a

Иако је Србија посвећена заштити и унапређењу положаја ЛГБТИ особа, насиље и дискриминација су и даље доминантни проблеми којима се ове заједница суочава. Припадници ЛГБТИ заједнице и даље нису довољно заштићени, њихова права се често крше услед низа укорењених предрасуда и стереотипа, указује заштитник грађана Зоран Пашалић поводом 17. маја, Међународног дана борбе против хомофобије, бифобије и трансфобије.

Дискриминација према ЛГБТИ заједници има много облика, од злостављања у школама, при запошљавању и напредовању на послу, преко поступања полиције, чак и приликом обраћања здравственим установама. Зато је наша основна обавеза да радимо на подизању свести друштва о правима ЛГБТИ особа преко едукације младих, поручује Пашалић и додаје да је исто толико важна едукација наставног особља, полиције, судија и тужилаца, али и грађана: заштита и унапређење права особа другачије сексуалне оријентације је једна од области у коју цело друштво мора да се укључи. Он подсећа да није обезбеђено пуно остваривање права ових особа путем правног уређења животних заједница и правних последице прилагођавања (промене) пола и родног идентитета, правила понашања и санкције за носиоце јавних функција за непримерен говор о ЛГБТИ особама, а изостаје и мрежа услуга за ЛГБТИ особе, посебно младе, децу и оне без дома јер су их породице одбациле.

Поводом обележавања Међународног дана борбе против хомофобије, бифобије и трансфобије (IDAHO/T) у четвртак, 17. маја у 12 часова биће традиционално развијена застава дугиних боја на згради Заштитника грађана, чиме се особама другачије сексуалне оријентације и родног идентитета на симболичан начин пружа подршка и скреће пажња на проблеме са којима се ове особе свакодневно суочавају у нашем друштву. Заставу ће развити заменица заштитника грађана за права детета и родну равноправност Гордана Стевановић са сарадницима и чланови и чланице Савета за родну равноправност Заштитника грађана.

Међународни дан борбе против хомофобије, бифобије и трансфобије установљен је са циљем да се доносиоцима одлука, јавности и медијима укаже потребу сузбијања насиља и дискриминаце ЛГБТИ особa. Тај дан се обележава 17. маја, јер је на тај дан 1990. године хомосексуалност уклоњена из Међународне класификације болести Светске здравствене организације.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol