Zaštitnik građana izražava zadovoljstvo što je Narodna skupština prepoznala značaj Nacionalnog preventivnog mehanizma (NPM) i važnost sprečavanja bilo kog oblika torture, surovog ili nečovečnog kažnjavanja. Naročito pozdravlja spremnost najvećeg broja poslanika Narodne skupštine da tokom rasprave o Godišnjem izveštaju NPM-a za 2013. godinu otvoreno i odgovorno govore o neophodnosti iskorenjivanja torture.

Na ovaj način Narodna skupština je dala doprinos poštovanju ljudskih prava. Zalaganje za prava svih onih kojima je sloboda ograničena i uporno izgrađivanje mehanizama zaštite i kontrolnih mehanizama približava Srbiju krugu razvijenih demokratskih zemalja u kojima ljudska i građanska prava imaju prioritet.

 

Zaštitnik građana Saša Janković uputio je Vladi Republike Srbije Inicijativu za usvajanje Predloga zakona o potvrđivanju Fakultativnog protokola uz Konvenciju o pravima deteta o postupku dostavljanja i razmatranja predstavki

 
Lekarski pregledi osuđenih lica, nakon mera prinude koje su prema njima primenjene u Okružnom zatvoru u Pančevu, Odeljenje u Vršcu, nisu sprovedeni u skladu sa važećim propisima i standardima, utvrdio je Zaštitnik građana
 

Zaštitnik građana Saša Janković javno poziva ministra unutrašnjih poslova Nebojšu Stefanovića da osigura efikasniji i zakonitiji rad Ministarstva unutrašnjih poslova u pogledu zaštite nacionalnog dostojanstva svih građana Srbije i nesmetanog odvijanja sportskih događaja, zaštite lične i imovinske bezbednosti građana albanske nacionalnosti i ispunjavanja zakonske obaveze blagovremenog dostavljanja svih potrebnih podataka Zaštitniku građana kao kontrolnom državnom organu.

Tokom proteklih dana načinjena je najgrublja uvreda nacionalnom dostojanstvu građana Srbije. Na istom događaju javno je izrečena gruba uvreda predsedniku Vlade Republike Srbije, a ministar Stefanović je za to okrivio Radio televiziju Srbije. Pri tome su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, a ne kamermani i voditelji, dužni da spreče ulazak neovlašćenih lica na sportski teren i štićenu zonu iz koje se emituje program. Konačno, tokom noći i jutra javnost je preplavljena informacijama o demoliranju ugostiteljskih objekata čiji su vlasnici građani albanske nacionalnosti, a što se moglo i moralo pretpostaviti, i sprečiti.

Konačno, i pored pisanih zahteva i upozorenja, Ministarstvo unutrašnjih poslova ne obaveštava Zaštitnika građana o svim pojavama od značaja za praćenje poštovanja prava građana, već se republički ombudsman, po prvi put, o događajima o kojima bi morao da bude službeno obavešten, obaveštava iz medija.

Konačno, Ministarstvo je propustilo da, na pisani zahtev, obavesti Zaštitnika građana o radnjama koje preduzima povodom incidenta u kome su učestvovali pripadnici Žandarmerije i vojne jedinice „Kobre“, u kome je povređeno više lica među kojima i brat predsednika Vlade. Zaštitnik građana je, u skladu sa Zakonom, odmah po događaju tražio od Ministarstva obaveštenje o koracima koje preduzima, kako bi ocenio da li ima potrebe da, po sopstvenoj inicijativi, pokrene postupak kontrole i utvrdi da li je bilo propusta koji su doveli do povrede prava građana. Dostavljanje svih podataka, bez obzira na stepen tajnosti, koje Zaštitnik građana smatra neophodnim da ostvari svrhu svoje preventivne ili kontrolne delatnosti, zakonska je obaveza svih organa vlasti.

 

Dostupnost novim tehnologijama i medicinsko-tehničkim pomagalima, kao i njihovo korišćenje za kretanje osoba sa invaliditetom, uslov su ličnog razvoja, poboljšanja osnovnih životnih funkcija i kvaliteta života osoba sa invaliditetom, stoji u Mišljenju sa preporukama, koje je upućeno Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje

 
Zaštitnik građana utvrdio da su prosvetne inspektorke Gradske uprave za društvene delatnosti, finansije, imovinske i inspekcijske poslove grada Valjeva propustile da blagovremeno odgovore na predstavke pritužilja i izvrše inspekcijski nadzor, kao i da je Gradska uprava odbila saradnju sa Zaštitnikom građana
 

Povodom Međunarodnog  dana devojčica, zamenica zaštitnika građana za prava deteta i rodnu ravnopravnost Gordana Stevanović ukazuje na nejednak položaj i posebne izazove sa kojima se devojčice u Srbiji i dalje suočavaju. Samo zato što su devojčice, one ranije napuštaju obrazovanje, pa tako 30 odsto njih starosti od 15 do 19 godina ne pohađa školu.

Opširnije...

 

Zaštitnik građana Saša Janković izražava zabrinutost i najoštrije osuđuje protest protiv izgradnje centra za azilante nedaleko od Mladenovca.

Vest da je lokalno rukovodstvo podržalo, a možda i organizovalo protest, takav gest čini još neprihvatljivijim i neodgovornijim, smatra republički ombudsman.

Umesto izliva ksenofobije, lokalni čelnici treba da sa republičkim vlastima otvore ozbiljan dijalog o infrastrukturnim i socijalnim potrebama kako bi eventualna izgradnja centra za azilante bila od koristi za stanovništvo i povećala, a ne smanjila kvalitet života u zajednici, što uz ozbiljan rad i pripreme nije nedostižno, dodaje Janković.

Istovremeno, republičke vlasti treba da bez odlaganja otpočnu razgovor sa lokalnom zajednicom kako bi se predupredili nesporazumi, utvrdile tačne potrebe i izvršile sve neophodne pripreme, koje umnogome premašuju proste građevinske radove na izgradnji centra. Do sada, takav dijalog i pažnja prema drugim lokalnim zajednicama u koje su bili smešteni azilanti često su nedostajali i takav stav mora da se promeni, ocenjuje Zaštitnik građana.

 

Zaštitnik građana, u saradnji sa Helsinškim odborom u Srbiji, Komitetom pravnika za ljudska prava, Beogradskim centrom za ljudska prava, kao i uz učešće spoljnog saradnika – eksperta medicinske struke, realizovao je 8. i 9. maja 2014. godine redovnu posetu Kazneno-popravnom zavodu u Šapcu. Tom prilikom sačinjen je izveštaj sa preporukama.

 
Zaštitniku građana Saši Jankoviću uručena je danas zahvalnica Radio Beograda, koji ovih dana obeležava 90 godina postojanja. Povodom jubileja, u Kamenoj sali Radio Beograda dodeljene su nagrade kolegama i saradnicima, dok su pojedincima, institucijama i ustanovama uručene zahvalnice za saradnju i doprinos u radu ove medijske kuće.

 

Zaštitnik građana Saša Janković poziva predstavnike Ministarstva unutrašnjih poslova i policijskih sindikata da ponovo uspostave dijalog o temama i zahtevima koje su uzrok štrajka dela pripadnika policije.

"Uz dijalog, potrebno je obezbediti puno poštovanje sindikalnih prava, a naravno i obaveza koje pripadnici policije, kao državne službe posebnog značaja, imaju prema zakonu i građanima", dodaje Janković.

 

Godišnji izveštaji za 2013. godinu Zaštitnika građana i Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti  predstavljeni su danas na tribini u Vranju.

Govoreći o pravima građana kao takvim zaštitnik građana Saša Janković rekao je da želi da čuje koliko su podaci iz Izveštaja relevantni iz ugla lokalne samouprave, odnosno lokalne sredine.

- Smatram iz više razloga da je Srbija beogradizovana. Nužno je proveriti sa ljudima iz lokalnih sredina da li su podaci iz Izveštaja, predlozi, nalazi i mišljenja koji se tiču Srbije, relevantni  i za lokalne sredine u Srbiji.

Opširnije...

 

Neophodno je izvršiti usaglašavanje faktičkog stanja i podataka imovine žitelja Velikog Mokrog Luga u katastru nepokretnosti, odnosno potrebno je izvršiti obnovu premera u delu KO Veliki Mokri Lug, kaže se u Mišljenju Zaštitnika građana, koje je upućeno Gradonačelniku, Skupštini grada Beograda, Republičkom geodetskom zavodu i Gradskoj opštini Zvezdara u Beogradu

 

Zaštitnik građana, u saradnji sa udruženjem Beogradskim centrom za ljudska prava, realizovao je od 7. do 9. jula 2014. godine, u skladu sa Planom poseta NPM za 2014. godinu, redovnu posetu PU Vranje, koja je ocenjena kao primer dobre saradnje dva organa. Tom prilikom sačinjen je izveštaj sa preporukama.

 

Zaštitnik građana Saša Janković izražava zadovoljstvo zbog toga što je u Beogradu bez većih incidenata održan Gej prajd, simbolična šetnja kojom se skreće pažnja na probleme LGBT osoba i poziva na prestanak njihove diskriminacije.

Zaštitnik građana se posebno zahvaljuje pripadnicima policije i drugih državnih službi i organa koji su pokazali da, kada postoji politička spremnost, ljudska prava ne moraju biti žrtvovana zarad bezbednosti. NJihov doprinos je tim veći što su ovaj veliki zadatak obavili u sred borbe za svoja sindikalna prava, čime su pokazali da im je dužnost iznad svega. Zbog toga verujem da će dalji dijalog njihovih sindikalnih predstavnika sa svojim poslodavcem – državom, biti unapređen.

„Sada je važno da svako, ne čekajući idući Gej prajd, radi svoj posao na uklanjanju predrasuda i podsticanju sveukupne tolerancije u društvu, kroz obrazovanje, kulturu, informisanje, sport…, kako bi policija naredne godine imala manje posla“, smatra zaštitnik građana.

Zaštitnik građana izražava žaljenje zbog pojedinačnih incidenata i podseća da se svaki od njih mora u potpunosti rasvetliti.

 


Anketa Zaštitnika građana
Ocenite rezultate rada institucije Zaštitnik građana u zaštiti i unapređenju ljudskih prava u 2013. godini: