Nakon postupaka kontrole zakonitosti i pravilnosti rada Komunalne policije koje je Zaštitnik građana vodio povodom postupanja tog organa prema novinarskoj ekipi sajta „Istinomer“ 25. septembra 2015. godine i novinarskoj ekipi "Mreža za istraživanje kriminala i korupcije“ (KRIK) 21. oktobra 2015. godine, Zaštitnik građana je uputio javnu preporuku za razrešenje načelnika Komunalne policije Grada Beograda Nikole Ristića. Javna preporuka je upućena zbog utvrđene odgovornosti za povrede prava građana koje su prouzrokovale štetu većih razmera i zbog ponovljenog odbijanja saradnje sa Zaštitnikom građana u postupcima kontrole.

Zaštitnik građana je utvrdio da je u postupanju Komunalne policije Grada Beograda prema novinarskoj ekipi KRIK-a 21. oktobra 2015. godine bilo nedostataka, od kojih se najznačajniji odnose na nezakonito oduzimanje predmeta i brisanje snimaka iz fotoaparata. Načelnik Komunalne policije nezakonito je sprečavao snimanje postupanja Komunalne policije, a tokom postupka kontrole je dao neistinite podatke o oduzimanju predmeta, koji su u očiglednoj suprotnosti sa sadržajem audio-video snimka tog događaja dostupnih javnosti.

 

Zaštitnik građana pozdravlja aktivnosti Ministarstva zdravlja i Uprave za biomedicinu u postupanju po svim preporukama Zaštitnika građana u vezi sa čuvanjem matičnih ćelija i iniciranjem izmene propisa.

Republička stručna komisija za transplantaciju ćelija i tkiva je, na podsticaj Uprave za biomedicinu, istakla stav o prednosti čuvanja matičnih ćelija prikupljenih iz krvi pupčanika novorođenčeta u nacionalnim bankama o čemu je Uprava obavestila javnost.

Kako je navedeno u aktu Uprave, stav je formiran na osnovu preporuka Evropske grupe Evropske komisije za etiku u nauci i novim tehnologijama, u kojima se apsolutna prednost čuvanja matičnih ćelija daje javnim (nacionalnim) bankama, a svaki drugi način čuvanja i doniranja matičnih ćelija je lično pravo svakog pojedinca.

Ministarstvo zdravlja je podnelo inicijativu za izmenu propisa da se deo sredstava koji roditelji novorođenčadi uplaćuju u budžet Republike Srbije, na ime takse za dobijanje saglasnosti za izvoz krvi iz pupčanika, usmeri u svrhu završetka i otpočinjanja sa radom javne banke krvi iz pupčanika u Srbiji u Institutu za majku i dete „Dr Vukan Čupić“.

 
Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine nije u zakonskom roku donelo odluku po zahtevu pritužioca, čime je načinilo propust u radu na uštrb principa dobre uprave, utvrdio je Zaštitnik građana
 

Zaštitnik građana konstatuje da Nacrt zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom unapređuje položaj žena koje se bave poljoprivrednom delatnošću ili koje obavljaju poslove van radnog odnosa u vezi sa ostvarivanjem prava na naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva, odnosno odsustva radi nege i posebne nege deteta, kao i da unapređuje način i postupak isplate naknade zarada u odnosu na postojeće zakonsko rešenje.

Istovremeno, radi unapređenja pojedinih rešenja sadržanih u Nacrtu, Zaštitnik građana ukazuje na potrebu da se određene odredbe izmene, dopune, odnosno preciziraju, kao što je situacija kada poslodavac nije izvršavao svoju obavezu uplate doprinosa za socijalno osiguranje zaposlenog. Zaštitnik građana u svom Mišljenju ukazuje i da je potrebno brisati ograničenje koje se odnosi na broj dece koja ostvaruju pravo na dečji dodatak, koji ne sme biti diktiran redosledom rođenja i brojem dece u porodici.

Zaštitnik građana pozdravlja činjenicu da je Ministarstvo uvažilo inicijativu koju je 03. 12. 2014. godine Zaštitnik građana uputio Vladi Srbije, a koja se odnosi na uslove za ostvarivanje prava na roditeljski i dečji dodatak i neusklađenost propisa sa propisima u oblasti obrazovanja i vaspitanja.
 

Umesto da u zakonom propisanom roku postupi po zahtevu za pristup informacijama od javnog značaja i dostavi tražene informacije organizaciji „Transparentnost Srbija“, Ministarstvo privrede je odugovlačilo čitav postupak, a potom netačno prikazalo da su traženi podaci o "Železari Smederevo" zaštićeni te da zbog toga ne mogu biti dostavljeni. Ministarstvo, takođe, nije dozvolilo Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti da izvrši uvid u dokumenta koji su predmet zahteva organizacije „Transparentnost Srbija", niti je nadalje postupilo po njegovom rešenju o dostavljanju traženih podataka, o čemu je Poverenik obavestio Zaštitnika građana.

Čak ni izvesnost plaćanja novčanih kazni, koju je Ministarstvo privrede na kraju i platilo u ukupnom iznosu od 200.000 dinara, nije nateralo ovaj organ da postupa u skladu sa zakonom, utvrdio je Zaštitnik građana.

 

Zaštitnik građana podneo Ministarstvu odbrane Inicijativu za usaglašavanje odredaba Pravila o vojnoj disciplini i Zakonika o krivičnom postupku kojima se uređuje postupanje po žalbi lica kome je izrečena disciplinska mera

 

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine duže od godinu dana nije odgovorilo na zahtev pritužilje koji se odnosi na rad ovog organa, a Zaštitniku građana nije dostavilo potpun i precizan odgovor u postupku kontrole zakonitosti i pravilnosti rada, utvrdio je Zaštitnik građana

 
Zaštitnik građana pozdravlja napore Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i Upravnog inspektorata da postupe po svim preporukama Zaštitnika građana, otklone dosadašnje propuste i unaprede saradnju sa građanima i ovom institucijom.

U budućem radu blagovremeno će se razmatrati svako obraćanje građana i svaka pritužba na rad zaposlenih i u skladu sa važećim propisima obavestiće se podnosilac o stavu i eventualnom daljem postupanju, stoji u odgovoru ovih organa o postupanju po preporukama Zaštitnika građana.

Glavni upravni inspektor, direktor Upravnog inspektorata, doneo je i Direktivu o postupanju po pritužbama građana na rad inspektora, kako bi ubuduće otklonio propuste u radu i unapredio rad inspekcije.

 
Zaštitnik građana Saša Janković izražava žaljenje zbog izjave predsednika Republike Srbije Tomislava Nikolića o čuvanju genetskog materijala koja nedovoljno uvažava činjenicu da je Srbija država svih građana koji u njoj žive, a ne samo srpskog naroda.

„Građani Srbije su ravnopravni i institucije naše zemlje svim građanima, bez obzira na nacionalnu pripadnost, ravnopravno štite i podržavaju pravo na potomstvo i identitet. Apelujem na sve, a posebno najviše organe Republike Srbije, da na svakom mestu i u svakoj prilici neguju i podstiču ravnopravnost svih građana ove države, koja podjednako pripada svakom od nas i čiji smo podjednako svi mi koji u njoj živimo“, saopštava zaštitnik građana Saša Janković.

Mediji su preneli izjavu predsednika Nikolića prilikom postavljanja kamena temeljca za budući centar za matične ćelije u Kragujevcu, koja lako može biti (pogrešno) shvaćena tako da će centar čuvati genetski materijal Srba, a ne građana Srbije.

Zaštitnik građana nedavno je u mišljenju upućenom Ministarstvu zdravlja i Upravi za biomedicinu konstatovao da ni posle 6 godina od donošenja odgovarajućeg zakona nije oformljena banka ćelija i tkiva i dao preporuke za njeno brže osnivanje i finansiranje. Mišljenje je dostupno u Rubrici „Mišljenja i stavovi“ na elektronskoj adresi www.zastitnik.rs