a

Заштитник грађана Зоран Пашалић је у редовном термину за пријем грађана, у петак 29. септембра, разговарао са 25 притужиоца који су имали заказан термин. Више од половине грађана указало је заштитнику на тешкоће у остваривању социоекономских права, потом на кршење здравствених права, али и на неефикасан рад органа правосуђа и тужилаштва. Мањи број грађана се обратио због повреде права за које ова институција није надлежна, тако да су посаветовани којим државним органима треба да се обрате.

Заштитник грађана Зоран Пашалић ће наставити да лично прима грађане по раније утврђеном плану, односно сваког последњег петка у месецу. У току 2017. године преко 5000 грађана контактирало је ову институцију и упућено је скоро 3000 притужби на рад органа јавне власти, нагласио је Пашалић.

Запослени у пријемној служби Заштитника грађана наставиће свакодневно да разговорају са грађанима и примају њихове притужбе на рад органа јавне власти у времену од 9 до 16 часова у згради Заштитника грађана, Делиградска 16.

 

Свеобухватан положај старијих у Србији може се оценити као изузетно тежак и за многе од њих безнадежан. Овакво стање последица је општег сиромаштва друштва као и све веће кризе традиционалних моралних вредности која наше друштво задњих пар деценија прожима.

Међугенерацијска солидарност и брига о старима, поред осталих вредности у друштву, у великој мери су урушене последњих неколико деценија. Највећи број старијих прима изузетно мале пензије, недовољне да обезбеде, често и голу егзистенцију. Низак животни стандард узрокује нарушавање права, пре свега из области економске, социјалне и здравствене заштите. Старији су најчешће и жртве свих видова дискриминације, а неретко и породичног насиља. Имајући у виду нарочиту рањивост ове групе становништва, Заштитник грађана ће се у наредном периоду уз помоћ Савета за права старијих, још интензивније посветити унапређењу положаја ове групе грађана, пре свега кроз информисање о правима која им припадају и начину њихове заштите, најавила је заменица заштитника грађана за права особа са инвалидитетом и старијих Владана Јовић.

Изузетно је важно доношење стратешког документа који ће дефинисати приоритетне политике у области унапређења положаја старијих и план активности на њиховом спровођењу, нагласила је Јовић, те ће сарадња са надлежним органима на доношењу овог документа бити још једна од кључних активности Заштитника грађана у овој области.

Опширније...

Неопходно је унапређење сарадње независних институција у заштити и унапређењу људских и мањинских права, констатовано је данас на састанку заштитника грађана Зорана Пашалића и директорке Агенције за борбу против корупције Мајде Кршикапе.

Јачање кадровских и просторних капацитета, као и измена и допуна Закона о Заштитнику грађана представљају циљеве којима тежим од тренутка ступања на дужност, поручио је Пашалић, као и да је његов план да у будућем периоду ради на афирмацији институције, на њеној јаснијој видљивости и препознатљивости у друштву, као националне независне институције у заштити људских права.

Заменица заштитника грађана за права особа са инвалидитетом и старијих Владана Јовић учествовала је у раду стручног скупа под називом: „Сети се да и ја имам права“, коју је јуче организовао Геронтолошки центар Београд поводом обележавања Светског дана Алцхајмерове болести.

Опширније...Владана Јовић је истакла да Заштитник грађана, кроз свој рад и друге видове информисања, може потврдити да су у Републици Србији старија лица и особе са инвалидитетом једне од најугроженијих група грађана. Тренд старења популације све је присутнији код нас и у свету, што негативно утиче на економију једног друштва, а самим тим и на стање људских права.

„Продужавањем животног века старији, на жалост, не одржавају једнак квалитет живота јер им болест, економска немоћ, самоћа и искључивање из друштва постају терет који на све слабијим плећима тешко носе“, истакла је заменица заштитника грађана и указала да је Алцхајмерова болест једна од пошасти савременог друштва која не уништава само особу која јој је подлегла, већ и цело њено окружење, породицу, пријатеље и друштвену заједницу. Због тога је покретање ове теме и сарадња свих државних и друштвених актера од изузетног значаја како би се створили услови за превенцију болести, едукацију грађана и стручњака у циљу раног препознавања исте, као и развоју различитих сервиса подршке оболелима.

Заменица заштитника грађана за права детета и родну равноправност Гордана Стевановић и помоћница генералног секретара Наташа Јовић учествовале су на 21. Годишњој конференцији и Генералној скупштини Европске Мреже омбудсмана за права детета (ENOC), која се одржала од 19. до 21. септембра 2017. године у Хелсинкију.

Тема конференције, чији је домаћин Омбудсман за права детета Финске, била је право детета на информисаност као и сексуално образовање деце прилагођено узрасту.

Опширније...Одајући признање досадашњем раду Заштитника грађана у области права детета представници ENOC-а изабрали су заменицу заштитника грађана за права детета Гордану Стевановић за члана Бироа ове организације.

Представници преко 30 институција на радионицама размениће искуства и примере добре праксе из својих држава у циљу унапређења и заштите права деце и младих.

Заштитник грађана наставиће да изводи обуку запослених у Привредној комори Србије о могућностима остваривања и заштите права привредника и приватних предузетника у случајевима незаконитог и неправилног рада органа управе, договорено је јуче на састанку челника ових институција Зорана Пашалића и Марка Чадежа. Обуци ће присуствовати представници регионалних привредних комора са територије целе Србије. Циљ обуке је да се слушаоци упознају са надлежностима и начином рада Заштитника грађана, али и да привредници и предузетници представе кључне проблеме у пословању и информишу се о поступању Заштитника грађана у случајевима незаконитог и неправилног рада органа управе.

Прва обука запослених у Привредној комору Србије организована је новембру 2016. године у склопу активности за успостављање службе за заштиту привредника и предузетника, a у циљу ефикаснијег остваривања права привредних субјеката. Обуку је одржала генерална секретарка стручне службе Заштитника грађана Оља Јовичић са сарадницима.

Страна 9 од 340