Učesnici Godišnje konferencije Mreže ombudsmana za decu Jugoistočne Evrope (CRONSEE), koju ove godine organizuje Zaštitnik građana Republike Srbije u Beogradu, istakli su danas da deca uprkos ekonomskoj krizi ne smeju biti u drugom planu, a teret krize treba da osete što manje.

Opširnije...

 

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture efikasno postupa po opravdanim pritužbama građana Zaštitniku građana, a unapređivanje delotvornosti i odgovornosti inspekcijskih službi unutar Ministarstva i u jedinicama lokalne samouprave prioritet je u daljoj saradnji dva organa, zaključeno je danas na sastanku ministarke Zorane Mihajlović i zaštitnika građana Saše Jankovića.

Zaštitnik građana istakao je odgovoran i angažovan stav Ministarstva u pogledu rešavanja problema zagađenja u naselju koje je gradila Građevinska direkcija Srbije, za koje Ministarstvo, na osnovu najnovijih podataka, očekuje da će biti sanirano u roku od nekoliko meseci.

Janković je ukazao i na mnoštvo propusta u delotvornosti, ažurnosti i odgovornosti za rad građevinskih inspekcija  u lokalnim samoupravama.

Ministarka Mihajlović istakla je problem malog broja republičkih građevinskih inspektora (7), kao i manjkavih propisa o inspekcijskom nadzoru, što bi trebalo da bude rešeno novim zakonom o inspekcijama, koji je u pripremi.

Ministarka Mihajlović  obavestila je Jankovića da se nepravilnosti koje je utvrdio u proceduri za izbor rukovodstva Direktorata civilnog vazduhoplovstva, rešavaju u skladu sa datim preporukama, a Zaštitnik građana je ukazao da sličan problem treba na vreme izbeći u Javnom preduzeću Putevi Srbije.

Dogovorena je i neposredna saradnja inspekcijskih službi ministarstva i stručne službe Zaštitnika građana radi najbrže provere osnovanosti pritužbi građana.

Sastanku su prisustvovali državni sekretari, pomoćnici ministra i šefovi službi u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, kao i saradnici Zaštitnika građana.

 

Zaštitnik građana  Saša Janković izjavio je danas Novinskoj agenciji Beta sledeće:

Želeo bih da verujem da se ovakvi napadi više neće ponoviti. Ali, ako ih ipak bude, na bilo koga, očekujem da će policija i ostali državni organi postupati brzo, delotvorno i nedvosmisleno kao što su to, možda po prvi put kada je u pitanju LGBT populacija, učinili u ovom slučaju.

Nadam se da će Republika Srbija svakog dana postajati zemlja sigurnija za život svakog građanina, LGBT ili strejt, domaćeg i stranog, i da zbog tih razlika niko neće biti meta bilo kome, ali u ovom momentu, na žalost, neki od nas su u opasnosti samo zato što su drugačiji i zato smo dužni i kao država i kao društvo pružiti im posebnu zaštitu.

Onim građanima koji se pitaju zašto se ističe zaštita LGBT osoba od nasilja, šta je sa ostalima, želim da pojasnim da svi, bez obzira na bilo koju našu osobinu, imamo podjednako pravo na zaštitu od nasilja. I Lezbejske Gej Biseksualne i Transrodne osobe su žrtve svih oblika nasilja kao i ostali građani, a na to dodatno, ili pre svega, postaju žrtve najbrutalnijih napada, pretnji, uvreda i mržnje samo zbog svog seksualnog ili rodnog identiteta. LGBT osobe su jedina manjinska grupa kojoj se, kada žele da skrene pažnju da postoje i da imaju probleme, preti fizičkom likvidacijom . Zbog toga -  ne da bi bili bezbedniji, već upravo da bi bili podjednako bezbedni, ili nebezbedni kao i svi ostali, moraju da imaju dodatnu zaštitu države i zajednice.
Verujem da će to prepoznati mnogi funkcioneri i mnogi građani, bez obzira na njihovu ličnu orjentaciju, i pozivam ih da tu solidarnost pokažu učešćem na predstojećem Prajdu u Beogradu.

Još jednom osuđujem svako nasilje i želim brz i potpun oporavak posetiocu Beograda koji je povređen.

 

Zaštitnik građana Saša Janković i zamenica zaštitnika građana za rodnu ravnopravnost i prava deteta Gordana Stevanović najoštrije osuđuju noćašnje nasilje u Brankovoj ulici nad nemačkim državljaninom. Država Srbija mora biti sigurna za sve koji borave u njoj, a organi javne vlasti dužni su da obezbede poštovanje prava svih.

 
Zaštitnik građana Saša Janković primio je danas komesara nemačke vlade za ljudska prava Kristofa Štresera (Christoph Strässer), koji boravi u trodnevnoj poseti Srbiji kako bi se upoznao sa stanjem ljudskih prava, pogotovo sa položajem pripadnika LGBT populacije i Roma u našoj državi.

Opširnije...

 

Zaštitnik građana Saša Janković izražava punu podršku Gorici Petrović, koja je iz Banje Koviljače peške krenula na put dug 150 kilometara, do Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u Beogradu, kako bi skrenula pažnju na probleme porodica sa teško bolesnom decom i nastradalih u poplavama.

„Ta majka je potpuno u pravu i njen gest je za svako poštovanje.  Pre više od godinu dana Narodnoj skupštini podneo sam predloge dva zakona radi veće podrške deci sa invaliditetom i teškoćama u razvoju i deci oboleloj od teških i retkih bolesti i njihovim porodicama.

Zbog protivljenja Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Ministarstva finansija, ti predlozi se nisu našli na dnevnom redu Narodne skupštine, niti je Ministarstvo za rad pripremilo bolja zakonska rešenja od onih koje sam predložio, što je reklo da će učiniti.

Roditelji i deca više ne mogu, niti treba da čekaju, već administracija treba da radi svoj posao ili odgovara za nerad“, stav je Zaštitnika građana.

Napomena: Zaštitnik građana podneo je 07. 05. 2013. godine Narodnoj skupštini Republike Srbije Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom.

 

Gradska uprava Grada Loznice je, nepravilnim i nejednakim postupanjem prema ženskom Omladinskom rukometnom klubu „Loznica“, uskratila mogućnost da klub dobije sredstva iz budžeta Grada na javnim konkursima za finansiranje potreba u oblasti sporta i jednake šanse devojčicama koje u ovom klubu treniraju za aktivno bavljenje sportom.

 
Zaštitnik građana uputio je Bezbednosno-informativnoj agenciji izveštaj nakon sprovedenog nadzora nad radom tog organa.

 

Zaštitnik građana je utvrdio da je Okružni zatvor u Zaječaru onemogućio pritužioca da ostvari pravo na žalbu kod Apelacionog suda u Beogradu, tako što je podnesak pritužioca tom sudu u pisarnici zatvora zaveo nekoliko dana kasnije od dana predaje službenom licu zatvora. Ovaj propust u radu je za posledicu imao odbacivanje žalbe kao neblagovremene.

 

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu Gradske uprave grada Beograda je, postupajući po preporukama Zaštitnika građana, preduzeo niz mera kojima je u predškolskim ustanovama obezbeđeno pripremanje obroka za decu sa specifičnim potrebama u ishrani.

Sekretarijat je uputio direktorima predškolskih ustanova u Beogradu dopise kojima ih je obavestio o obavezi da „obezbede ishranu za svu decu koja borave u predškolskim ustanovama, uključujući i decu koja imaju specifične potrebe u ishrani zbog zdravstvenih, verskih ili drugih opravdanih razloga“.

Postupanje Sekretarijata po preporukama Zaštitnika građana je primer dobre prakse saradnje organa uprave sa ombudsmanom i ukazuje na spremnost organa uprave da svoj rad i položaj građana – naročito najmlađih – stalno unapređuje.

 

Zaštitnik građana izrazio je danas u razgovoru sa ministarkom saobraćaja, građevinarstva i infrastrukture Zoranom Mihajlović zadovoljstvo zbog zahteva ministarke Mihajlović Građevinskoj direkciji Srbije da bez odlaganja obezbedi smeštaj za porodice koje su kupile stanove u zgradi zagađenoj štetnim fenolom.

Zaštitnik građana pokrenuo je početkom meseca, po pritužbama vlasnika stanova, postupak kontrole rada Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, Ministarstva zdravlja i Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd, da bi ustanovio da li je došlo do propusta u radu tih organa zbog koga je nastala, ili nije sprečena šteta po građane. Građevinska direkcija Srbije, inače, nije organ javne vlasti, te zbog toga Zaštitnik građana nije pokrenuo postupak kontrole i njenog rada.

„Ministarka Mihajlović je zatražila od Građevinske direkcije ono što bih i ja kao Zaštitnik građana učinio, da na to imam pravo. Nadam se da će problemi građana biti brzo rešeni, a da će postupak kontrole koji vodim prema drugim organima koji jesu u mojoj kontrolnoj nadležnosti, doprineti da se tako nešto nikada ne ponovi“, stav je Saše Jankovića.

Janković i Mihajlovićeva razmotrili su i situaciju u Direktoratu civilnog vazduhoplovstva, gde Zaštitnik građana takođe vodi postupak kontrole pošto je upravi tog organa pre više od godinu dana istekao mandat. Ministarka je Zaštitniku građana prenela plan za brzo otklanjanje nezakonitosti, što je Janković pozdravio i izrazio očekivanje da će u rečenom roku taj plan biti i sproveden.

 

Zbog ozbiljnosti navoda pritužbi kojima su kandidati za mesta javnih beležnika ukazali na nepravilnosti u postupku imenovanja javnih beležnika, kao i činjenice da su građani Srbije već imali prilike da osete štetne posledice problema stvorenih u postupku (re)izbora nosilaca pravosudnih funkcija iz 2009. godine, koje je svojim preporukama pokušao da otkloni, Zaštitnik građana je pokrenuo postupak kontrole rada Ministarstva pravde.

Zaštitnik građana zabrinut je i zbog toga što, sudeći po navodima medija, tri dana pre početka rada javnih beležnika nije poznat spisak javnih beležnika, njihovo radno vreme kao ni visina tarifa koje će građani plaćati.

Reč je o, za građane životno važnim pravnim poslovima koji se tiču zaštite i ostvarivanja njihovih imovinskih prava, a rešavanje navedenih problema je u isključivoj nadležnosti Ministarstva pravde.

O ishodu postupka javnosti će biti blagovremeno obaveštena.
 

Komunalna inspekcija Opštinske uprave opštine Svrljig propustom u radu povredila je načelo zakonitosti i princip dobre uprave time što nije postupila po prijavi pritužioca, već mu je uputila opomenu za plaćanje takse, utvrdio je Zaštitnik građana.

 

Ministarstvo pravde nije odgovorilo na obraćanje pritužioca, i to u više navrata, čime je grubo povredilo pravo principe dobre uprave, utvrdio je Zaštitnik građana

 
Predškolska ustanova "Radosno detinjstvo" iz Novog Sada, suprotno zakonu,  omogućila je u svojim objaktima preduzeću "Minakva" iz Novog Sada da oglašava i deli svoje proizvode, utvrdio je Zaštitnik građana