Odgovor Generalnog sekretarijata predsednika Republike Srbije na predlog Zaštitnika građana predsedniku da razreši direktora Vojnobezbednosne agencije Ministarstva odbrane

 

Zaštitnik građana Saša Janković pohvalio je danas rad državnih organa i njihovo angažovanje u izbegličkoj krizi. On je na konferenciji "Balkanska ruta i izbeglička kriza - šta organizacije civilnog društva mogu da učine? Šta očekivati od nacionalnih vlada i EU?" u Beogradu rekao da su i građani i nevladine organizacije doprineli da se na pravi način suočimo sa ovim istorijskim događajima.

Janković je posebno ukazao na problem maloletnika, koji bez pratnje roditelja prolaze kroz Srbiju i naveo da ih je oko 5.000 registrovano. On je naveo da posao nije završen, jer nas očekuje hladno vreme i zima, čemu se treba prilagoditi i obezbediti niz stvari, poput tople odeće, obuće. Potrebno je dodatno osposobiti socijalne radnike, kako bi se zaštitili i zbrinuli maloletnici, smatra Janković.

Primetivši da izbeglička kriza neće biti okončana verovatno ove a možda ni naredne godine, Janković je poručio da u takvim okolnostima "svako od nas treba da radi svoj posao".

Opširnije...

 

Zaštitnik građana je uputio Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave Mišljenje o Nacrtu zakona o opštem upravnom postupku u kome stoji da je taj dokument u najvećoj meri odgovorio ciljevima koji su pred njega postavljeni

 

Zaštitnik građana već tri godine prati postupanje nadležnih organa prema izbeglicama i migrantima koji prolaze kroz našu državu, i može se konstatovati da nije bilo primera zlostavljanja tih ljudi, rekao je zamenik zaštitnika građana Miloš Janković na današnjoj sednici skupštinskog Odbora rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva, na kojoj se razmatralo aktuelno stanje zbrinjavanja tražilaca azila u Srbiji. On je dodao da je ombudsman dao više od 50 preporuka za ispravljanje manjih povreda prava.

Janković je ocenio da je u određenoj meri pružena humanitarna podrška migrantima i izbeglicama i dodao da je Republika Srbija od strane relevantnih međunarodnih organizacija okarakterisana kao država koja poštuje ljudska prava. Istakao je da je neophodno izvršiti intenzivne pripreme za nastupajuću zimu i naredni period, jer je moguć priliv velikog broja izbeglica i migranata.

Predsednica Odbora dr Vesna Rakonjac rekla je da je neophodno tražiocima azila obezbediti adekvatne uslove za život i pružiti potrebnu pomoć migrantima i izbeglicama koje borave u Srbiji i da je u tom cilju potrebno da donatori budu u stalnom kontaktu sa nadležnim ministarstvima, Crvenim krstom, kao i organizacijama civilnog društva.

Sednici su prisustvovali predstavnici državnih organa, kao i međunarodnih i domaćih nevladinih organizacija koji se bave zbrinjavanjem i zaštitom prava azilanata.

 

Zaštitnik građana Saša Janković i poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković zajedno su danas podneli predlog Ustavnom sudu da proglasi neustavnom, kao diskriminatornu, odredbu Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru prema kojoj ženama po sili zakona prestaje radni odnos ranije nego muškarcima.

Zaštitnik i poverenica predložili su Ustavnom sudu i da, dok ne donese konačnu odluku o njihovom predlogu, obustavi izvršenje pojedinačnih akata koji bi bili doneti na osnovu osporenog člana Zakona, a kojima bi ženama bio prekinut radni odnos.

 
Zaštitnik građana je utvrdio da je Opštinska uprava Aleksinac, umesto da u formi poreskog upravnog akta odluči o zahtevu za otpis kamate, pritužiocu poslala obaveštenje, ne pružajući mu, pri tom, uputstvo o pravnom sredstvu
 

Srbija ima dobar pravni okvir koji reguliše dostupnost informacija od javnog značaja i instituciju Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti kojoj nema šta da se zameri, ali se još ne može reći da smo u potpunosti osvojili ovo pravo, rekao je zaštitnik građana Saša Janković na skupu povodom Međunarodnog dana prava javnosti da zna.

Janković je naglasio da Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, u uslovima u kojima je izvršenje zakona incidentno, ostvaruje odličan rezultat. „Suština rada Poverenika treba da bude da konstatuje da je organ javne vlasti pravilno postupio, a ne - kao što je to sada u 99 odsto slučajeva - da konstatuje da je država pogrešno postupila i da treba da da traženu informaciju“, dodao je on.

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić je poručio da u primeni Zakona o slobodnom pristupu informacijama ima nespornih rezultata, ali da problema i incidenata još ima mnogo, o čemu govori veliki broj žalbi tom organu. Na skupu su uručena priznanja onima koji daju doprinos ostvarivanju prava javnosti da zna.

 
Postupajući po preporukama Zaštitnika građana, u Prihvatilištu za strance u Padinskoj Skeli obezbeđeno je pružanje psihološke podrške licima koja čekaju deportaciju. Takođe, Prihvatilište je preko Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave za zajedničke poslove, preduzelo mere radi adaptacije prostorija namenjenih za smeštaj muških lica i poboljšanja higijene u njima.

Zaštitnik građana je, obavljajući poslove Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture (NPM), u avgustu 2015. godine posetio Prihvatilište za strance u Padinskoj Skeli u cilju praćenja sprovođenja preporuka NPM za unapređenje postupanja prema migrantima/tražiocima azila u Republici Srbiji.

 
Javne preporuke za razrešenje ministra odbrane Bratislava Gašića i direktora VBA Petra Cvetkovića je podržalo 52 nevladine organizacije u Srbiji, ocenjujući da se „neispunjavanjem ovih preporuka obesmišljava institucija Zaštitnika građana i ostali nezavisni državni organi i krše principi demokratske civilne kontrole oružanih snaga.“

Reč je o sledećim organizacijama:

 1. Beogradski centar za bezbednosnu politiku
 2. Akademska inicijativa "Forum10"
 3. ASTRA - akcija protiv trgovine ljudima
 4. Autonomni ženski centar, član koalicije
 5. Beogradski centar za ljudska prava, član Kuće ljudskih prava i demokratije
 6. BIRODI
 7. BIRN
 8. Centar modernih veština
 9. Centar za društveni razvoj
 10. Centar za evroatlantske studije
 11. Centar za građansku akciju "Integra" Prijepolje
 12. Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost - CRTA
 13. Centar za javne politike
 14. Centar za ljudska prava Niš
 15. Centar za praktičnu politiku, član Kuće ljudskih prava i demokratije
 16. Centar za primenjene evropske studije, član koalicije
 17. Centar za razvoj demokratskog društva Europolis iz Novog Sada
 18. Civil Rights Defenders
 19. Društvo protiv korupcije, Zrenjanin
 20. Evropska Vojvodina
 21. Fond za humanitarno pravo
 22. Fondacija za razvoj domaćinstva
 23. Forum za bezbednost i demokratiju
 24. Građanske inicijative, član Kuće ljudskih prava i demokratije
 25. Građanski forum Novi Pazar
 26. Helsinški odbor za ljudska prava, član Kuće ljudskih prava i demokratije
 27. Inicijativa mladih za ljudska prava
 28. Institut za teritorijalni ekonomski razvoj - InTER
 29. Impuls Tutin
 30. Južne vesti, Niš
 31. Komitet pravnika za ljudska prava YUCOM, član Kuće ljudskih prava i demokratije, koordinator Radne grupe za poglavlje 23 u Nacionalnom konventu o Evropskoj uniji
 32. Labris
 33. Link plus
 34. Omladinski pedagoški centar Niš
 35. Odbor za ljudska prava Bujanovac
 36. Odbor za ljudska prava Negotin
 37. Odbor za ljudska prava Niš
 38. Odbor za ljudska prava Valjevo
 39. Osvit, Udruženje Romkinja
 40. Partneri za demokratske promene Srbija
 41. Peščanik
 42. Podrinjski Anti-Korupcijski Tim,
 43. "Pomoć Edukacija Zdravlje" - PEZ
 44. Portal Dijalog Net i udruženje Dijalog
 45. Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda
 46. SHARE fondacija
 47. Udruženje Dea Dia
 48. Udruženje žena Peščanik iz Kruševca
 49. Udruženje Ženske studije i istraživanja, Novi Sad
 50. Žene u crnom
 51. Asocijacija DUGA
 52. BUM Bečej