a

Поступајући по препорукама Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ), Комесаријат за избеглице и миграције и Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања обезбедили су пружање психолошке подршке и помоћи мигрантима који су смештени у Прихватном центру у Врању, а за потребе миграната редовно се набавља неопходна одећа и обућа. У Центру су успостављене транспарентне процедуре притуживања, а обавештења о наведеним процедурама истакнута су на више језика. Како није могуће обезбедити континуирано присуство запослених Центра за социјални рад (ЦСР) Врање, у Прихватном центру су присутни социјални радници организација цивилног друштва, који у случају потребе остварују директан контакт са надлежним из ЦСР.

НПМ је 01. августа 2017. године посетио Прихватни центар у Врању, након чега је надлежним органима упутио препоруке за отклањање уочених недостатака и унапређење услова за боравак миграната.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol