U postupku utvrđivanja predloga za izbor nastavnika u zvanje vanrednog profesora, Izborno veće Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja donelo je odluku bez rasprave i obrazloženja, suprotno predlogu nadležne Komisije za sprovođenje postupka i pisanje referata, utvrdio je Zaštitnik građana

 

Postojeći način evidentiranja i izveštavanja savetnika za zaštitu prava pacijenata i  Saveta za zdravlje u jedinicama lokalne samouprave, ne obezbeđuje kvalitetno praćenje ostvarivanja prava pacijenata i celovit uvid u funkcionisanje zdravstvenog sistema u oblasti poštovanja prava pacijenata, posebno onih grupa građana kojima su priznata posebna prava u oblasti zdravstvene zaštite, kaže se u Mišljenju sa preporukama Zaštitnika građana

 

Centar za socijalni rad opština Veliko Gradište i Golubac nije blagovremeno preduzeo mere za identifikovanje partnerskog odnosno porodičnog nasilja i zlostavljanja i zanemarivanja dece i nije procenio potencijalne rizike po žrtve od ponovljenog nasilja, utvrdio je Zaštitnik građana

 

Najveći problemi sa kojima se Romi suočavaju su obrazovanje i zdravstvena zaštita, istaknuto je danas na konferenciji za medije Zaštitnika građana organizovanoj povodom Svetskog dana Roma, na kojoj su predstavljeni zaključci iz "Izveštaja o sprovođenju Strategije za unapređenje položaja Roma sa preporukama".

Opširnije...

 

Svetski dan Roma obeležavamo u poslednjoj godini Dekade Roma. Osim uobičajenih ukazivanja na krajnje nepovoljan položaj romske zajednice, ovog 08. aprila treba da damo ocenu ukupnog društvenog zalaganju kroz ovu međunarodnu inicijativu. Pored prioritetnih oblasti, Dekada Roma je pokušala da pokrene pitanje rodne ravnopravnosti kao pitanje od važnosti za demokratizaciju društva u celini.

Opširnije...

 

Lekar iz Okružnog zatvora u Kraljevu, prilikom zdravstvenog pregleda pritvorenog lica obavljenog neposredno posle njegovog prijema u pritvor, propustio je da utvrdi poreklo nastanka uočenih promena na njegovoj koži, nije dao mišljenje o povezanosti navoda o primeni sile prema njemu i konstatovanih promena na koži i nije o tome obavestio upravnika Zavoda, utvrdio je Zaštitnik građana

 

Značajan mehanizam participacije mladih osoba u kreiranju i sprovođenju omladinske politike je aktivno učešće mladih u radu Saveta za mlade pa je neophodno da što većem broju mladih budu dostupne ne samo informacije o aktivnostima Saveta, već i mogućnost da u njegovom radu učestvuju, kaže se u Mišljenju Zaštitnika građana

 

Zaštitnik građana Saša Janković i direktor Kancelarije UNICEF-a u Srbiji Michel Saint-Lot potpisali su danas Memorandum o razumevanju. Potpisivanju memoranduma je prisustvovala zamenica zaštitnika građana za prava deteta Gordana Stevanović. Ovaj dokument izraz je podrške UNICEF-a Zaštitniku građana u ostvarivanju svojih nadležnosti u cilju unapređenja prava dece i mladih.

Opširnije...

 
Beogradski Centar za evroatlantske studije (CEAS) predstavio je danas finalnu verziju Akcionog plana za javno zagovaranje usvajanja 14 tačaka Ombudsmana i Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti., koji je deo projekta „Promocija sveobuhvatne reforme sektora bezbednosti“ koji sprovodi CEAS.

Opširnije...

 

Zaštitnik građana u saradnji sa udruženjima građana, Helsinškim odborom u Srbiji, Komitetom pravnika za ljudska prava i Odborom za ljudska prava Valjevo i uz učešće spoljnih saradnika – eksperata medicinske struke realizovao je 4. i 5. maja 2013. godine redovnu posetu Kazneno – popravnom zavodu za maloletnike Valjevo i tom prilikom sačinio izveštaj sa preporukama

 

Sekretarijat za socijalnu zaštitu i Sekretarijat za saobraćaj Gradske uprave grada Beograda, postupali su na različite načine u istoj pravnoj situaciji, koja se odnosila na odlučivanje o pravima dece sa smetnjama u razvoju, utvrdio je Zaštitnik građana

 

Mediji u Srbiji su postali alat u rukama netransparentnih politika, poručio je danas zaštitnik građana Saša Janković na tribini povodom 20 godina NUNS. Janković je istakao da se sve više kroz takve medije gube prava građana na privatnost, i dodao da je problem što se u Srbiji informacije o nečijoj krivici ne dobijaju više iz sudskih presuda, već iz medija.

Opširnije...

 

Neblagovremeni i neefikasni rad Gradskog centra za socijalni rad iz Beograda, kao i nesaradnja njegovih organizacionih celina doveli su do niza propusta u radu organa starateljstva i povrede prava i najboljih interesa  deteta

 

Postupajući po prijavi za nasilje u porodici, Centar za socijalni rad Bujanovac nije obezbedio korisnici bezbedno okruženje i usluge radi oporavka i osamostaljivanja, već je insistirao da se vrati u svoju primarnu porodicu, uprkos njenim izjašnjavanjima da to ne želi, utvrdio je Zaštitnik građana

 

Povodom obeležavanja Međunarodnog dana za eliminaciju rasne diskriminacije, Zaštitnik građana ističe da su najbolji lekovi za nju kvalitetno obrazovanje i dosledna primena antidiskriminacionih pripisa, a da joj najviše pogoduje siromaštvo.

Opširnije...