a

Поступајући по препорукама НПМ-а, који функционише у оквиру Заштитника грађана, Окружни затвор у Новом Пазару лица, којима је одређено полицијско задржавање и прекршајно кажњавање, смешта одвојено од осталих категорија лица лишених слободе. У дисциплинском поступку, обавештење о праву на правну помоћ осуђеним лицима допуњено је подацима о службенику који им ту помоћ може пружити, а лица према којима се извршава дисциплинска мера упућивања у самицу свакодневно контролише лекар. Уведена је посебна евиденција о повредама лица лишених слободе и обезбеђено да приступ медицинској документацији има искључиво медицинско особље, као и да немедицинско особље не присуствује лекарским прегледима. Такође, Завод је са тужилаштвом и судом уредио прибављање писаног налаза и мишљења вештака који је извршио преглед и обдукцију тела лица које је у тренутку смрти било лишено слободе.

Поступајући по препорукама НПМ, Управа за извршење кривичних санкција је најавила расписивање тендера за набавку нових униформи за припаднике Службе за обезбеђење и предузела мере у циљу додатног радног ангажовања службеника. Такође, прва група запослених је упућена на здравствену контролу, a у плану је да је сви радници прођу до краја године.

Истовремено, здравствена инспекција Министарства здравља обавестила је НПМ о резултатима инспекцијског надзора у коме је Заводу наложено прибављање решења о испуњености услова за обављање здравствене делатности.

НПМ је посетио Окружни затвор у Новом Пазару 16. и 17. марта 2017. године. О посети је сачињен Извештај са препорукама за отклањање уочених недостатака и унапређење стања.

Заменик заштитника грађана за права националних мањина Роберт Сепи састао се данас делегацијом експертске мисије ЕК са чијим је представницима разговарао о спровођењу мера за унапређење положаја Рома и Ромкиња, садржаних у Акционом плану за Поглавље 23, у Стратегији за социјално укључивање Рома и Ромкиња за период од 2016. до 2025. године, као и у Оперативним закључцима семинара о инклузији Рома из 2015. године.

Опширније...,,За ефикасно спровођење Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња од изузетног значаја је Акциони план, који је у овом случају, и поред упозорења Заштитника грађана да је важно усвојити га кад и Стратегију, усвојен са годину и по дана закашњења у односу на предвиђени период његовог трајања. Због тога је практично и немогуће мерити ефикасност Стратегије и Акционог плана“, истакао је Сепи и додао да је важно и питање када ће орган надлежан за праћење примене Акционог плана постати оперативан.

Иако су сугестије Заштитника грађана у форми Мишљења на Нацрт овог документа у највећој мери прихваћене, Акциони план и даље садржи недовољно јасно дефинисане услове и критеријуме који би гарантовали извесност и правну сигурност да ће мере посвећене унапређивању положаја Рома и Ромкиња заиста и бити спроведене, што доводи у питање и могућност праћења њихове примене.

Заменик заштитника грађана је овом приликом, између осталог, истакао важност регулисања статуса ромских координатора у јединицама локалне самоуправе и њиховог запошљавања, решавање радно-правног статуса ромских здравствених медијаторки, на шта је Заштитник грађана више пута указивао, с обзиром да они, заједно са педагошким асистентима имају централно место у спровођењу Стратегије.

Опширније...Шесточлана делагација из Јужне Кореје, коју чине представници владиног сектора и контролних институција те државе, боравила је у дводневној посети Заштитнику грађана.

Вршилац функције Заштитника грађана Милош Јанковић упознао је госте из Кореје са надлежностима и овлашћењима институције Омбудсмана, као и са најчешћом тематиком највећег броја притужби грађана.

Опширније...Првог дана гости из Кореје разговарали су генералном секретарком Стручне службе Заштитника грађана Ољом Јовичић о месту и улози Заштитника грађана у правно-политичком систему Србије и уставном и законском оквиру рада Заштитника грађана.

Током састанка, корејска делегација информисала се о поступцима контроле које Заштитник грађана спроводи и о начину поступања по притужбама грађана.

 

Поступајући по препорукама Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ), Комесаријат за избеглице и миграције обезбедио је потребне количине гардеробе и обуће за мигранте смештене у Прихватном центру у Босилеграду, а на огласној табли Прихватног центра истакнути су кућни ред и друге информације од значаја за мигранте, на језицима које они разумеју. У циљу обезбеђивања поверљивости података о здравственом стању миграната набављен је посебан плакар за чување медицинске документације, којем приступ имају искључиво здравствени радници. Ради заштите малолетних и других рањивих група миграната, Центар за социјални рад из Босилеграда одредио је стручног радника задуженог за обиласке Прихватног центра и стални контакт са службеницима Комесаријата.

Иако су сви мигранти који се налазе у овом Прихватном центру изјавили намеру да траже азил у Србији, Министарство унутрашњих послова је обавестило НПМ да овде нема оних који су у поступку за добијање азила, нити који су заинтересовани да поднесу такав захтев.

НПМ посетио је Прихватни центар у Босилеграду 4. априла 2017. године, у циљу праћења поступања надлежних органа према мигрантима и тражиоцима азила. Након посете, надлежним органима упућене су препоруке за отклањање утврђених недостатака.

Опширније...Улога НПМ-а је да помогне онима који су у незавидној ситуацији, затвореним установама, склоњени од очију јавности, због чега су и подложни настанку тортуре, изјавио је данас вршилац функције Заштитника грађана Србије и председавајући Мреже НПМ земаља Југоисточне Европе Милош Јанковић.

Он је рекао да су посете један од основних принципа које успоставља Опциони протокол уз Конвенцију УН против тортуре и других облика злостављања (ОПЦАТ). Како је казао Јанковић, када се ради о посетама местима у којима се налазе особе лишене слободе или где је ограничено кретање (места детенције), није ствар у квалитету рада колико у квантитету.

Опширније...“Квантитет рађа квалитет. Што смо више у установама детенције, превенираћемо тортуру”, истакао је Јанковић. Према његовим речима, ако НПМ изради квалитетне извештаје и добре и извршиве препоруке, то је степеница више. У Србији, како је навео, сматрају да је здравстена заштита лица лишених слободе доста покривена и да је већи проблем заштита од злостављања у психијатријским болницама.

„Здравствена заштита мора бити једнака у затворима као што је и ван њих, истакао је Јанковић. Он је рекао да у установе детенције долазе лица без историје болести и зато је питање лекарског картона веома важно, као и приступ медицинској документацији.

„У затворима службе за обезбеђење присуствују прегледима и имају приступ документацији, што је недопустиво, баш као и ситуације када лекове дели немедицинско особље“, упозорио је Јанковић.

Вршилац функције заштитника грађана Милош Јанковић учествује на састанку Мреже националних механизама за превенцију тортуре југоисточне Европе. Главна тема састанка, који се данас и сутра одржава у Подгорици, је здравстена заштита у затворима и психијатријским установама.

Вршилац функције заштитника грађана Милош Јанковић упутио је данас председници Владе Републике Србије Ани Брнабић и свим члановима нове Владе Републике Србије честитку следеће садржине:

„Упућујем Вам искрене честитке поводом избора на дужност председнице Владе Републике Србије, као и поводом избора чланова нове Владе Републике Србије. Желим Вам, појединачно и колективно, успех у раду и надам се делотворној сарадњи, у најбољем интересу грађана Србије.

Уверен сам да ће Вам извештаји, препоруке, мишљења и иницијативе Заштитника грађана бити од значаја за што успешније остваривање циљева које сте поставили. Стојим Вам на располагању за сваку врсту сарадње, у складу са Уставом и законом.“

Страна 10 од 332