Poštovani korisnici sajta Zaštitnika građana,

Obaveštavamo vas da su posledice hakerskog napada koji je jutros izveden na sajt Zaštitnika građana uspešno otklonjene. Neprikladan sadržaj koji su hakeri ostavili za sobom takođe je, u vrlo kratkom periodu, uklonjen tako da nadalje možete da koristite sve informacije koje se nalaze na sajtu ove institucije.

 
Izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju i podzakonskih propisa unapredio bi se položaj učenika sa zdravstvenim smetnjama i hroničnim bolestima koji duži vremenski period borave u inostranstvu, tako što bi koristili usluge zdravstvene zaštite u inostranstvu na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, stoji u Mišljenju Zaštitnika građana
 

Nedostatak podzakonskih akata koji bliže uređuju uslove i način ostvarivanja nastave za učenike na kućnom i bolničkom lečenju i nastave od kuće i na daljinu onemogućava razvijanje i primenu novih oblika pomoći i podrške bolesnim učenicima i učenicima sa smetnjama u razvoju i invaliditetom. Donošenjem tih akata unapredio bi se položaj učenika sa smetnjama u razvoju i invaliditetom i bolesnih učenika, otklonile neke prepreke za puno uključivanje sve dece u proces obrazovanja nezavisno od zdravstvenog stanja, kapaciteta i sposobnosti i doprinelo ostvarivanju opšteg cilja obrazovanja - punog intelektualnog, emocionalnog, socijalnog, moralnog i fizičkog razvoja svakog deteta, učenika i odraslog, u skladu sa njegovim uzrastom, razvojnim potrebama i interesovanjima, stoji u Mišljenju Zaštitnika građana.

 
Zaštitnik građana je podneo Narodnoj skupštini amandman na Predlog zakona o izvršenju i obezbeđenju u kome se utvrđuje ovlašćenje suda, odnosno javnog izvršitelja, da po službenoj dužnosti od nadležnog organa pribavi adresu izvršnog dužnika, kada se prilikom dostave utvrdi da adresa izvršnog dužnika ne odgovara adresi iz evidencije nadležnog organa. Drugim amandmanom na Predlog zakona o izvršenju i obezbeđenju je predloženo da se zakonom zaštite prava kandidata koji polažu ispit za javnog izvršitelja.
 
Zaštitnik građana započeo je monitoring prisilnog vraćanja građana Srbije iz zemalja Evropske unije kojima nisu prihvaćeni zahtevi za azil. Predstavnik Zaštitnika građana je, obavljajući poslove Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture, pratio postupanje policije prema licima koja su juče, posebnim čarter letom, vraćena iz Diseldorfa u Srbiju.

Tokom praćenja nisu registrovane nepravilnosti u postupanju organa javne vlasti, a saradnja sa policijom je bila izuzetno dobra. Zaštitniku građana je omogućeno ostvarivanje mandata u punom kapacitetu.

Prisilno vraćanje sprovedeno je u saradnji policija Nemačke, Holandije, Belgije i Srbije, a u organizaciji Evropske agencije za upravljanje operativnom saradnjom sa spoljnim granicama EU (FRONTEX). Praćenje prisilnog vraćanja osoba čiji su zahtevi za azilom odbijeni je značajan preventivni element u zaštiti od mučenja i drugih oblika surovog, nečovečnog i ponižavajućeg postupanja.

Na navedeni način Zaštitnik građana je ostvario svoj mandat utvrđen Zakonom o ratifikaciji Opcionog protokola uz Konvenciju protiv torture koji mu nalaže da vrši posete svim mestima na kojima može biti ograničena sloboda kretanja ljudi, a u cilju zaštite od torture ili zlostavljanja.

 
Postupajući po preporukama Zaštitnika građana, u Prihvatnom centru Principovac uspostavljeno je vođenje evidencije o broju lica koja pristižu u Centar, kao i o njihovoj polnoj i starosnoj strukturi. U skladu sa upućenom preporukom, u Centru je na uočljiv način istaknut kućni red preveden na engleski, arapski i farsi jezik. Takođe, Komesarijat je unapredio uslove boravka u Centru na taj način što je osposobljen sistem grejanja i omogućeni uslovi za redovnu zamenu posteljine, prilikom prijema novih lica u Centar.

Zaštitnik građana je, obavljajući poslove Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture (NPM), u septembru 2015. godine, posetio Regionalni centar granične policije prema Republici Hrvatskoj, granični prelaz Šid, kao i Prihvatni centar Principovac. O obavljenim preventivnim posetama sačinjeni su izveštaji, koji su upućeni nadležnim organima. Komesarijatu za izbeglice i migracije i Prihvatnom centru Principovac upućene su tri preporuke, u cilju unapređenja postupanja.

 

Uprava za dečju, socijalnu i primarnu zdravstvenu zaštitu iz Niša nije blagovremeno prikupila informacije o stečajnom postupku preduzeća iz ovog grada tako da je porodiljama sredstva na ime naknade zarade za vreme porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta uplaćivala na pogrešan račun poslodavaca koji je bio u blokadi. Uprava ni posle devetnaest meseci od načinjenog propusta nije porodiljama isplatila zaradu, utvrdio je Zaštitnik građana.

 

Povodom 25. novembra, Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, Zaštitnik građana podseća da do sada nije razmatran deo inicijative Zaštitnika građana za izmenu Krivičnog zakonika u oblasti krivično-pravne zaštite žrtava porodičnog nasilja, upućene Ministarstvu pravde 2011. godine, a ponovljene 2012. godine.

Izmene Krivičnog zakonika kojima će se uvesti novo krivično delo proganjanja, pooštravanje sankcija, obavezni psihosocijalni tretman za nasilnika i druge mere usmerene ka prevenciji nasilja u unapređivanje postupka svih organa uslov su za efikasniju i bolju zaštitu žena od nasilja.

Opširnije...

 

24. novembar 2015. godine

Janković: Veliki značaj saradnje među ombudsmanima u regionu

Saradnja ombudsmana u regionu ima veliki značaj u rešavanju problema vezanih za izbegličku krizu, ocenjeno je na konferenciji „Izazovi u ostvarivanju ljudskih prava u izbegličkoj/migrantskoj krizi“, koja je danas završena u Beogradu. Na konferenciji su učestvovali predstavnici institucija Ombudsmana i nacionalnih institucija za ljudska prava iz 26 zemalja, kao i predstavnici diplomatskog kora i nevladinog sektora.

„Ako jesmo nezavisne institucije imamo pravo da nezavisno sprovodimo svoj mandat“ naglasio je zaštitnik građana Srbije Saša Janković. On je ocenio da će jačanje saradnje pomoći ombudsmanima da podsete svoje vlade na obaveze u zaštiti ljudskih prava izbeglica/migranata.

Janković je rekao da Srbiju nije iznenadio talas izbeglica i da je on još pre dve godine dao set preporuka koje je vlada sprovela. Dodao je da ne možemo smatrati da je situacija pod kontrolom, jer će se izbeglička kriza nastaviti i neće se završiti ni danas ni sutra ni iduće godine.

Zaštitnik građana je rekao da treba ići u susret događajima i da je pitanje bezbednosti veoma bitan aspekt izbegličke krize. Bezbednost i ljudska prava suženi su terorizmom i ekonomskim nedaćama, ali i merama koje se preduzimaju da bi se terorizam sprečio, naveo je on.

23. novembar 2015. godine

Počela međunarodna konferencija „Izazovi u ostvarivanju ljudskih prava u izbegličkoj/migrantskoj krizi“

alt

Niko nema pravo da ljude na silu proteruje ili da ih na silu vraća u rat. Činjenica da među milionima izbeglica ima terorista, izbeglice ne čini teroristima, izjavio je danas zaštitnik građana Saša Janković otvarajući međunarodnu konferenciju ombudsmana i institucija za ljudska prava „Izazovi u ostvarivanju ljudskih prava u izbegličkoj/migrantstkoj krizi“. On je ocenio da se problemi u 21. veku ne mogu rešavati podizanjem zidova, iako izbeglička kriza ima mnoge dimenzije - bezbednosnu, ekonomsku i, kako je rekao, najznačajniju, ljudsku.


Zaštitnik građana je podvukao i da među onima koji dolaze u Evropu ima mnogo pripadnika ranjivih grupa, posebno žena, dece i osoba sa invaliditetom kojima smo, kako je istakao, dužni da pomognemo.

Okupili smo se da kao nezavisne institucije, međunarodne organizacije pomognemo da se lakše i brže nađu odgovori na izazove pred kojima se nalazimo, rekao je on. Janković je ocenio da je migrantska kriza istovremeno i seoba ljudi posle koje Evropska unija, region, pa i Srbija neće biti isti. „Ako planiramo i upravljamo situacijom, te promene mogu da vode na bolje“, rekao je Janković.

Opširnije...

 Get the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module