a

Тим Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) је 22. новембра по трећи пут посетио Прихватни центар за мигранте у Сомбору. Иако се радило о ненајављеној посети, Центар је затечен у добром стању и тим НПМ је констатовао да је већина радова најављених приликом претходне посете окончана, као и да је у плану изградња још садржаја. Такође, утврђено је и да је поступљено по свим препорукама које је НПМ раније упућивао Комесаријату за избеглице и миграције.

Извештај о посети је послат Прихватном центру, Комесаријату, Центру за социјални рад Сомбор и Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

Комесаријат за избеглице и миграције је обавестио Национални механизам за превенцију тортуре (НПМ) да је, поступајући по препоруци из Извештаја о посети Прихватном центру за мигранте у Бујановцу, у овом Центру истакнуто обавештење о могућности и процедури притуживања на рад лица ангажованих у Центру.

Још приликом посете Прихватном центру у Шиду у децембру 2016. године, НПМ је утврдио да је потребно да Комесаријат за избеглице и миграције предузме мере у циљу превенције било каквог неадекватног поступања службеника према мигрантима, и препоручио да се успостави ефикасан механизам притуживања на њихов рад и да се у свим центрима за смештај миграната истакну обавештења о томе. Како се наводи у обавештењу које је НПМ примио од Комесаријата, у Прихватном центру у Бујановцу обавештење је и раније било истицано, али су га мигранти уклањали, па су сада предузете мере да се оно постави тако да се не може једноставно склонити.

НПМ је посетио Прихватни центар у Бујановцу у августу и октобру ове године, о чему су сачињени извештаји. Друга посета је била обављена у оквиру „Дана омбудсмана“, који су 16. и 17. октобра одржани у Бујановцу и Нишу.

Град Лесковац поступио по препорукама Заштитника грађана и успоставио услугу личног пратиоца чиме је обезбедио пружање ове услуге деци којој је она потребна.

Опширније...Ову дводневну конференцију посвећујемо раду установама детенције. Сматрали смо да је после готово пет година постојања Мреже, потребно направити одређени резиме, подвући црту и сагледати резултат досадашњег рада. Наша намера је да овом приликом разменимо искуства и најбоље праксе механизама контроле у обављању посета установама у којима се налазе лица лишена слободе, рекао је данас заштитник грађана Зоран Пашалић отварајући састанак Мреже НПМ земаља југоисточне Европе са темом „Методологија посета установама детенције“.

Милош Јанковић, заменик заштитника грађана за права лица лишена слободе и председавајући Мреже је истакао да постоји потреба да се дубље анализирају и обраде питања у вези са планирањем посета као што су врсте, састав тимова, принципи вођења посета, као и опште смернице и упитници за посете. Он је истакао да је Национални механизам за превенцију тортуре (НПМ) Републике Србије од 2012. посетио око 500 установа у којима се налазе лица лишена слободе и сачинио око 350 извештаја о посетама, у којима је надлежним органима упућено скоро 2000 препорука за отклањање уочених недостатака и унапређење положаја лица лишених слободе.

Опширније...У оквиру обележавања Међународног дана људских права, данас је одржан састанак Панела младих саветника Заштитника грађана, који окупља тридесеторо деце старости од 13 до 17 година из целе Србије. 

Опширније...„Заштитник грађана је први државни орган који је непосредно у свој рад укључио децу. Панел младих саветника имамо од 2010. године и кроз ове редовне састанке ми непосредно сазнајемо оно што је деци најважније. Ценимо могућност коју имамо, јер је то начин да сазнамо који су то проблеми са којима се суочавате, да нам представите своје ставове и да тако заједно покренемо питања која су од значајна за унапређење заштите деце у Србији“, поручила је заменица заштитника грађана за права детета Гордана Стевановић  младим саветницима.

На састанку се, како је рекла, говорило о истраживању на тему заштите од насиља, злостављања и занемаривања, које ће панелисти у наредном периоду спроводити у својим школама и срединама.

"На тај начин, Заштитник грађана ће од деце добити праву информацију о томе шта је потребно урадити како би систем заштите и превенције од насиља био унапређен“, рекла је Стевановић.

Младе саветнике на почетку састанка поздравио је и заштитник грађана Зоран Пашалић. 

Поступајући по препоруци Националног механизам за превенцију тортуре (НПМ), Комесаријат за избеглице и миграције је навео да ће обавештење о притуживању миграната на рад службених лица у Прихватном центру Прешево бити укоричено и истакнуто на видном месту. У циљу унапређења и уједначеног поступања према мигрнатима у прихватним центрима, од почетка септембра 2017. године и у Прихватном центру у Прешеву, периодично се организују састанци службених лица и представника миграната, на којима се мигранти обавештавају о својим правима. Такође, питање водоснабдевања је решено, тако да сви мигранти имају приступ топлој води у Центру.

НПМ је 3. августа ове године посетио Прихватни центар у Прешеву, о чему је сачињен Извештај са препоруком за отклањање уочених недостатака у раду и унапређења положаја миграната.

Страна 6 од 349
Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol