Anketa
Ocenite rezultate rada institucije Zaštitnik građana u zaštiti i unapređenju ljudskih prava u 2014. godini:
 


Get the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module

“Hiljade ljudi umrlo je prošle godine prevashodno u Sredozemnom moru i na istoku Ukrajine. Nije trebalo da umru u Evropi, koja se ponosi svojim vladavinom prava i demokratijom, na kontinentu koji tvrdi da je izvukao pouke iz svoje krvave i nasilne prošlosti“, rekao je juče Nils Muižnjeks, komesar za ljudska prava Saveta Evrope tokom predstavljanja svog godišnjeg izveštaja za 2014 godinu.

Komesar je naglasio tešku situaciju migranata koji i dalje umiru u Sredozemnom moru u pokušaju da dosegnu Evropu bežeći od sukoba, progona i siromaštva. Naveo je i da su 2014. godinu obeležila i dešavanja u i oko Ukrajine. Izveštaj takođe upozorava na  rast pritiska na nevladin sektor i medije u mnogim zemljama članicama Saveta Evrope.

Izveštaj možete preuzeti ovde .

 
Zaštitnik građana Saša Janković razgovarao je danas sa delegacijom Evropske narodne partije koja se nalazi u dvodnevnoj poseti Srbiji.

Delegaciju Evropske narodne partije, koju čine predstavnici različitih partija iz dvanaest država, predvodila je potpredsednica ove partije Korien Vartman-Kul. Gosti su se interesovali za rad Zaštitnika građana, slobodu medija, reformu pravosuđa i saradnju sa organima javne vlasti.

Saša Janković je upoznao predstavnike Evropske narodne partije sa godišnjim izveštajem za 2014. godinu i ponovio stav da je stanje ljudskih prava u Srbiji zabrinjavajuće. Istakao je da je saradnja Zaštitnika građana sa organima javne vlasti neophodna kako bi se ispravili nedostaci u funkcionisanju organa, a prava građana Srbije zaštitila i unapredila.

 

Republički fond za zdravstveno osiguranje nije obezbedio adekvatan način obrade zahteva za isplatu naknada trudnicama i nije informisao korisnice prava, poslodavce i javnost  o razlozima zastoja i kašnjenja isplata naknada od januara do marta 2015. godine, utvrdio je Zaštitnik građana.

Republički fond za zdravstveno  osiguranje je u toku vođenja postupka otklonio neke od utvrđenih propusta, poput zastoja u isplati naknada, a na otklanjanju drugih propusta ubrzano radi.

 

Najveći broj pritužbi građana u prošloj godini odnosio se na loš rad  uprave, izjavio je danas zaštitnik građana Saša Janković članovima skupštinskog Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova.

Predstavljajući izveštaj za 2014. godinu, Janković je naveo da je stanje ljudskih prava bilo zabrinjavajuće, da se prošle godine 20.340 građana obratilo Zaštitniku građana, a da se najveći broj pritužbi odnosio na loš rad uprave i to u oblasti besmislenih procedura, prebacivanja tereta dokazivanja na građane i spornih propise, koje je doneo parlament. Kao primer je naveo Zakon o privremenom uređivanju načina isplate penzija, kojim je smanjen iznos penzija, ali bez rešenja, što predstavlja  situaciju manjka pravne sigurnosti.

Zaštitnik građana  je ponovo ukazao na problem isplate naknade i protivpravnog oporezivanja zarada trudnica. Nakon tri meseca bez naknade, trudnicama bi na kraju  zarade bile isplaćene kumulativno, kada je protivpravno i izvršena naplata solidarnog poreza.

Janković je rekao da su prava deteta vidljivija u javnosti, a kao jedan od najznačajnijih problema u ovoj oblasti  označio je trenutnu situaciju u obrazovanju, budući da su časovi skraćeni već duže vreme zbog štrajka prosvetara. Takav način izražavanja nezadovoljstva je poguban za decu, zaključio je Janković.

Kada je u pitanju stanje rodne ravnopravnosti u prošloj godini, Janković je kao najdrastičniji primer kršenja prava u ovoj oblasti naveo slučaj transrodne osobe u Vojsci Srbije.

Uloga države nije da bude na jednoj strani, već da promoviše slobodu govora. Kod nas se sa pozicije izvršne vlasti emituje da su oni koji izražavaju kritičko mišljenje strani i tajkunski plaćenici, koji ne vole državu, rekao je Janković i dodao da to izaziva strah kod medija i novinara da će doći u neugodnu poziciju po pitanju oglašavanja, koji je jedan od izvora prihoda u medijima.

Janković je dodao i da zbog primene novih medijskih propisa preti opasnost da se ostane bez dovoljno informisanja na manjinskim jezicima.

 

Stanje ljudskih prava u prošloj godini nije bilo zadovoljavajuće, izjavio je danas zaštitnik građana Saša Janković na sednici skupštinskog Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, na kojoj se razmatrao Redovan godišnji izveštaj Zaštitnika građana za 2014. godinu. 

Janković je naveo da pravosuđe još uvek nije stalo na noge i da domaća uprava još uvek nema atribute dobre uprave, iako ima jako puno pojedinaca koji svoj posao rade dobro. Administracija reaguje vrlo brzo na preporuke Zaštitnika građana, rekao je Janković, dodajući da u praksi nije izvršena njena depolitizacija, profesionalizacija i racionalizacija.

On je naveo i da Svetska banka nedostatak institucionalnog kapaciteta vidi kao prvu prepreku Srbije u rastu i razvoju. Svetska banka je konstatovala i da su obraćanja građana Srbije sudovima manja nego u Evropi, da se u proseku duplo manje obraćaju nego u drugim zemljama EU, kao i da sudije, tužioci i advokati nemaju dovoljno saznanja o novim propisima koji se brzo donose, što usložnjava sudske postupke. Ukazao je i na visoke sudske takse, da zakoni koji se donose često nisu međusobno usaglašeni, da sudski sistem u Srbiji nije u manjku sa kadrovima.  

Janković je pozdravio uvođenje dve nove pravosudne funkcije - izvršitelja i notara, ali je rekao da je to učinjeno kroz propuste koji su mogli biti ispravljeni.

Kada su u pitanju prava osoba lišenih slobode, Janković je kazao da u 2014. godini nije došlo do drastičnog pogoršanja njihovog položaja i da je to jedna od retkih oblasti u kojoj se može konstatovati poboljšanje. Ponovio je da je više puta govorio da u Srbiji nema sistemske torture, već samo pojedinačnih slučajeva koji nisu procesuirani.

Postoje slučajevi ataka na fizički i psihički integritet koji nisu procesuirani. Ne radi se o jednom slučaju, budite uvereni, ne radi se ni o sistemskoj torturi, rekao je Janković.

 

Godinama Opština Bačka Palanka nije preduzimala neophodne mere i radnje za adekvatno rešenje atmosferske kanalizacije, nelegalne gradnje i nekontrolisanog nasipanja opštinskog zemljišta, koji su prouzrokovali plavljenje porodične kuće u ovom mestu. Takođe, opštinski organi nisu preduzeli sve raspoložive mere za obezbeđivanje bar privremenog smeštaja za porodicu pritužilaca do trajnog rešavanja njihovog stambenog problema, utvrdio je Zaštitnik građana.

 
Zaštitnik građana u saradnji sa Pokrajinskim zaštitnikom građana AP Vojvodina i udruženjem Međunarodna mreža pomoći, realizovao je 16. septembra 2014. godine redovnu posetu Gerontološkom centru „Srem“ u Rumi i tom prilikom sačinio izveštaj sa preporukama.
 

Zaštitnik građana realizovao je  11. i 12. februara 2015. godine nenajavljenu posetu KPZ Požarevac – Zabela u cilju praćenja sprovođenja preporuka iz Izveštaja o poseti Evropskog komiteta za sprečavanje mučenja (CPT) Republici Srbiji iz 2011. godine

 
Prilikom zahteva pritužilje za upis u Imenik članova komore i izdavanje licence Komora medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara nije postupila blagovremeno i nije donela rešenje u pisanoj formi, utvrdio je Zaštitnik građana
 

Povodom 8. aprila, Svetskog dana Roma, Zaštitnik građana mora da konstatuje da su Romi i dalje najugroženija manjinska grupa u Srbiji Rezultati koji su do sada postignuti na unapređenju njihovog položaja nisu otklonili ključne prepreke za njihovu socijalno-ekonomsku integraciju. Bitnije promene u tom pogledu ne može biti bez dosledne primene afirmativnih mera u obrazovanju Roma, zbog čega Zaštitnik građana ove godine posebnu pažnju posvećuje potpunom pravnom uređenju tog pitanja.

Na jučerašnjem okruglom stolu, koji je organizovao Zaštitnik građana, zaključeno je da će Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja nakon obavljenih konsultacija sa univerzitetima, Kancelarijom za ljudska i manjinska prava i Nacionalnim savetom romske nacionalne manjine, doneti odluku o načinu primene afirmativnih mera prilikom upisa u visokoškolske ustanove za sledeću školsku godinu. Time treba da budu otklonjeni do sada uočeni nedostaci, smanjena mogućnost zloupotreba, precizirane procedure koje treba da omoguće pravilniju i lakšu primenu afirmativnih mera.

Drugi važan problem je etnička distanca prema Romima. Zaštitnik građana naglašava da ni 3 godine nakon raseljavanja beogradskog romskog naselja ''Belvil'', kada je ukazivao na potrebu da se, osim sa Romima, održavaju stalne konsultacije i sa stanovnicima naselja u koje se romske porodice doseljavaju, nadležni organi nisu izvršili upućene preporuke za rešavanja ovog problema.

 

Ministarstvo zdravlja u najkraćem roku postupilo je po preporuci Zaštitnika građana, izmenilo Pravilnik o imunizaciji i načinu zaštite lekovima i tako omogućilo punu ravnopravnost dece pri vakcinisanju. Zaštitnik građana ističe da je brza reakcija Ministarstva zdravlja primer kako se otklanjaju propusti i podiže stepen ostvarivanja prava građana. Primenu Pravilnika i način na koji će se sprovoditi imunizacija dece u sledećem periodu, Zaštitnik građana će pratiti i ukazivati Ministarstvu zdravlja na eventualne probleme u ostvarivanju i zaštiti prava deteta.

"Situacija u zdravstvu je jako daleko od dobre, i za pacijente i za mnoge zdravstvene radnike, ali Ministarstvo zdravlja je od 2014. godine postalo mnogo efikasnije u rešavanju decenijama nagomilavanih problema i to je konstatovano i u godišnjem izveštaju za prošlu godinu koji je Narodnoj skupštini i javnosti podnet 15. marta", ističe zaštitnik građana Saša Janković.

Zaštitnik je 24.03.2015. godine okončao postupak kontrole koji je vodio po pritužbama građana i utvrdio da postojeća pravila o vakcinaciji neopravdano prave razliku među decom, te je Ministarstvu zdravlja i Institutu za javno zdravlje “Dr Milan Jovanović Batut” uputio preporuku da bez odlaganja izmene propise radi podjednakog tretiranja sve dece u dobu za vakcinaciju. Ministar zdravlja je odmah prihvatio preporuku i Pravilnik o imunizaciji i načinu zaštite lekovima izmenjen je u rekordnom roku.

Od juče se, u domovima zdravlja, petovalentnom vakcinom deca vakcinišu o trošku Fonda zdravstvenog osiguranja, a datum rođenja nije prepreka za primanje ove vakcine.

 

Uprava za izvršenje krivičnih sankcija, Specijalna zatvorska bolnica, nije obezbedila pritvoreniku sa invaliditetom primeran smeštaj, pristupačno okruženje i potrebnu medicinsku rehabilitaciju,  utvrdio je Zaštitnik građana

 
Policijski službenici Policijske stanice Čukarica nisu obavestili nadležno odeljenje Gradskog centra za socijalni rad o mogućoj ugroženosti deteta niskog kalendarskog uzrasta, već su takvo obaveštenje poslali mesec i po dana kasnije, nakon što je na rad policijskih službenika podneta predstavka, utvrdio je Zaštitnik građana.

U odgovoru - izveštaju Policijske stanice Čukarice navedeno je da je u potpunosti postupljeno po svim preporukama iz utvrđenja Zaštitnika građana kako ubuduće ne bi dolazilo do ugrožavanja prava deteta.

 

Ministarstvo privrede nije preduzelo mere za imenovanja novog direktora privrednog društva „International CG“ DP Beograd, što je onemogućilo normalno funkcionisanje ovog privrednog društva i zaštitu prava zaposlenih, utvrdio je Zaštitnik građana

 
Zaštitnik građana Saša Janković i poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić uputili su danas predsednici Narodne skupštine Republike Srbije Maji Gojković, na osnovu člana 9 Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije, predlog da Narodna skupština izabere istaknutu pravnicu, bivšu predsednicu Vrhovnog suda Srbije i jednu od osnivača Društva sudija Srbije Vidu Petrović Škero za člana Odbora Agencije za borbu protiv korupcije.