Zaštitnik građana Saša Janković pozvao je danas da se nastave i intenziviraju napori da se identifikuju sve žrtve sukobna na području bivše Jugoslavije. "Patnja porodica stradalih u ratu nastavlja se i u miru, i o tome moramo voditi računa“, rekao Janović danas na konferenciji u Medija centru, povodom obeležavanja 30. avgusta – Međunarodnog dana nestalih.

Predsednik Komisije za nestala lica Vlade Srbije Veljko Odalović je rekao da Srbija od 2012. do 2013. godine rešila 705 slučajeva nestalih, a u periodu od 2013. do ove godine 671. Na konferenciji je, takođe, rečeno da iz BiH i sa Kosova ove godine u Srbiju nije stiglo nijedno identifikovano telo, dok je iz Hrvatske preuzeto 39 tela.

Koordinacija srpskih udruženja porodica nestalih, ubijenih i poginulih lica sa prostora bivše Jugoslavije je istakla da su ljudska prava porodica žrtava u svim bivšim jugoslovenskim republikama u kojima je bilo ratnih sukoba grubo kršena, i da te porodice nisu dobile satisfakciju za učinjenu nepravdu.

 
Zaštitnik građana, u saradnji sa Helsinškim odborom za ljudska prava u Srbiji i medicinskim ekspertom, realizovao je 9. i 10. juna 2014. godine, u skladu sa Planom poseta Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture za 2014. godinu, nenajavljenu posetu Policijskoj upravi Kruševac i tom prilikom sačinio izveštaj sa preporukama,
 
Zamenica zaštitnika građana Gordana Stevanović sa saradnicama održala je sastanak sa v.d. direktora Gradskog centra za socijalni rad Vladimirom Ilićem.

Zamenica ombudsmana i v.d. direktora Centra razgovarali su o radu Gradskog centra za socijalni rad, problemima sa kojima se organ starateljstva u radu susreće, kao i o merama koje direktor Gradskog centra preduzima i planira u cilju unapređenja rada i saradnje sa Zaštitnikom građana.

Posebna tema sastanka bilo je i postupanje Gradskog centra za socijalni rad po preporukama koje je Zaštitnik građana uputio organu starateljstva. Detaljno su analizirani odgovori organa po upućenim preporukama i dogovorene su dalje aktivnosti Centra u njihovom sprovođenju.

 

Stalna predstavnica UNDP i stalna koordinatorka UN u Srbiji Irena Vojačkova Solorano i zamenik zaštitnika građana Miloš Janković posetili su ove nedelje kasarnu i hotel u Obrenovcu, u kojima su smešteni građani čije kuće su uništene u poplavama, kao i punkt MUP-a za obavljanje upravnih poslova na kome se izdaju lične karte i ostala dokumenta i registarske tablice za vozila.

Lokalne vlasti uložile su veliki napor da zbrinu građane koji su ostali bez domova, ali uslovi u kojima su oni privremeno smešteni nisu na odgovarajućem nivou. Građani sa kojima su razgovarali Miloš Janković i Irena Vojačkova Solorano se najviše žale na lošu higijenu, jednoličnu ishranu i nedostatak informacija o dodeli sredstava za obnovu njihovih domova. Stalna predstavnica UN i UNDP je obezbedila nekoliko mašina za pranje veša koje će svakako doprineti popravljanju uslova smeštaja.

Građani koji su ostali bez domova rekli su da ne raspolažu informacijama vezanim za naknade koje su im ranije obećane. Oni su, naime, putem medija obavešteni da će novac biti isplaćen u rokovima koji su već prošli, a nemaju uvid u evidencije u kojima bi mogli da ustanove u kojoj je fazi postupanje po njihovim zahtevima za naknadu štete.

Zaštitnik građana će u narednim danima o problemima uočenim tokom posete razgovarati sa predstavnicima gradskih vlasti, sa ciljem da se situacija popravi, a uslovi smeštaja poboljšaju.

 

Predstavnici Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture (NPM) Republike Gruzije, koji su u studijskoj poseti Republici Srbiji od 11. do 15. avgusta 2014. godine, posetili su Zaštitnika građana, u čijoj je nadležnosti prevencija torture.

Zamenik zaštitnika građana Miloš Janković predstavio je instituciju Zaštitnika građana, kao i rad NPM Srbije.  Tokom posete predstavnici NPM Srbije i NPM Gruzije obaviće nekoliko zajedničkih poseta institucijama u kojima se nalaze lica lišena slobode (zatvor, policijska stanica, psihijatrijska bolnica i ustanova socijalne zaštite). Tom prilikom NPM Gruzije će se informisati o načinu rada ovih institucija, a takođe će imati priliku i da se na, praktičan način, upozna sa metodologijom obavljanja poseta NPM Republike Srbije.

 

Zaštitnik građana Saša Janković sastao se danas sa ministrom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srđanom Verbićem povodom tekućih problema i unapređenja saradnje u oblasti obrazovanja.

Na sastanku se razgovaralo o nalaženju rešenja za probleme koje je Zaštitnik građana uočio i utvrdio na osnovu pritužbi građana i postupaka koje je vodio. Najviše se razgovaralo o uvođenju odgovornosti u prosvetnu inspekciju i administraciju.

Zaštitnik građana je posebno naveo probleme u inkluzivnom obrazovanju, i ukazao na neophodnost praćenja dobrih primera inkluzije u zemlji i u inostranstvu.

 

Zamenica zaštitnika građana za rodnu ravnopravnost i prava deteta Gordana Stevanović sa saradnicama održala je danas sastanak sa Doinom Bologom, predstavnicom Populacionog fonda Ujedinjenih nacija (UNFPA) za Bosnu i Hercegovinu, Kosovo, Makedoniju i Srbiju sa sedištem u Sarajevu i Marijom Raković, programskom koordinatorkom UNFPA za Srbiju. Sastanak je bio posvećen razmeni informacija u oblasti unapređenja reproduktivnog zdravlja i borbe protiv nasilja u porodici kao i istraživanju mogućnosti za uspostavljanje buduće saradnje između Zaštitnika građana i UNFPA u ovim oblastima.

Zamenica zaštitnika građana je predstavila aktivnosti Zaštitnika građana u oblasti prevencije i borbe protiv rodno zasnovanog nasilja kao i u oblasti unapređenja položaja žena u sistemu zdravstvene zaštite.

Dogovoreno je da će biti nastavljeni kontakti u cilju definisanja oblasti i modela buduće saradnje.

 
Još članaka...