a

Опширније...Тема јучерашњег састанка заштитника грађана Зорана Пашалића и заменика заштитника грађана за права лица лишених слободе Милоша Јанковића са Милицом Ћатић, секретаром МУП-а и њеним сарадницима била је унапређење сарадње две институције у заштити и унапређењу права грађана Србије. На састанку је било речи и о предметима и поступцима који су у току.

Представници МУП-а показали су велико интересовање за учешће својих представника у обуци коју ће спроводити стручњаци из области судске медицине у оквиру иницијативе Заштитника грађана „Учинимо насиље видиљивим“. Како су навели на обуци ће бити и 55 припадника МУП-а из Београда.

Јачањем улоге здравствених радника, посебно стручњака из области судске медицине, али и осталих у систему који се баве заштитом жена, значајно ће бити убрзана размена информација између надлежних институција, навео је Пашалић. Он је додао да ће медицински докази омогућити, између осталог, ефикаснији кривични поступак, извесност кажњавања учиниоца насиља, избегавање секундарне виктимизације жртве у судском поступку, као и мање трошкове судског поступка.

У оквиру ове иницијативе свим жртвама насиља биће омогућен бесплатни преглед медицинских стручњака, нагласио је Пашалић.

Опширније...Размена информација између институција које се баве заштитом жена жртава насиља је од изузетног значаја за решавање породичног насиља, а неопходна мера у поступку је и обезбеђивање медицинских доказа који могу бити искориштени на суду против насилника, изјавио је данас заштитник грађана Зоран Пашалић на састанку са извршном директорком Фондације за отворено друштво Јадранком Јелинчић. Покретањем иницијативе „Учинимо насиље видљивим“, између осталог, желимо да  обезбедимо бесплатну медицинску помоћ судских вештака, чији је задатак да детаљно наведу повреде нанете жртви насиља, које могу бити од пресудног значаја за исход судског поступка, навео је Пашалић.

Капацитети заштитника грађана нису такви да би могли да одговоре на све захтеве грађана. У Заштитнику грађана ради 90 запослених, а Акционим планом је, рекао је Пашалић, предвиђено прилагођавање систематизације потребама Заштитника грађана.

Систематизација предвиђа повећање броја људи, али и ангажовање неких екстерних институција које се баве конкретно вештачењима, рекао је Пашалић.

Фондација за отворено друштво, Србија своје стратешке циљеве остварује преко давања подршке пројектима организација грађанског друштва и државним и другим институцијама које врше јавна овлашћења, као и кроз реализацију сопствених пројеката, рекла је Јелинчић и додала да се залаже за унапређење сарадње са Заштитником грађана.

Мрежа омбудсмана у области животне средине основана је на 4. Међународној конференцији „Животна околина и људска права: Утицај јавности у питањима заштите животне околине“, која је одржана у Љубљани 15. септембра 2017. године.

На конференцији је усвојена декларација о сарадњи омбудсмана у области заштите животне средине и људских права, чији је потписник и институција Заштитника грађана Републике Србије.

Опширније...Право на животну средину представља једно од основних људских права, стоји у Декларацији. Препознајући значај унапређења сарадње у овој области, потписници Декларације су се сагласили да успоставе мрежу Омбудсмана и континуирану комуникацију, у циљу међусобне размене знања, искустава, добрих пракси у овој области и унапређења поступања Омбудсмана у заштити животне средине.
Принципи рада мреже су да је чланство добровољно и отворено за нове чланице, да је мрежа отворена за сарадњу са сличним, регионалним, европским и другим мрежама.

Потписници Декларације су Омбудсмани Босне и Херцеговине, Црне Горе, Хрватске, Косова*, Македоније, Словеније и Србије.

Генерална секретарка Заштитника грађана Оља Јовичић представила је досадашње поступање Заштитника грађана у поступцима у области животне средине, идентификовала кључне изазове и дала предлоге за унапређење сарадње Омбудсмана региона у овој области.

--------------

* Овај назив не прејудицира ставове о статусу и у складу је са Резолуцијом Савета безбедности Уједињених нација 1244 и мишљењем Међународног суда правде о косовској декларацији независности

Опширније...Заштитник грађана Зоран Пашалић изражава задовољство што је овогодишња Парада поноса у Београду, као и претходне три године, одржана без инцидената и верује да је тиме у Србији направљен још један корак ка већој видљивости и остваривању права на слободу окупљања и изражавања особа другачије сексуалне оријентације и родног идентитета, гарантованих Уставом и законимаОпширније...                Пашалић подсећа да је држава дужна да заштити права свих својих грађана Опширније...а друштво да негује и развија атмосферу толеранције у којој сваки  појединац може да живи слободно и без страха од насиља због своје различитости.

Иако се могу констатовати одређени помаци и напредак у остваривању права ЛГБТИ особа, постојећи закони и стратегије се не примењују у пуној мери, а нису отклоњени ни бројни системски недостаци и препреке са којима се ЛГБТИ особе свакодневно суочавају. Нисмо до краја сузбили стереотипе, предрасуде, стигме и насиље због којих је право на достојанствен живот ЛГБТИ особама и даље недостижно, и на томе морамо сви, од државе до сваког појединца заједнички радити, подсећа Пашалић.

Заштитник грађана је Параду поноса обележио и развијањем ЛГБТИ заставе на згради институције.

У овогодишњој шетњи поред заштитника грађана Зорана Пашалића и његове заменице за права детета и родну равноправност Гордане Стевановић учествовали су и запослени из стручне службе Заштитника грађана.

Опширније...Током 2012. године Апелациони суд у Београду је донео прву извршну судску пресуду за говор мржње против ЛГБТИ популације, а затим је у грађанским парницама уследило још неколико случајева санкционисања говора мржње. Изменама Кривичног законика из 2012. године је уведен институт злочина из мржње у наше кривично законодавство, али се он не примењује у пракси, ниједна правноснажна пресуда није донета у Србији због злочина из мржње на основу сексуалне оријентације и родног идентитета, изјавио је данас заштитник грађана Зоран Пашалић на Међународној конференцији о злочину из мржње и говору мржње.

Опширније...Охрабрује чињеница да је Министарство унутрашњих послова одредило осам официра за везу са ЛГБТ заједницом. Нећемо дозволити да Србија буде земља мржње. Наше окупљање у недељу неће утицати на оне које мрзе, већ ће мотивисати равнодушне да дигну глас против мржње и не дозволе да она превлада, рекао је Пашалић.

На конференцији је учестовала премијерка Ана Брнабић,  представници државних и независних органа, као и невладиних организација.

Међународну конференцију о злочину из мржње и говору мржње, у оквиру манифестације Недеља поноса посвећене правима ЛГБТИ популације, организовала је невладивина организација Civil Rights Defenders из Београда.

Због великог броја грађана који желе лично да изнесу своје проблеме због немогућности остваривања својих права пред органима јавне власти и затраже помоћ за њихово решавање, у четвртак, 14. септембра је заштитник грађана Зоран Пашалић имао ванредни термин за пријем грађана.

Заштитник грађана је јуче између 9 и 22 часова разговарао са 27 притужиоца који су имали заказан термин. Скоро половина њих се жалила на рад органа правосуђа и тужилаштва, један број се жалио на повреду социо-економских права, док је било и оних који су се обратили због повреде права за које ова институција није надлежна, те су посаветовани којим државним органима треба да се обрате.

Заштитник грађана Зоран Пашалић ће наставити да лично прима грађане по раније утврђеном плану, односно сваког последњег петка у месецу.

Страна 10 од 340