a

Опширније...

Удружење Акција за слепе из Београда организовало је јуче, поводом Међународног дана особа са инвалидитетом и Међународног дана људских права, дружење слепих и слабовидих особа, коме се на позив организатора придружио и заштитник грађана Зоран Пашалић.

Ово вече је прилика да се још једном укаже на потребу унапређење положаја удружења слепих и слабовидих, чији су главни проблеми материјалне природе, али и недовољна подршка државе и друштва у целини, изјавио је Пашалић.

Поводом 3. децембра, Међународног дана особа са инвалидитетом, заменица заштитника грађана за права особа са инвалидитетом и старијих Владана Јовић користи прилику да још једном укаже на потребу бржег и свеобухватнијег укључивања особа са инвалидитетом у свакодневни живот друштва и позива надлежне органе и институције да узму своје активније учешће у овом процесу. Иако је законодавним активностима задњих деценија унапређен правни оквир за што већу имплементацију права гарантованих међународним конвенцијама, и даље је присутан изостанак стратешког промишљања и координација секторских политика у овој области, због чега се оне или не спроводе у потпуности или се неодговарајуће спроводе, упозорава Јовић. Узајамна повезаност нерешених питања и проблема, као што су нпр. деинституционализација, развој услуга подршке у заједници, образовање и запошљавање особа са инвалидитетом, чине да заједнички рад свих чинилаца у друштву мора неминовно бити интензивнији и координисанији уколико се жели унапређење положаја особа са инвалидитетом и њихово ефикасније и сврсисходније укључивање у свакодневни живот друштва, а тиме и остваривање загарантованих права.

-------

Опширније...Поводом Међународног дана особа са инвалидитетом, заменица заштитника грађана за права особа са инвалидитетом и старијих Владана Јовић је са својим сарадницима присуствовала свечаној седници Савета за рад са особама са инвалидитетом на територији града Ниша. На седници је презентован Стратешки план имплементације циљева и задатака рада Савета у 2018. години и одржана презентација пројекта „Један лаки километар“. Након свечане седнице Савета, представници Заштитника грађана су у пратњи представника града Ниша посетили предузеће за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом „Елмонт“ Ниш и школу за основно и средње образовање „14.Октобар“ Ниш, као примере добре праксе у области образовања и запошљавања особа са инвалидитетом.

Генерална секретарка Заштитника грађана Оља Јовичић представила је данас рад и поступања стручне службе Заштитника грађана Републике Србије у области заштите животне средине на конференцији „Локални заштитници грађана (омбудсмани) и заштита животне средине у Републици Србији“ у Крагујевцу. Она је указала на значај заштите и унапређења права на здраву животну средину у оквиру корпуса свих законом уређених права грађана, који је загарантован и Уставом. Такође је нагласила да се у институцији Заштитника грађана посебна пажња посвећује промовисању ове области права.

На дводневној конференцији, коју је организовало удружење Архус центар уз подршку Мисије ОЕБС-а у Србији, покрајинском и локалним заштитницима грађана (омбудсманима) и представницима организација цивилног друштва из целе Србије представљени су различити аспекти заштите животне средине и потенцирана њихова улога у заштити права грађана у овој области. Своја искуства у области заштите животне средине пренели су и представници Министарства заштите животне средине, Канцеларије заштитника грађана града Крагујевца, Прекршајног апелационог суда - одељење у Крагујевцу, Мреже Архус центара Србије и Мреже Архус центара Црне Горе и правни експерти.

Постизање родне равноправности и унапређивање положаја жена и девојчица циљ је свих држава на Балкану, а то подразумева нашу обавезу да израдимо стратешке документе, националне стратегије и акционе планове и да обезбедимо њихову доследну примену, поручила је данас заменица заштитника грађана за права детета и родну равноправност Гордана Стевановић на отварању Регионалне конференције о мерењу родне равноправности на Западном Балкану у Даниловграду.

Опширније...Да бисмо пратили напредак на том пољу веома су нам важни механизми за мерење родне равноправности и зато је од изузетног значаја што је Србија постала прва земља ван Европске уније која је увела у употребу Индекс родне равноправности. Када узмемо у обзир шест области кроз које се родна равноправност мери (знање, рад, здравље, новац, време, моћ и две подобласти: насиље и наилажење на неравноправност) евидентно је да је Србија остварила напредак у протеклом периоду у низу области, али је такође јасно да простор за унапређевање положаја жена и даље постоји, рекла је Стевановић.

Опширније...

"И поред уставних гаранција једнаких могућности жена и мушкараца и прописивања обавезе равноправне заступљености полова важећим Законом о равноправности полова, у извршној власти и међу именованим и постављеним лицима и даље је мање жена него мушкараца", изјавила је заменица заштитника грађана за права детета и родну равноправност Гордана Стевановић.

Она је данас у Петровцу на Млави, на скупу посвећеном прикупљању података у фокус групама, у оквиру истраживања о заступљености жена у органима јединица локалне самоуправе у Републици Србији, као и о локалним механизмима за родну равноправност, истакла да је веома значајно утврдити у којој су мери жене заступљене у органима јединица локалне самоуправе, на којим позицијама, у којој мери се примењују одредбе Закона о равноправности полова и због чега је то тако.

Поменуто истраживање Заштитник грађана спроводи од јуна 2017. године, уз подршку мисије ОЕБС, а резулатати истраживања, наводи Стевановић, треба да омогуће идентификацију кључних препрека за ефикасније функционисање локалних тела за родну равноправност, односно спровођење политика и прописа у области родне равноправност на локалном нивоу, али и модела који су примењени у пракси, а показали су се ефикасним.

Осим података који су прикупљени упитником, које су јединице локалне самоуправе доставиле Заштитнику грађана у периоду од јуна до августа 2017. године, методологијом истраживања су предвиђене и фокус групе са представницима/цама локалних механизама, али и градске, односно општинске управе. На основу података прикупљених упитником, изабране су јединице локалне самоуправе у којима ће бити регионално организоване фокус групе. После Петровца на Млави 28. новембра, на реду су - Београд 29. новембра, Нови Сад 30. новембра, Шабац 4. децембра, Чачак 5. децембра, Врњачка Бања 6. децембра, Јагодина 13. децембра и Ниш 14. и 15. децембра.

Поводом стравичног напада на џамију у региону Северног Синаја, у којој је страдало више стотина невиних људи, заменик заштитника грађана Роберт Сепи упутио је телеграм саучешћа амбасадору Египта у Београду Езелдину Фахмију Махмоуду Фахмију (Ezzeldin Fahmy Mahmoud FAHMY).

„Дубоко нас је потресла вест о нападу на џамију у региону Северног Синаја у којој је убијено и повређено више стотина невиних људи. Ова стравична трагедија и безумни чин мржње још једном нас подсећају да морамо бити снажни и јединствени у борби против тероризма и свих претњи и изазова које он доноси. Наша обавеза и одговорност је да се заштитом цивилизацијских вредности изборимо за слободу свих људи и живот без страха.

Дозволите ми да у име Заштитника грађана и Стручне службе Заштитника грађана, породицама и пријатељима настрадалих, Вама и свим становницима Египта, изразим најдубље саучешће", стоји у телеграму саучешћа. 

Страна 8 од 349
Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol