a

Одбор за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу Народне скупштине Републике Србије усвојио је Иницијативу Заштитника грађана за подношење амандмана на Предлог закона о запосленима у јавним службама

Заштитник грађана Зоран Пашалић присуствовао је данас обележавању Међународног дан људских права у спомен соби Косметске жртве, који је организовало Удружење породица киднапованих и убијених на Косову и Метохији.

Скупу су поред заштитника грађана и породица жртава, присуствовали и потпредседник Скупштине Србије Владимир Маринковић, председник скупштинског Одбора за људска и мањинска права и равноправност полова Мехо Омеровић, министар одбране Александар Вулин и министар за државну управу и локалну самоуправу Бранко Ружић.

Оружани сукоби, унесрећене жртве терористичких напада и колоне миграната и избеглица, скоро седам деценија од усвајања Универзалне декларације о људским правима УН, представљају данас најпотресније слике савременог света. У светлу ових појава, од којих су неке попут таласа миграната и избеглица видљиве и у Србији, суочавамо се и са вишегодишњим проблемима наших грађана у остваривању њихових права, истиче заштитник грађана Зоран Пашалић поводом 10. децембра, Међународног дана људских права. Међу њима и даље су посебно рањиве групе жене и деца жртве насиља, особе са инвалидитетом, Роми и Ромкиње, старија и ЛГБТИ популација.

Незапосленост, али и неиспуњавање обавеза послодаваца према запосленима чине њихов социјални положај несигурнијим, посебно у сусрету са неефикасном администрацијом, изјавио је Пашалић и додао да је остваривање имовинских права грађана Републике Србије и даље праћено дуготрајним поступцима.

Иако је у протеклим годинама унапређен законодавни оквир од значаја за остваривање и заштиту права детета, стање у овој области и данас обележава недовољно развијен систем превенције и заштите деце од насиља, злостављања, занемаривања и искоришћавања, низак ниво партиципације детета и недовољно доступна здравствена и социјална заштита. Заштитник грађана упозорава да су неопходне хитне и неодложне промене у начину рада на превенцији и заштити од насиља, односно, обезбеђивање адекватних ресурса и доследна примена закона и прописа који уређују заштиту жена од насиља, у складу са препорукама Заштитника грађана.

Oсобе са инвалидитетом указују на недовољну развијеност услуга, њихову неравномерну доступност и недовољност, посебно услуге подршке за самостални живот и услуге персоналне асистенције деци са инвалидитетом и педагошку асистенцију. Основни разлози недовољне развијености услуга су и даље присутни, од недостатка финансијске подршке и неусклађеног правног оквира, до нерешене децентрализације послова социјалне заштите у локалним самоуправама.

Заштитник грађана указује на значај усвајања нових законских решења којим ће бити успостављена делотворна мањинска политика, заснована на сагласности свих учесника, националних мањина и друштва у целини. Доношење измена и допуна Закона о националним саветима националних мањина и Закона о службеној употреби језика и писама (или доношење нових), као и измене и допуне Закона о заштити права и слобода националних мањина, како би се створио правни основ за упис података о националној припадности запослених у јавној управи, омогућиће планирање и праћење примене мера ради остваривање права припадника националних мањина на сразмерну заступљеност приликом запошљавања у јавној администрацији.

Због бројних стереотипа и предрасуда, и даље није обезбеђено пуно остваривање права ЛГБТИ особа у области образовања, запошљавања, здравства, социјалне заштите, правног уређења истополних животних заједница и правних последица прилагођавања (промене) пола и родног идентитета.

Национални механизам за превенцију тортуре (НПМ) наставио је са посетама институцијама у којима су смештена лица липена слободе и само током ове године упућено је око 300 препорука. Већина је прихваћена или је у току поступак имплементације, а највећи помаци направљени су у заводима за извршење кривичних санкција и у области збрињавања избеглица и миграната. Положај лица са менталним сметњама смештених у стационарним установама је и даље забрињавајући, због чега је неопходно предузети конкретне кораке у циљу одговарајућег збрињавања и подршке овим особама.

Слободни, независни и објективни медији неизоставна су и незамењива основа друштва које претендује да буде демократско и тежи остварењу људских и грађанских права. Друштво које жели такве медије мора бити спремно на непрестано ангажовање државе, невладиног сектора, медија и грађана, поручио је заштитник грађана Зоран Пашалић.

Форумом „О нама са нама“ Заштитник грађана обележава 10. децембар, Међународни дан људских права, посвећујући на тај начин пажњу старијим грађанима и указујући на проблеме са којима се суочава та рањива друштвена група и на потребу заштите и унапређења њихових права.

Опширније...„Заштитник грађана обично дан људских права обележава посетама установама, пружаоцима услуга са којима разговара о положају грађана из рањивих група. Овог пута, желели смо да променимо угао гледања и да пружимо прилику самим грађанима, у овом случају старијима, да сами говоре о својим правима, проблемима са којима се суочавају и о томе шта им је потребно да би унапредили свој положај. Зато смо данас овде са представницима и члановима удружења старијих, да заједно отварамо теме и говоримо о проблемима“, поручила је заменица заштитника грађана за права особа са инвалидитетом и старијих Владана Јовић, на форуму одржаном данас у Београду.

„Оно што ми као институција можемо рећи, на основу притужби које нам стижу, јесте да је њихов број несразмерно мали у односу на стварне проблеме старијих. То не значи да се њихова права не крше, већ да они нису у довољној мери информисани о својим правима и начинима да их остваре“, истакла је Јовић.

Према њеним речима, старији се најчешће жале на проблеме у области остваривања социјалних и економских права, нпр. право на туђу негу и помоћ, право на пензионо осигурање, на услуге подршке, али и на изложеност насиљу и на проблеме у области комуналних услуга.

„Положај старијих у земљи, али и у свету, није онакав какав би морао бити и старији, то морамо нагласити, због угрожености својих права, јесу једна од најрањивијих група у нашем друштву. Често су вишеструко дискриминисани, услуге подршке на које имају право неретко су им недоступне, јер они који су дужни да их информишу, то не чине или чине селективно“, рекла је Владана Јовић.

Истовремено, наводи заменица заштитника грађана, треба нагласити да је Србија последњих година постала земља старих, због чега политике заштите њиховог положаја, морамо прилагодити таквом демографском тренду. Она је подсетила да на међународном плану такве активности већ постоје, будући да од 2010. године УН раде на припреми Конвенције о правима старијих.

На форуму су говорили и Надежда Сатарић из удружења АМИТY, Наташа Тодоровић из Црвеног крста Србије и Василије Бјелобрковић из Савеза пензионера Србије.

Опширније...Када се суоче са проблемом који тешко или никако не могу да реше, људи једноставно желе да се пожале и да у личном разговору са оним кога виде као последњи спас, потраже решење. Данас сам се шести пут сусрео и разговарао са укупно 200 грађана. Још толико њих у овом тренутку чека на свој заказани термин. Читава ова седмица је посвећена обележавању Међународног дана људских права и зато ми је посебно драго да у овом ванредном термину разговарам са преко 30 грађана о заштити њихових права, изјавио је данас заштитник грађана Зоран Пашалић.

Како је навео, највећи број жалби и примедби институцији Заштитника грађана стиже због имовинско-правних проблема, јер се многе општине у Србији оглушују о права грађана у тој области и позвао грађане да се обрате у свим случајевима кршења њихових права.

----------

Ромска национална мањина, посебно Ромкиње спадају у најугроженије групе Србији, и то се констатује и у редовним годишњим извештајима Заштитника грађана. Такође је чињеница да је здравствена заштита недовољно приступачна женама из осетљивих, вишеструко маргинализованих друштвених група, међу којима су и жене ромске националности, рекао је данас заштитник грађана Зоран Пашалић приликом представљања Посебног извештаја Заштитника грађана о репродуктивном здрављу Ромкиња са препорукама.

Како бисмо ово стање променили у нашем друштву, Заштитник грађана је спровео једно квалитативно истраживање, да се сагледа степен остваривања права и идентификују проблеми са којима се Ромкиње суочавају у приступу здравственој заштити и остваривању права из здравственог осигурања и здравствене заштите. Такође смо желели да помоћу овог истраживања утврдимо правне и друге разлоге који спречавају Ромкиње да у потпуности остваре своја права посебно у области репродуктивног и сексуалног здравља, навео је Пашалић.

Опширније...Заменица заштитника грађана за права детета и родну равноправност Гордана Стевановић је рекла да овај извештај служи и да идентификујемо недостатке у раду органа јавне власти који отежавају приступ Ромкињама услугама усмерених на очување, превенцију и заштиту њиховог репродуктивног здравља. Оцена стања и упућене препоруке органима власти треба да допринесу бољем разумевању положаја Ромкиња у здравственом систему и унапређењу приступачности и доступности здравствених услуга за превенцију и заштиту сексуалног и репродуктивног здравља Ромкиња.

На основу резултата истраживања, Заштитник грађана је израдио препоруке како да се степен остваривања права у наведеним областима повећа, које је упутио надлежним државним органима. Међу препорукама је увођење трајног и континуираног информисања Ромкиња о превенцији и заштити репродуктивног здравља, информисање Ромкиња о правима у области здравствене заштите и здравственог осигурања, као и увођење трајног радног ангажовања здравствених медијаторки у здравственом систему Републике Србије, истакла је Гордана Стевановић.

Радни састанак, који је Заштитник грађана организовао поводом обележавања Међународног дана људских права, имао је за циљ да се државни и други органи као и представници и представнице организација цивилног друштва детаљније упознају са Посебним извештајем Заштитника грађана, размене искуства и мишљења и размотре будуће активности надлежних органа у циљу унапређивања сексуалног и репродуктивног здравља жена Ромкиња.

----------

Опширније...Студенти Правног факултета из Београду боравили су у студијској посети Заштитнику грађана, како би се упознали се надлежностима и начином рада ове независне државне институције.

Заштитник грађана Зоран Пашалић је представио студентима улогу и независну функцију институције и посебно истакао значај заштите и унапређења људских и мањинских права у Србији. Надлежности, овлашћења и поступање по притужбама Заштитника грађана представила је генерална секретарка стручне службе Заштитника грађана Оља Јовичић.

Студенти Правног факултета показали су велико интересовање за рад Заштитника грађана, као и за проблеме са којима се грађани највише обраћају овој институцији.

-----------

Поводом 10. децембра, Међународног дана људских права, заменица заштитника грађана за права детета и родну равноправност Гордана Стевановић је са сарадницама из стручне службе Заштитника грађана у Шапцу посетила седиште Асоцијације ,,Дуга“ и хостел за ЛГБТИ особе који Асоцијација ,,Дуга“ води у овом граду.

Опширније...Овом приликом Гордана Стевановић је са Александром Прицом, председником Управног одбора Асоцијације ,,Дуга“ и чланом Савета за родну равноправност Заштитника грађана и његовим сарадницима и сарадницама разговарала о положају ЛГБТИ особа у Србији, као и о активностима које Асоцијација ,,Дуга“ спроводи у циљу унапређења положаја ових особа. Александар Прица је истакао да су проблеми ЛГБТИ особа у Србији, између осталих, интернализована хомофобија, породично насиље и вршњачко насиље којем су ове особе због другачије сексуалне оријентације и родног идентитета често изложене. Гордана Стевановић и Александар Прица су се сагласили да је изузетно важно спроводити едукације и подизати свест запослених у стручним службама на свим нивоима образовања, као и наставника о положају ЛГБТИ особа, рушити стереотипе и предрасуде и спроводити њихову сензибилизацију, али и обуке запослених у систему социјалне заштите и просвете, у циљу сузбијања вршњачког и породичног насиља, чије жртве су веома често ЛГБТИ особе.

Асоцијација ,,Дуга“ делује програмски и једина је организација цивилног друштва у Србији која још увек на терену спроводи поверљиво саветовање и тестирање на ХИВ и друге полно преносиве болести, а осим тога и низ програма у систему социјалне заштите, остварује сарадњу са свим ЦСР у Републици Србији и спроводи активности у циљу подршке младим ЛГБТИ особама и њиховим родитељима, у виду парњачке едукације. ,,Дуга“, такође, у сарадњи са МУП-ом спроводи програме посвећене повећању безбедности ЛГБТИ особа.

----------

Опширније...Заменик заштитника грађана за права лица лишених слободе Милош Јанковић, представници Националног механизма за превенцију тортуре и одељења за права особа са инвалидитетом посетили су данас, у оквиру обележавања Међународног дана људских права, установу социјалне заштите домског типа „Мале пчелице“ у Крагујевцу.

У разговору са запосленима и корисницима, размотрили су питања која се односе на смештај, третман, здравствену заштиту и остале животе услове корисника, нарочито у погледу оппоштовања њиховог достојанства.

----------

Право на здраву животну средину, као једно од најмлађих Повељом и Уставом зајемченог права грађана сваке године заузима посебно месту у активностима које Заштитник грађана предузима на Међународни дан људских права.

Развој и промовисање волонтеризма и организовање волонтерских активности, су вредности које у великој мери могу допринети унапређивању и подстицању поштовања права човека, а нарочито права на здраву животну средину.

Опширније...Тим поводом генерална секретарка стручне службе Заштитника грађана Оља Јовичић са сарадницима посетила је Покрет горана и центар волонтера Панчево, добитника повеље Уједињених Нација за допринос заштити животне средине, које се већ више деценија бави заштитом и унапређењем животне средине и волонтерским радом.

Изворна надлежност локалне самоуправе је да се стара о заштити животне средине, доноси програме коришћења и заштите природних вредности и програме заштите животне средине, односно локалне акционе и санационе планове, у складу са стратешким документима и својим интересима и специфичностима и утврђује посебну накнаду за заштиту и унапређење животне средине. Имајућу виду важност локалне самоуправе у креирању и остваривању права на здраву животну средину, одржан је састанак са представницима Градске управе града Панчева и Заштитником грађана града Панчева, као важном кариком у остваривању и заштити права грађана на локалу.

Окружни затвор у Врању је обавестио Национални механизам за превенцију тортуре (НПМ) да су, поступајући по упућеним препорукама, одређене просторије у које ће се смештати лица која су задржана од стране полиције, како би били одвојени од притворених и осуђених, као и да ће до проширења смештајних капацитета предузимати мере да сваком лицу лишеном слободе буде доступно онолико животног простора колико је превиђено савременим стандардима. Истовремено, олакшан је приступ тоалету особама са инвалидитетом и које се отежано крећу, у току су радови на адаптацији тоалета и обезбеђени су потпуно нови душеци за спавање, произведени у Казнено-поправном заводу у Нишу. Такође, замењени су дотрајали кухињски елементи и набављена је нова опрема за кухињу, а у јеловник се уноси свеже воће и поврће.

Опширније...
Страна 7 од 349
Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol