Anketa
Ocenite rezultate rada institucije Zaštitnik građana u zaštiti i unapređenju ljudskih prava u 2014. godini:
 


Get the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu Gradske uprave grada Beograda i Gradska uprava za poslove lokalne samouprave i opšte uprave grada Kragujevca nisu otklonili propuste načinjene tokom prethodnih godina zbog nejasnog i nezakonitog postupka određivanja cene usluga u predškolskim ustanovama i utvrđivanja učešća roditelja u finansiranju ove delatnosti

 

Zaštitnik građana Saša Janković razgovarao je danas sa direktorom Direktorata za Zapadni Balkan u Generalnom direktoratu za susedne politike i proširenje Evropske unije Žan - Erikom Pakeom (Jean – Eric Paquet) o stanju ljudskih prava u Srbiji. Pake je pružio punu podršku Jankoviću u nastojanju da doprinese transparentnom i efikasnom funkcionisanju organa javne vlasti i zaštiti i unapređenju ljudskih prava i sloboda.

 
Prilikom odlučivanja po žalbama u ponovljenim postupcima, Sektor za normativne i upravno nadzorne poslove Gradske uprave grada Beograda nije postupao po obavezujućim primedbama i pravnim shvatanjima Upravnog suda, utvrdio je Zaštitnik građana
 

Centrala Poreske uprave, kao i filijale u Bečeju, Kikindi i Novom Sadu, uskratile su pritužiocima informacije o naplati doprinosa za obavezno socijalno osiguranje od strane poslodavaca, pravdajući svoj postupak načelom službene tajne u poreskom postupku, utvrdio je Zaštitnik građana

 
Republički geodetski zavod je suprotno zakonskim odredbama dopustio da podaci o pravu korišćenja katastarskih parcela budu i dalje upisani u privremenom listu nepokretnosti, utvrdio je Zaštitnik građana
 

Zaštitnik građana povodom obeležavanja Međunarodnog dana maternjeg jezika ističe da, uprkos tome što pravni propisi Republike Srbije, garantovanjem prava na očuvanje, upotrebu i negovanje maternjeg jezika teže visokim standardima, problemi koji se pojavljuju u svakodnevnoj primeni opominju da je potrebno još mnogo napora, razumevanja i vremena kako bi se ono u potpunosti i ostvarilo.

Pravo na upotrebu maternjeg jezika je individualno pravo koje utiče na svakodnevni život pojedinca, ali i kolektivno pravo, duboko, neraskidivo i dalekosežno vezano za zajednicu koja ga koristi i društvo u kome ona živi. Veliki broj jezika, koji su u službenoj upotrebi na teritoriji Republike Srbije i na kojima se građani informišu i obrazuju, neprocenjivo su bogatstvo koje treba da znači snagu a ne slabost našeg društva, kultura i tradicije.

Opširnije...

 

Uprkos na zakonu zasnovanom zahtevu Zaštitnika građana (čl. 29. st. 2. Zakona o Zaštitniku građana) da mu Ministarstvo odbrane dostavi „dokumentovane odgovore“ na pitanja od značaja za postupak koji vodi, ministar odbrane Bratislav Gašić odgovorio je na paušalan način, bez i jednog jedinog dokumenta koji potvrđuje navode iz odgovora.

Nedokumentovani odgovori ministra odbrane na pitanja o angažovanju pripadnika vojske i Vojnobezbednosne agencije (VBA) tokom i posle incidenta na dan Parade ponosa su do te mere suprotni dokumentaciji koju je Zaštitniku građana dostavilo Ministarstvo unutrašnjih poslova, ali i notornim – svima poznatim činjenicama i zdravom razumu da se može govoriti o podsmevanju pravnom poretku i zdravom razumu.

Tako, uprkos svim zvaničnim odlukama, detaljnim planovima angažovanja policijskih snaga i pisanim naredbama koje jasno i detaljno utvrđuju zadatke policije na svakom mestu tokom Parade ponosa, pa i na mestu gde se incident desio, ministar Gašić je Zaštitniku građana napisao da „na uglu ulica Svetozara Markovića i Resavske nije bio formiran nikakav kordon pripadnika Žandarmerije“, „niti je u tom delu grada sprečavan slobodan prolaz građana“. Tvrdnja ministra ne samo da protivreči dokumentima MUP-a, već i iskustvu svih građana koji su tuda prošli, te ministar očekuje da građani ne veruju ni svojim očima. Ministar Gašić, čak, govori o nepostojećem mestu, jer svaki Beograđanin zna, a ostali građani to mogu proveriti pogledom na mapu, da su ulice Svetozara Markovića i Resavska paralelne i ne formiraju nikakav ugao.

Ministar Gašić u odgovoru tvrdi da pripadnici VBA posle događaja nisu razgovarali sa svedocima! Ne samo da Izveštaj Sektora unutrašnje kontrole MUP konstatuje da su građani pripadnicima Policije, kada su po nalogu tužioca vršili predistražne radnje, rekli da su ih već ispitali pripadnici VBA i navodi podatke tih građana, već je ministar Gašić smetnuo sa uma da je na sednici Odbora za kontrolu službi bezbednosti rekao da je lično on doneo odluku o formiranju „mešovitog tima“ koji je prikupljao podatke i izjave o slučaju.

Ministar Gašić tvrdi i da su dva pripadnika Vojne policije bili na „primerenoj distanci od civila“ i da su u skladu sa Pravilom službe i Kodeksom časti pripadnika VS zaštitili život i zdravlje dvojici civila „kao i bilo kom građaninu“ koji bi se tu zatekao. Ministar Gašić tvrdi da su dvojica vojnih policajaca bili na zadatku „prethodnice obezbeđenja“. To je u suprotnosti kako sa krivičnom prijavom koju je nadležno tužilaštvo prihvatilo, tako i sa razumom. Činjenica je da u krivičnoj prijavi Sektora unutrašnje kontrole koju je nadležno tužilaštvo prihvatilo stoji da su vojni policajci bili na zadatku  „da obezbeđuju prethodnice obezbeđenja predsednika Vlade RS, odnosno da izvrše pripremu njegovog dolaska u ulicu Krunska u Beogradu…“. Ali ministar Gašić piše da „ne postoji nikakvo obezbeđenje kao što je vojno obezbeđenje prethodnice obezbeđenja“, već su vojni policajci bili na zadatku „u svojstvu prethodnice neposrednog obezbeđenja predsednika Vlade RS“. „Prethodnica neposrednog obezbeđenja“ morala bi da znači da za njom idu neposredno obezbeđenje i štićena ličnost, a opštepoznato je da predsednik Vlade u tom momentu niti je bio u gradu, niti je trebalo da prođe tuda, niti je prošao, niti bi bilo koji profesionalac ili laik dopustio da najugroženija ličnost u zemlji šeta po obodu policijskog zaštitnog obruča u momentu kada se strahuje od nasilja na ulicama.

Ministar u odgovoru tvrdi i da nije bilo potrebe za koordinacijom aktivnosti vojske i  policije na obezbeđivanju štićene ličnosti. Ishod incidenta ga jasno demantuje.

Ministar tvrdi i da nije nepravilno, tj. da ne postoje podaci a ni propisi koji zahtevaju profesionalnu distancu između pripadnika obezbeđenja i štićene ličnosti. Tvrdi i da pištolj koji je ispao pripadniku Kobri nije imao metak u cevi. Izveštaji i izjave sa lica mesta koje je Zaštitniku građana dostavilo Ministarstvo unutrašnjih poslova tvrde drugačije.

Zaštitnik građana je želeo da uzme izjave od pripadnika Vojne policije koji su učestvovali u incidentu, na osnovu čl. 21. st. 2. Zakona o Zaštitniku građana. Međutim, ministar je odbio da Zaštitniku građana dostavi njihove kontakt podatke, pozivajući se na „važeće procesne zakone“ koji zahtevaju da oni budu pozvani „preko pretpostavljene komande, jedinice ili ustanove“. Međutim, procesni zakon koji reguliše postupak pred Zaštitnikom građana je Zakon o Zaštitniku građana, a ne Zakon o krivičnom postupku. Čak i da Zaštitnik građana vodi  krivični, a ne postupak propisan Zakonom o Zaštitniku građana, ministar opet nije Zaštitniku građana dostavio podatke preko koje to „pretpostavljene komande, jedinice ili ustanove“ treba da pozove pripadnike vojne policije.

Ministar Gašić tvrdi i da vojna policija obezbeđuje predsednika Vlade RS kao bivšeg ministra odbrane na osnovu člana 53. stav 1. Zakona o Vojsci Srbije i na osnovu člana 5. Uredbe o određivanju poslova bezbednosne zaštite određenih lica i objekata, te dodaje da on ima i obezbeđenje kao predsednik Vlade na osnovu člana 6. stav 1. tačka 1) i 6) Zakona o Vojnobezbednosnoj i Vojnoobaveštajnoj agenciji. Činjenica je da član 53 st. 1. Zakona o Vojsci Srbije glasi: „Poslove suzbijanja kriminaliteta, kontrole i održavanja vojnog reda i discipline, obezbeđenja najznačajnijih vojnih objekata, određenih lica, dokumenata i naoružanja, regulisanje i kontrolu vojnog putnog saobraćaja, protivterorističke zaštite u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije, vrši Vojna policija.“ Opštepoznato je da predsednik Vlade nije i ne može biti funkcioner u sastavu Ministarstva odbrane i Vojske Srbije. I ostale odredbe propisa koje navodi ministar Gašić mogu se na sličan način analizirati i utvrditi njihova nepravilna primena u datom slučaju.

Konačno, u pogledu uporno ponavljanih izjava ministra odbrane da mu treba „saglasnost“ Tužilaštva da bi Zaštitniku građana dostavio podatke iz istrage, Zaštitnik građana skreće pažnju da je članom 38. Zakona o tajnosti podataka izričito propisano ko i pod kojim uslovima ima pravo da pristupi podacima iz krivične istrage, dok istraga traje. Zakonom je utvrđeno da su to državni organi koje bira Narodna skupština (što je i Zaštitnik građana), rukovodioci državnih organa koje bira Narodna skupština (što je i ministar odbrane), sudije Ustavnog suda i sudije. Uslovi za pristup, određeni Zakonom, su da su im ti podaci potrebni za postupak koji vode, da su prošli posebnu bezbednosnu proveru i da tim podacima pristupaju lično.

Odgovor ministra Gašića može se stručno osporiti i iz mnoštva dodatnih uglova. Količina nekompetentnosti i netačnosti u njemu je takva da se mora zaključiti samo jedno – ministar Gašić se podsmeva pravnom poretku Republike Srbije, istini i inteligenciji građana i time najozbiljnije narušava ugled Ministarstva odbrane i organa u sastavu.

 
Zamenik zaštitnika građana Miloš Janković je sa saradnicima i veštakom forenzičke medicine obavio nenajavljenu posetu VII Paviljonu KPZ Požarevac-Zabela u noći između 11. i 12. februara, sa ciljem da utvrdi da li ima torture nad zatvorenicima. Nijedan intervjuisani zatvorenik tokom nenajavljene posete nije ukazao na telesne povrede, kao ni na nasilno postupanje prema njemu. Zaštitnik građana izražava zadovoljstvo zbog takvog ishoda kontrole.

Opširnije...

 
Zaštitnik građana je danas u Požarevcu organizovao okrugli sto „Uloga Zaštitnika građana u ostvarivanju principa dobre uprave/osuđenici kao sugrađani“. U Centru za kulturu su se okupili predstavnici uprave grada Požarevca, policijske uprave, suda, tužilaštva, KPZ za žene i „Zabele“, Centra za socijalni rad, Opšte bolnice, Kancelarije za alternativne sankcije i nevladinih organizacija, sa ciljem da se kroz otvoren razgovor o problemima ali i primerima dobre prakse organa opštinske uprave, doprinese unapređenju rada organa uprave.

Opširnije...

 

Filijala Kruševac Nacionalne službe za zapošljavanje je, uprkos obaveštenju o umanjenju sredstva za finansiranje aktivnosti Nacionalne službe za zapošljavanje i nalogu Direkcije o obustavi svih aktivnosti usmerenih na mere aktivne politike zapošljavanja, obavestila podnosioce zahteva o odobravanju subvencija i pozvala ih na zaključenje ugovora

 

Iako su direktorka i zaposleni u OŠ „Đuro Strugar“ imali saznanja koja ukazuju na mogućnost da je nastavnik izvršio nasilje nad učenikom nižeg kalendarskog uzrasta, niko te informacije nije dostavio Timu za zaštitu učenika od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja radi prikupljanja dodatnih informacija i zaštitnih mera.

Opširnije...

 

Obavljajući poslove Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture (NPM), Zaštitnik građana je u junu 2014. godine obavio noćnu posetu sedištu Policijskoj upravi Kruševac, nakon koje je ovoj ustanovi i nadležnom ministarstvu upućen Izveštaj o poseti sa preporukama.

U avgustu 2014. godine Policijska uprava Kruševac je dostavila izjašnjenje u kome se navodi da je postupljeno po većini preporuka, ali da usled nedostatka materijalnih sredstva, prostorija za zadržavanje nije adaptirana. U januaru 2015. godine ova ustanova je obavestila Zaštitnika građana da je izvršeno opremanje dve nove prostorije za zadržavanje u skladu sa važećim standardima.

Opširnije...

 

Poreska uprava Ministarstva finansija, po prijemu informacija o mogućem nesavesnom postupanju „C MARKET“ a.d, u oblasti uplate doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, nije sprovela kontrolu u ovom preduzeću, utvrdio je Zaštitnik građana

 
Novim Zakonom o rodnoj ravnopravnosti trebalo bi pre svega unaprediti pravni okvir zaštite žena, jer su one po definiciji u lošijem položaju, rekao je danas zaštitnik građana Saša Janković u Novom Sadu na skupu posvećenoj prvoj radnoj verziji modela zakona o rodnoj ravnopravnosti. On je napomenuo da se manjkavosti postojećeg zakona ogledaju pre svega u nedovoljnoj efikasnosti institucionalnih mehanizama za primenu tih propisa na terenu, odnosno u lokalnim samoupravama gde ljudi u praksi ostvaruju rodnu ravnopravnost.

Opširnije...

 

Povodom rasplamsavanja javnih polemika o nadležnosti i primeni zakona od strane organa javne vlasti obeleženih neutemeljenim optužbama i političkom retorikom, Zaštitnik građana poziva da se svi započeti postupci neodložno i hitno vrate u institucionalni tok.

Zaštitnik građana će u budućem radu nastaviti da izvršava svoju kontrolnu i preventivnu funkciju u skladu sa Ustavom i zakonom, očekujući da će drugi državni organi ostvarivati propisanu saradnju, odnosno da će mu po njegovom zahtevu biti stavljeni na uvid svi podaci neophodni za ostvarivanje njegove nadležnosti.

Opširnije...