Министарство рада запошљавања и социјалне политике и Министарство унутрашњих послова, ни након двадесет месеци од усвајања Закона о пребивалишту и боравишту грађана, нису уредила и успоставила ефикасан поступак пријаве пребивалишта лица на адреси центра за социјални рад, у случајевима када не може да се пријави ни по ком другом законом утврђеном основу, каже се у Мишљењу Заштитника грађана


 

Шта је социјално укључивање?

Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије

Анкета Заштитника грађана
Оцените досадашњи допринос Заштитника грађана у унапређењу и заштити права радника: