a

b_300_0_16777215_00_images_20180426SporazumNPM.jpegЗаштитник грађана закључио је данас споразуме о сарадњи са четири удружења за заштиту и унапређење људских права и слобода у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ), која су изабрана поступком избора по Јавном позиву Заштитника грађана од 30. марта ове године.

Заштитник грађана закључио је појединачне споразуме са Београдским центром за људска права, Комитетом правника за људска права, Иницијативом за права особа са менталним инвалидитетом МДРИ-С и Међународном мрежом помоћи – ИАН. Ова удружења ће учествовати у посетама местима у којима су смештена лица лишена слободе, сачињавању извештаја, препорука, мишљења и других аката, као и у обављању осталих послова НПМ-а.

b_300_0_16777215_00_images_20180425ZGprijem.jpegДвадесет и петоро грађана се обратило данас заштитнику грађана Зорану Пашалићу, како би му лично пренели своје незадовољство радом органа државне управе. У оквиру данашње активности институције „Отворена врата“, када заштитник грађана лично разговара са незадовољним грађанима, поднете притужбе су се углавном односиле на непоштовање принципа добре управе, повреду социо-економских права, као и на повреду права посебно рањивих друштвених група.

Кампања институције „Отворена врата“ показала се добром и потребном, јер је до сада више од петсто грађана затражило разговор са заштитником грађана Зораном Пашалићем.

Заштитник грађана је донео Одлуку о избору удружења за сарадњу у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ), у којој се наводи да ће на пословима НПМ сарађивати са Београдским центром за људска права, Комитетом правника за људска права, Иницијативом за права особа са менталним инвалидитетом МДРИ-С и Међународном мрежом помоћи ИАН.

Поступак избора удружења спроведен је по Јавном позиву који је објављен у „Службеном гласнику Републике Србије“ број 25 од 30. марта 2018. године.

Attachments:
Download this file (Odluka JP.pdf)Одлука

Студенти универзитета из Будимпеште, Јорка, Барселоне и Хага - полазници програма Института за друштвене науке из Хага „Erasmus Mundus“, у посети су Заштитнику грађана. На молбу Института, Заштитник грађана организовао је једнодневни пријем за студенте, током којег им је кроз презентацију, а затим кроз сесију питања и одговора, генерална секретарка Стручне службе Заштитника грађана Оља Јовичић представила надлежности, положај и улогу Омбудсмана, као националне институције за заштиту људских права.
b_300_0_16777215_00_images_20180424_studentskaposeta1.jpegУ разговору са генералном секретарком студенти су желели да се упознају са активностима, начинима рада и истраживањима институције, посебно у области заштите и унапређења права рањивих група.
Програм „Erasmus Mundus“ сваке године организује студијска путовања за своје студенте како би се упознали са радом организација, институција, министарстава, невладиних организација и њихових организационих јединица која раде у области јавних политика.

b_300_0_16777215_00_images_20180423_studentiolja1.jpegСтуденти Факултета за пословне студије и право Универзитета Унион „Никола Тесла“ посетили су данас институцију Заштитника грађана. Циљ посете, коју Заштитник грађана први пут организује за студенте овог факултета, је да се упознају са надлежностима, начином и делокругом рада институције, а стручно предавање на ту тему студентима је одржала генерална секретарка Стручне службе Заштитника грађана Оља Јовичић.

На основу расписаног Јавног позива градовима, општинама и градским општинама у Републици Србији да се пријаве за доделу награда за допринос развоју свих облика приступачности на својој територији у 2017. години, конкурсна комисија, коју чинe представници Заштитника грађана, Сталне конференције градова и општина, Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије и удружења грађана који су чланови Савета Заштитника грађана за особе са инвалидитетом и старије донела je Одлуку

1. да награду за допринос развоју свих облика приступачности на својој територији у 2017. години:

-за активности и иницијативе правовременог планирања и уклањања архитектонских баријера добије општина Свилајнац;

-за институционалну подршку унапређењу приступачности добије град Нови Сад;

-за стратешко промишљање у развоју приступачности добије град Крушевац;

Страна 9 од 366