Anketa
Ocenite rezultate rada institucije Zaštitnik građana u zaštiti i unapređenju ljudskih prava u 2014. godini:
 


Get the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module

Policijski službenici policijskih uprava Beograda i  Kraljeva zastrašivali su i naneli telesne povrede građaninu prilikom lišavanja slobode, dovođenja i policijskog zadržavanja, utvrdio je Zaštitnik građana.

Uprava kriminalističke policije prihvata preporuke Zaštitnika da u svom budućem radu neće povređivati prava lica lišenih slobode, kao i da će posebnu pažnju usmereti na sprečavanje nastanka bilo kakvog oblika zlostavljanja ovih građana, stoji u odgovoru Ministarstva unutrašnjih poslova.

 
U nastavku teksta su pitanja dnevnog lista "Informer" i odgovor stručne službe Zaštitnika građana u vezi sa Prvim radnim tekstom Modela zakona o rodnoj ravnopravnosti   
 
Opštinska uprava GO Vračar u dugogodišenjem postupku pokrenutom 2009. godine nije postupala po nalozima i uputstvima Sekretarijata za imovinske i pravne poslove Gradske uprave Beograda, što je građanina ostavilo u birokratskom lavirintu odugovlačenja postupka i poništenja svake donete odluke
 
Ministarstvo zdravlja, Institut za javno zdravlje „Dr Milan Jovanović Batut“ i zdravstveni sistem uopšte doveli su nepravilno u nejednak položaj, zavisno od dana rođenja, decu stasalu za imunizaciju ili nastavak imunizacije protiv difterije, tetanusa, velikog kašlja, dečje paralize i oboljenja izazvanih hemofilusom influence tip b
 

Zaštitnik građana nalazi da Nacrt zakona o udžbenicima predstavlja značajno unapređenje u oblasti stručnog ocenjivanja sadržaja, odobravanja i stavljanja udžbenika u upotrebu. Istovremeno, radi unapređenja rešenja sadržanih u Nacrtu, Zaštitnik građana ukazuje i na potrebu da se određene odredbe dodatno razmotre i preciziraju.

 

Okružni zatvor u Prokuplju Uprave za izvršenje krivičnih primio je građanina na izvršenje kazne zatvora na osnovu odluke suda kojom nije bila izrečena kazna zatvora. Na osnovu takve odluke građanin je bio lišen slobode 21 dan.

 

Zaštitnik građana Saša Janković odlikovan je danas francuskim Nacionalnim ordenom za zasluge u rangu viteza. Orden je uručila ambasadorka Francuske u Srbiji Kristin Moro na svečanosti u rezidenciji ambasade, koja je tom prilikom rekla da Saša Janković ukazuje na probleme u društvu i doprinosi njihovom rešavanju. Svojim angažovanjem pridobio je poverenje i poštovanje građana Srbije.

„Najlepše što mi je ovaj posao dao je da me tera da budem bolji čovek nego što bih inače bio i da me sreće sa dobrim ljudima. Onima u nevolji i onima koji svojim radom čine da nevolja bude manje“ istakao je Janković i dodao da „ako je šta vredno čuvati, boriti se i žrtvovati za njega to su sloboda, bratstvo, jednakost, pravda, dostojanstvo... a ne samo puki, goli život. I to je univerzalna istina, ljudi to osećaju u bilo kom delu sveta podjednako".

Orden nacionalnog reda za zasluge je značajno i prestižno francusko odlikovanje ustanovljeno 1963. godine. Dodeljuje se u ime predsednika Francuske za posebne zasluge francuskim i stranim državljanima.

 

Zaštitnik građana je, obavljajući poslove Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture, u proteklom periodu posvetio posebnu pažnju položaju stranaca koji su izrazili nameru da traže azil u Republici Srbiji i neregularnih migranata na njihovom putu ka zemljama Evropske unije.

Ministarstvu unutrašnjih poslova i Komesarijatu za izbeglice i migracije u februaru 2014. godine upućene su preporuke za unapređenje postupanja prema ovim licima. U cilju praćenja sprovođenja upućenih preporuka za unapređenje položaja tražilaca azila i neregularnih migranata Zaštitnik građana je u periodu od 1. jula do 31. decembra 2014. godine obavio 41 posetu nadležnim organima. O nalazima iz poseta sačinjen je poseban izveštaj.

 

Povodom obeležavanja Međunarodnog dana borbe protiv rasne diskriminacije, Zaštitnik građana skreće pažnju da, uprkos tome što su propisi u Republici Srbiji usklađeni sa međunarodnim standardima i predviđaju zabranu diskriminacije, svakog dana neka nova okolnost ukaže da još uvek ima puno prostora i potrebe da se praksa suzbijanja diskriminacije unapredi.

Činjenica da su Romkinje i Romi i dalje izloženi višestrukoj diskriminaciji nas obavezuje da i na današnji dan podsetimo na pojave rasizma i ksenofobije prema njima - kada većinsko stanovništvo protestvuje protiv doseljavanja romskih porodica, kada roditelji ne upisuju decu u škole jer je u njima značajan broj učenika romske nacionalnosti, kada su deca romske nacionalnosti izložena vređanju i fizičkim napadima, prilikom ispisivanje rasističkih grafita i sl.

Posledice rasnih predrasuda i segregacije su vidljive svuda oko nas. Zbog toga svi delovi društva moraju da se suoče sa postojećim izazovima a organi javne vlasti  da blagovremeno i bez izuzetka primenjuju zakonske i sve druge raspoložive mere kako bi sprečili, kaznili i osudili svaki oblik diskriminacije.

Međunarodni dan borbe protiv rasne diskriminacije se obeležava u znak sećanja na 21. mart 1960. godine kada je u Južnoafričkoj Republici ubijeno 69 ljudi koji su mirno demonstrirali protiv aparthejda. Generalna skupština Ujedinjenih nacija je 1966. godine proglasila taj dan praznikom, smatrajući da je potrebno da sve države sveta ujedine napore kako bi se eliminisali svi oblici rasne diskriminacije.

 

Zaštitnik građana je u Somboru i Bačkoj Palanci organizovao okrugle stolove „Sistemi podrške osobama sa invaliditetom i starijim u lokalnoj zajednici“ posvećene ostvarivanju prava osoba sa invaliditetom i starijih.

O značaju uspostavljanja i razvijanja sistema usluga i podrške osobama sa invaliditetom i starijim i problemima koji onemogućavaju doslednu primenu zakona i ostvarivanje garantovanih prava, zamenica zaštitnika građana Vladana Jović razgovarala je sa predstavnicima lokalnih samouprava, centara za socijalni rad, ustanova socijalne zaštite sa područja Sombora i Bačke Palanke, domova zdravlja, opštih bolnica, filijala Nacionalne službe za zapošljavanje i predstavnicima nevladinih organizacija.

Opširnije...

 

Zaštitnik građana je utvrdio da je direktorka Osnovne i srednje škole za obrazovanje i vaspitanje dece sa smetnjama u razvoju „Žarko Zrenjanin“ u Subotici prekinula školovanje četiri učenika i uputila ih na korišćenje dnevnog boravka, usluge iz oblasti socijalne zaštite, bez mogućnosti daljeg obrazovanja

 
Komunalna inspekcija Gradske uprave grada Beograda svojevoljno je preuzela vršenje inspekcijskog nadzora i kažnjavanje izvršioca prekršaja umesto inspekcije gradske opštine, u čijoj nadležnosti je ovakva vrsta postupanja, utvrdio je Zaštitnik građana
 

Povodom izjave ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića u jutrošnjoj emisiji Televizije Pink da organi „koji za sebe žele da kažu da su nezavisni“, a od kojih je pomenuo samo Zaštitnika građana, nisu reagovali na objavljivanje fotografija maloletnog sina predsednika vlade na jednom internet sajtu, stručna služba Zaštitnika građana ističe:

Ministar Stefanović dužan je i trebalo bi da zna da Zaštitnik građana ne može da vodi postupke kontrole rada medija, već samo organa vlasti, kao i da, za razliku od Ministarstva unutrašnjih poslova, nije ovlašćen da drugim organima podnosi prijave protiv građana, organizacija i pravnih lica kojima nisu poverena javna ovlašćenja. Ukoliko Ministarstvo unutrašnjih poslova i drugi organi ne budu u ovom slučaju postupali zakonito i pravilno, efikasno štiteći prava maloletnika, Zaštitnik građana može,  pokrenuti postupak kontrole njihovog rada, ali nikako rada internet sajta.

Zaštitnik građana je na svom Tviter nalogu, koji se inače u javnosti veoma često citira i na naslovnim stranama određenih medija (ali ovaj put nije, što ne zavisi od ombudsmana), još 13. marta napisao „Formalno zaista nisam nadležan. A suštinski - nedopustivo je, štetno i zabranjeno objavljivati fotografije dece na takav način.”

Postupci Zaštitnika građana koji se tiču ili mogu ticati bilo kog člana porodice predsednika vlade, ili bilo kog drugog građanina, ne smeju da zavise od volje ili poziva ministra unutrašnjih poslova - ili nekog drugog, već od toga da li su se stekli uslovi predviđeni Ustavom i zakonom, što ovaj put, bar još uvek, nije slučaj.

U pogledu ocene ministra Stefanovića da Zaštitnik građana “želi za sebe da kaže da je nezavisan”, podsećamo da to ne govori Zaštitnik građana, već to kaže, odnosno propisuje Ustav Srbije i da to ministar treba da poštuje.

 

Zaštitnik građana Saša Janković sa saradnicima razgovarao je danas sa komesarom za ljudska prava Saveta Evrope Nilsom Muižnjeksom koji se nalazi u radnoj poseti našoj zemlji. Osnovne teme sastanka bile su sloboda medija i diskriminacija.

Janković je rekao da mediji u Srbiji nisu slobodni u meri primerenoj za evropsku državu i društvo, kao ni za već dostignuti nivo medijskih sloboda. Postupci organa javne vlasti, koji često negativno ocenjuju kritičko izveštavanje  pogoduju autocenzuri i tendencioznom izveštavanju. Ekonomsko stanje i zaštita radnih prava novinara su na niskom nivou, a njihovo sindikalno organizovanje je slabo.Janković je naglasio da je normativni napredak načinjen donošenjem tri medijska zakona i da u narednom periodu treba očekivati praktične rezultate primene ovih zakona.

Opširnije...

 

Zaštitnik građana Saša Janković, u skladu sa zakonom, predao je 14. marta 2015. godine Narodnoj skupštini Republike Srbije Redovan godišnji izveštaj Zaštitnika građana za 2014. godinu