Zamenik zaštitnika građana Miloš Janković i načelnica odeljenja za izveštaje i publikacije LJerka Ećimović, učestvovali su u radu Trećeg sastanka Pododbora za pravdu, slobodu i bezbednost za sprovođenje SSP, koji je 1. i 2. februara 2016. godine održan u Briselu.

Na sastanku je izvršen temeljan pregled trenutne situacije na planu pravde, slobode i bezbednosti u Srbiji u odnosu na pravne tekovine EU, prvenstveno vezano za poglavlja 23 i 24, kao i ostvarenog napretka od prošlogodišnjih operativnih zaključaka Pododbora.

Miloš Janković je u okviru teme „Postvizna liberalizacija, upravljanje migracijama, azil, vizna politika i bezbednost dokumenata“ ukazao na probleme sa kojima se suočava Srbija, naglašavajući da zemlje koje se nalaze na tkz. balkanskoj ruti, na različit način tretiraju migranate/azilanate koji na svom putu ka zemljama EU prolaze kroz ove zemlje.

Janković je istakao da Republika Srbija u skladu sa međunarodno prihvaćenim standardima u ovoj oblasti primenjuje liberalni sistem, gde migranti potpuno slobodno prolaze kroz teritoriju Republike Srbije, kao i da taj sistem u ovoj situaciji pokazuje niz slabosti, jer dovodi azilante/migrante u rizike od trgovine ljudima, i razne druge rizike u kojim se zloupotrebljava situacija u kojoj se ovi ljudi nalaze. Janković je ocenio da je Konvencija UN o statusu izbeglica neprimenjiva na situaciju u kojoj se sada nalazimo i pozvao EU da ovom pitanju posveti posebnu pažnju i da uputstva zemljama članicama kao i trećim zemljama kako da postupaju u ovoj krizi.

Janković je takođe izlagao u okviru teme „Sloboda izražavanja i sloboda medija- mere preduzete na planu borbe protiv nekažnjivosti i govora mržnje, kao i staranje o omogućavanju slobode izražavanja“. Istakao je da pored nesumnjivog napretka koji je Srbija ostvarila usvajanjem seta medijskih zakona, stanje medijskih sloboda u Srbiji nije zadovoljavajuće. Naveo je da je u Srbiji na sceni tabloidizacija države na koju je Zaštitnik građana upozoravao u svom Godišnjem izveštaju za 2014. godinu i da je najveća žrtva govora mržnje i progona u medijima u 2015. godini bio upravo zaštitnik građana Saša Janković.

LJerka Ećimović je izlagala na temu stanja zakonodavstva o nacionalnim manjinama posle odluke Ustavnog suda iz 2014. godine i izrade Akcionog plana za nacionalne manjine i postupanje po preporukama nezavisnih državnih organa. Istakla je da su u Nacrtu Akcionog plana za nacionalne manjine, uvažene sve preporuke koje je Zaštitnik građana prethodnih godina uputio u ovoj oblasti. Ećimović je ukazala i da je istovremeno sa usaglašavanjem Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina sa odlukom Ustavnog suda potrebno usaglasiti i ostale sektorske zakone, koji ovom odlukom nisu obuhvaćeni, ali koji na istovetan način uređuju pojedina pitanja značajna za ostvarivanje prava nacionalnih manjina.

Janković je govoreći na temu unapređenja Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture (NPM) ukazao da je neophodno da Republika Srbija bez daljeg odlaganja donese Zakon o NPM.

 

Zaštitnik građana pozdravlja aktivnosti Ministarstva zdravlja i Uprave za biomedicinu u postupanju po svim preporukama Zaštitnika građana u vezi sa čuvanjem matičnih ćelija i iniciranjem izmene propisa.

Republička stručna komisija za transplantaciju ćelija i tkiva je, na podsticaj Uprave za biomedicinu, istakla stav o prednosti čuvanja matičnih ćelija prikupljenih iz krvi pupčanika novorođenčeta u nacionalnim bankama o čemu je Uprava obavestila javnost.

Kako je navedeno u aktu Uprave, stav je formiran na osnovu preporuka Evropske grupe Evropske komisije za etiku u nauci i novim tehnologijama, u kojima se apsolutna prednost čuvanja matičnih ćelija daje javnim (nacionalnim) bankama, a svaki drugi način čuvanja i doniranja matičnih ćelija je lično pravo svakog pojedinca.

Ministarstvo zdravlja je podnelo inicijativu za izmenu propisa da se deo sredstava koji roditelji novorođenčadi uplaćuju u budžet Republike Srbije, na ime takse za dobijanje saglasnosti za izvoz krvi iz pupčanika, usmeri u svrhu završetka i otpočinjanja sa radom javne banke krvi iz pupčanika u Srbiji u Institutu za majku i dete „Dr Vukan Čupić“.

 
Zaštitnik građana Saša Janković održao je danas tradicionalno predavanje polaznicima Diplomatske akademije u Beogradu, kako bi ih upoznao sa radom i nadležnostima Zaštitnika građana.

Janković je objasnio da je ova institucija predviđena da radi u sistemu u kojem sve funkcioniše kako treba, a zaštitnik građana treba da ispravi greške koje se potkradu u radu organa javne vlasti. Na žalost, kako je rekao, živimo u sistemu koji po pravilu proizvodi greške. On je takođe ukazao i na važnost postojanja autoriteta kao i podrške stručne i šire javnosti u njegovom radu.

Zaštitnik građana je istakao da državni organi u devedeset procenata izvršavaju njegove preporuke, a polaznici Akademije su se posebno interesovali za slučajeve u kojima preporuke nisu sprovedene.

 
Zaštitnik građana pozdravlja napore Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i Upravnog inspektorata da postupe po svim preporukama Zaštitnika građana, otklone dosadašnje propuste i unaprede saradnju sa građanima i ovom institucijom.

U budućem radu blagovremeno će se razmatrati svako obraćanje građana i svaka pritužba na rad zaposlenih i u skladu sa važećim propisima obavestiće se podnosilac o stavu i eventualnom daljem postupanju, stoji u odgovoru ovih organa o postupanju po preporukama Zaštitnika građana.

Glavni upravni inspektor, direktor Upravnog inspektorata, doneo je i Direktivu o postupanju po pritužbama građana na rad inspektora, kako bi ubuduće otklonio propuste u radu i unapredio rad inspekcije.

 
Zaštitnik građana Saša Janković izražava žaljenje zbog izjave predsednika Republike Srbije Tomislava Nikolića o čuvanju genetskog materijala koja nedovoljno uvažava činjenicu da je Srbija država svih građana koji u njoj žive, a ne samo srpskog naroda.

„Građani Srbije su ravnopravni i institucije naše zemlje svim građanima, bez obzira na nacionalnu pripadnost, ravnopravno štite i podržavaju pravo na potomstvo i identitet. Apelujem na sve, a posebno najviše organe Republike Srbije, da na svakom mestu i u svakoj prilici neguju i podstiču ravnopravnost svih građana ove države, koja podjednako pripada svakom od nas i čiji smo podjednako svi mi koji u njoj živimo“, saopštava zaštitnik građana Saša Janković.

Mediji su preneli izjavu predsednika Nikolića prilikom postavljanja kamena temeljca za budući centar za matične ćelije u Kragujevcu, koja lako može biti (pogrešno) shvaćena tako da će centar čuvati genetski materijal Srba, a ne građana Srbije.

Zaštitnik građana nedavno je u mišljenju upućenom Ministarstvu zdravlja i Upravi za biomedicinu konstatovao da ni posle 6 godina od donošenja odgovarajućeg zakona nije oformljena banka ćelija i tkiva i dao preporuke za njeno brže osnivanje i finansiranje. Mišljenje je dostupno u Rubrici „Mišljenja i stavovi“ na elektronskoj adresi www.zastitnik.rs


 

Povodom mogućnosti povrede prava deteta u emisiji „Veče sa Ivanom Ivanovićem“, koja je emitovana 22. januara na TV Prva, Zaštitnik građana je zatražio informacije od Regulatornog tela za elektronske medije. Uvidom u navedenu emisiju Zaštitnik građana je konstatovao da su prikazana deca nižeg uzrasta, koja su iznosila mišljenje o političkim strankama i temama o političkoj situaciji u Republici Srbiji i predstojećim izborima.

Regulatorno telo za elektronske medije je u obavezi da u roku od 21 dana obavesti Zaštitnika građana o činjenicama i okolnostima koji su relevantni za ovaj slučaj i merama koji su tim povodom preduzete.

U Pravilniku REM-a o zaštiti prava maloletnika u oblasti pružanja medijskih usluga navedeno je da je za učešće maloletnika u programu potrebna saglasnost roditelja, staratelja ili usvojioca, da je pružalac medijske usluge dužan da posveti pažnju učešću maloletnika u programu i da je odgovoran za objavljeni sadržaj. Učešće u emisiji, kako navodi Pravilnik, mora biti prilagođen uzrastu, zrelosti i razlogu učešća maloletnika.

Zaštitnik građana napominje da je početkom ovog meseca, nakon pojavljivanja maloletne dece u prilogu Dnevnika RTS-a, u kome je utvrđena povreda njihovih interesa i prava, Regulatornom telu za elektronske medije uputio preporuke za preduzimanje mera prema emiteru i da očekuje obaveštenje o postupanju po datim preporukama.

 
Zaštitnik građana Saša Janković primio je danas ambasadora SAD Majkla Kirbija u oproštajnu posetu. Tokom razgovora istaknuta je važnost dalje izgradnje institucija u Srbiji.

 
Još članaka...