odnosno ostvarivanju njihovog prava na kvalitetno obrazovanje. On je ponudio dalje dobre usluge u postizanju dogovora sindikata sa Ministarstvom prosvete o načinu unapređivanja položaja prosvetnih radnika i kvaliteta obrazovnog procesa.

O razgovorima sa prosvetnim sindikatom "Nezavisnost" Zaštitnik građana je detaljno obavestio resornog ministra Srđana Verbića, koji je izrazio spremnost za dalje jačanje socijalnog dijaloga.

 

Povodom svirepog ubistva novinara i policajaca u Francuskoj, zaštitnik građana Saša Janković uputio je ambasadorki Republike Francuske u Beogradu Kristin Moro i ombudsmanu Republike Francuske Žak Tubou telegram saučešća sledeće sadržine:

"Duboko žalim zbog ubistva novinara redakcije "Šarli Ebdo" i pariskih policajaca na časnoj dužnosti. Žaljenje je tim veće što je gnusan i bezuman zločin usmeren protiv slobode izražavanja i to u zemlji koja je rodonačelnik ideja slobode svih građana, koja je kao takva poznata celom svetu.

U ime zaposlenih u instituciji Ombudsmana, i moje lično ime, primite izraze najdubljeg saučešća i molim Vas da porodicama nastradalih prenesete izraze našeg najiskrenijeg žaljenja.

Primite izraze mog dubokog poštovanja."

--------

Odgovor francuskog ombudsmana na pismo podrške zaštitnika građana Saše Jankovića:

"Poštovane kolege,

Najlepše Vam se zahvaljujem na pismima podrške. Vaše saosećanje nam je veoma važno u ovim teškim trenucima. Kao Ombudsmani, imamo dužnost da štitimo slobodu ideja i izražavanja. Takođe imamo obavezu da se borimo protiv mržnje, za jednakost i toleranciju.

Sloboda i jednakost moraju da pobede nad varvarstvom i nepravdom."

Žak Tubon,

Zaštitnik prava (Ombudsman) Republike Francuske

 

Zaštitnik građana Saša Janković održao je predavanje polaznicima Diplomatske akademije u Beogradu i tom prilikom im predstavio rad i nadležnosti Zaštitnika građana, istakavši da je osnovna ideja institucije Ombudsmana kontrola vlasti.

Janković je naveo de je prošle godine utvrdio hiljadu nepravilnosti u radu državnih organa na štetu građana. Kako je rekao, Ombudsman nema ovlašćenja da sankcioniše te organe zbog načinjenih propusta u radu, nego preporukama ih upućuje kako da ih isprave. Snagom autoriteta i argumenata ova institucija je uspela da se te preporuke izvrše u preko 90 procenata, što je iznad evropskog proseka.

U ovoj državi nema odgovornosti, državna uprava ne iziskuje kvalitet svog rada i kadra, ali verujem da Srbija nije osuđena na prosečnost, rekao je Janković.

Ombudsman i polaznici Akademije su se posebno osvrnuli na potrebu zaštite i unapređenja prava manjina i aktuelna zbivanja u našem društvu.

 

Zaštitnik građana Saša Janković održao je danas predavanje studentima druge i treće godine Kriminalističko policijske akademije u Beogradu i tom prilikom ih upoznao sa radom i nadležnostima ovog organa. Kako je rekao, Zaštitniku građana se skoro 20 hiljada građana obrati godišnje, a podnese se pet hiljada pritužbi.

Preko sedamdeset procenata preporuka Zaštitnika građana državni organi sprovode bez odlaganja, što je mnogo veći procenat nego izvršenje sudskih presuda u Srbiji, koje su obavezne zakonom. Pokazalo se da Srbija nije osuđena na prosečnost, istakao je ombudsman.

Na predavanju zaštitnik građana se osvrnuo na početke uspostavljanja institucije ombudsmana u svetu, upoznao studente sa nadležnostima zaštitnika građana u Srbiji, a kroz primere pritužbi koje dobija od građana objasnio je način rada. Razgovarajući o ljudskim pravima, Janković i studenti su se posebno zadržali u oblasti javnog morala, zaštite prava manjina i eventualnom zloupotrebom tih prava.

 

Zamenica zaštitnika građana Gordana Stevanović i pomoćnica generalnog sekretara Nataša Jović učestvovale su na prvom sastanku vršnjačke mreže podrške inkluzivnom obrazovanju,  koji je održan 22. decembra 2014. godine u Beogradu. Vršnjačka mreža podrške deo je Mreže podrške inkluzivnom obrazovanju u Srbiji koja je formirana u partnerstvu sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i UNICEF-om.

Cilj osnivanja vršnjačke mreže podrške je jačanje uloge vršnjaka u ostvarivanju načela inkluzije u obrazovanju i osnaživanje dece i mladih da grade mrežu podrške vršnjacima kojima je podrška u obrazovanju potrebna,  jačaju svest vršnjaka o inkluziji i pružaju pomoć i podršku učenicima kojima je ona potrebna.

U interaktivnom radu sa decom i mladima, zamenica zaštitnika građana i pomoćnica generalnog sekretara su govorile o pravima deteta,  načinu na koji deca i mladi ostvaruju i štite svoja prava, ulozi odraslih i njihovim dužnostima i značaju participacije dece i mladih. One su predstavile rad Zaštitnika građana i odgovarale na pitanja koja si deca i mladi postavljali.

Zamenica zaštitnika građana je posebno naglasila značaj jačanja podrške deci sa smetnjama u razvoju i istakla da je inkluzija u obrazovanju značajan aspekt rada Zaštitnika građana kome će dodatna pažnja biti posvećena tokom 2015. godine, s obzirom da Zaštitnik građana i dalje prima pritužbe koje ukazuju na nedovoljno razvijene i dostupne usluge dodatne podrške u obrazovanju dece sa smetnjama u razvoju.

 
Još članaka...