a

b_300_0_16777215_00_images_odbor-10052018.jpegИзвештај Заштитника грађана за 2017. годину представља пресек стања о поштовању људских и мањинских права у поступању органа јавне власти у Србији према грађанима и документ о начину и резултатима рада ове независне и контролне институције, изјавио је данас заштитник грађана Зоран Пашалић на седници скупштинског Одбора за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу.

У току извештајне године Заштитнику грађана се обратило 12.181 грађана, а примљено је 4.129 притужби у којима су грађани указивали на повреде својих права. Заштитник грађана је упутио укупно 490 препорука органима управе, и то 256 у контролном поступку, а 234 у скраћеном контролном поступку, рекао је Пашалић.

b_300_0_16777215_00_images_odbor-final-1.jpegУ највећем броју грађани су се притуживали на кршење права у области добре управе, те у економско-имовинској и социјалној и културној сфери. Иако према важећим правним прописима Заштитник грађана није надлежан за контролу рада правосуђа и овај извештајни период обележиле су бројне притужбе и обраћања грађана којима се изражава незадовољство због повреде права на правично суђење и права на суђење у разумном року, истакао је Пашалић.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol