,,Zaštitnik građana je ukazivao državnim organima na probleme sa kojima se suočavaju pripadnici i pripadnice osetljivih društvenih grupa pri zapošljavanju, jer neki od njih, a naročiti Romkinje i Romi i LGBTI osobe nisu dovoljno osnaženi/e da se obraćaju institucijama i nemaju poverenja u njih. Uloga sindikata je primarna u preuzimanju aktivne uloge u ukazivanju na ove probleme i iniciranju za njihovo rešavanje“ rekla je Gordana Stevanović, zamenica zaštitnika građana za prava deteta i rodnu ravnopravnost tokom izlaganja o ulozi nezavisnih institucija u sprečavanju kršenja ljudskih prava osetljivih društvenih grupa pri zapošljavanju i na radnom mestu, na konferenciji ,,Jačanje društvenog dijaloga o pravima ranjivih grupa u zapošljavanju u Kulturnom centru Rex u Beogradu.

Ova konferencija je deo dvogodišnjeg međunarodnog programa Bezbednost i ravnopravnost (Safe and Equal) i rezultat je saradnje udruženja Škuc-LL iz Slovenije i udruženja Labris i Gayten LGBT iz Srbije, uz podršku programa Evropske komisije - Progress. U okviru ovog programa je sprovedeno 6 treninga za trenere u 6 gradova u Srbiji, tokom kojih su 64 osobe, pretežno aktivisti/aktivistkinje, obučeni za primenu antidiskriminacionih propisa i mera i za upravljanje različitostima, kao i sa primerima dobre prakse u oblasti rada i zapošljavanja. Tokom obuka je primećen izuzetno slab odziv sindikata tako da je potreban način da se uspostavi odgovarajuća saradnja sa sindikatima. U okviru programa je sprovedena i medijska kampanja na temu antidiskriminacije i upravljanja različitostima u zapošljavanju, a izrađena su i tri priručnika: ,,Mere protiv diskriminacije u zapošljavanju i uloga nevladinih organizacija – Priručnik“, ,,Upravljanje različitostima pri zapošljavanju – uloga nevladinih organizacija u zalaganju za jednake mogućnosti i promociji ravnopravnosti pri zapošljavanju“, ,,Dobre prakse upravljanja raznolikošću pri zapošljavanju: Evropska unija, Srbija i područje Zapadnog Balkana“.

 

Ministar spoljnih poslova Velike Britanije Filip Hamond sastao se danas u Beogradu sa zaštitnikom građana Sašom Jankovićem, poverenicom za zaštitu ravnopravnosti Brankicom Janković i poverenikom za informacije od javnog značaja Rodoljubom Šabićem. Na sastanku održanom u britanskoj ambasadi oni su razgovarali o Akcionom planu za Poglavlje 23, prvenstveno o napretku u oblasti ljudskih prava u kontekstu evropskih integracija Srbije, kao i o vladavini prava. Sastanku su prisustvovali i predstavnici organizacija civilnog društva, između ostalih progpamski direktor Transparentnost Srbije Nemanja Nenadić, direktor Komiteta pravnika za ljudska prava - Jukom Milan Antonijević, direktorka BIRN-a u Srbiji Dragana Žarković-Obradović, kao i direktorka Centra za istraživanje, transparentnost i odgovornost - CRTA Vukosava Crnjanski Šabović.

 

Komisija za ocenu prijava po Javnom pozivu za dodelu finansijskih sredstava u okviru projekta „Jačanje kapaciteta Zaštitnika građana za pokretanje zakonodavnih inicijativa kroz saradnju sa civilnim društvom“, donela je odluku kojom se utvrđuje lista pravnih lica sa kojima će biti zaključeni ugovori o realizaciji projekta.

Attachments:
Odluka
 

Odgovor Generalnog sekretarijata predsednika Republike Srbije na predlog Zaštitnika građana predsedniku da razreši direktora Vojnobezbednosne agencije Ministarstva odbrane

 

Najveći napredak u pogledu garantovanja prava na porodični život svakom detetu postignut u procesu deinstitucionalizacije. Gotovo da je zaustavljeno smeštanje dece u ranom uzrastu u ustanove, a preduzete su i mere da se svakom detetu obezbedi život i razvoj u porodičnim uslovima, pre svega kroz razvijanje hraniteljstva, rekla je danas zamenica zaštitnika građana Gordana Stevanović na otvaranju „Dečje nedelje“ u Beogradu.

Zaštitnik građana je poslednjih godina akcenat u svom radu stavio na aktivnosti koje su imale za cilj podršku najugroženijim porodicama: sa decom sa smetnjama u razvoju, decom obolelom od retkih i teških bolesti, kao i porodicama sa decom koje su u višestrukom riziku zbog socijalne isključenosti i marginalizacije, dodala je Gordana Stevanović. Takođe je ukazala da je uloga svih nadležnih institucija i celog društva da kroz servise usluga kontinuirano rade na jačanju porodice, kako bi deca rasla u zdravom i stabilnom okruženju.

Zamenica se zahvalila organizatorima manifestacije „Prijatelji dece Srbije” na održavanju ove tradicije tokom koje su uspešno okupljali, povezivali i ujedinjavali sve aktere, profesionalce, udruženja i nadležne organe oko istog cilja – poboljšanja položaja deteta u Srbiji.

Otvaranju su prisustvovali ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin, direktor Kancelarije Unicefa u Srbiji Mišel Sen Lo, članica skupštinskog Odbora za prava deteta Dubravka Filipovski i predsednik udruženja „Prijatelji dece Srbije“ LJubivoje Ršumović.

 

Zaštitnik građana Saša Janković pohvalio je danas rad državnih organa i njihovo angažovanje u izbegličkoj krizi. On je na konferenciji "Balkanska ruta i izbeglička kriza - šta organizacije civilnog društva mogu da učine? Šta očekivati od nacionalnih vlada i EU?" u Beogradu rekao da su i građani i nevladine organizacije doprineli da se na pravi način suočimo sa ovim istorijskim događajima.

Janković je posebno ukazao na problem maloletnika, koji bez pratnje roditelja prolaze kroz Srbiju i naveo da ih je oko 5.000 registrovano. On je naveo da posao nije završen, jer nas očekuje hladno vreme i zima, čemu se treba prilagoditi i obezbediti niz stvari, poput tople odeće, obuće. Potrebno je dodatno osposobiti socijalne radnike, kako bi se zaštitili i zbrinuli maloletnici, smatra Janković.

Primetivši da izbeglička kriza neće biti okončana verovatno ove a možda ni naredne godine, Janković je poručio da u takvim okolnostima "svako od nas treba da radi svoj posao".

Opširnije...

 

Zaštitnik građana već tri godine prati postupanje nadležnih organa prema izbeglicama i migrantima koji prolaze kroz našu državu, i može se konstatovati da nije bilo primera zlostavljanja tih ljudi, rekao je zamenik zaštitnika građana Miloš Janković na današnjoj sednici skupštinskog Odbora rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva, na kojoj se razmatralo aktuelno stanje zbrinjavanja tražilaca azila u Srbiji. On je dodao da je ombudsman dao više od 50 preporuka za ispravljanje manjih povreda prava.

Janković je ocenio da je u određenoj meri pružena humanitarna podrška migrantima i izbeglicama i dodao da je Republika Srbija od strane relevantnih međunarodnih organizacija okarakterisana kao država koja poštuje ljudska prava. Istakao je da je neophodno izvršiti intenzivne pripreme za nastupajuću zimu i naredni period, jer je moguć priliv velikog broja izbeglica i migranata.

Predsednica Odbora dr Vesna Rakonjac rekla je da je neophodno tražiocima azila obezbediti adekvatne uslove za život i pružiti potrebnu pomoć migrantima i izbeglicama koje borave u Srbiji i da je u tom cilju potrebno da donatori budu u stalnom kontaktu sa nadležnim ministarstvima, Crvenim krstom, kao i organizacijama civilnog društva.

Sednici su prisustvovali predstavnici državnih organa, kao i međunarodnih i domaćih nevladinih organizacija koji se bave zbrinjavanjem i zaštitom prava azilanata.

 
Još članaka...