a

Постизање родне равноправности и унапређивање положаја жена и девојчица циљ је свих држава на Балкану, а то подразумева нашу обавезу да израдимо стратешке документе, националне стратегије и акционе планове и да обезбедимо њихову доследну примену, поручила је данас заменица заштитника грађана за права детета и родну равноправност Гордана Стевановић на отварању Регионалне конференције о мерењу родне равноправности на Западном Балкану у Даниловграду.

b_300_0_16777215_00_images_20170112goca1.jpegДа бисмо пратили напредак на том пољу веома су нам важни механизми за мерење родне равноправности и зато је од изузетног значаја што је Србија постала прва земља ван Европске уније која је увела у употребу Индекс родне равноправности. Када узмемо у обзир шест области кроз које се родна равноправност мери (знање, рад, здравље, новац, време, моћ и две подобласти: насиље и наилажење на неравноправност) евидентно је да је Србија остварила напредак у протеклом периоду у низу области, али је такође јасно да простор за унапређевање положаја жена и даље постоји, рекла је Стевановић.

Она наводи да популациона и демографска политика и родни стереотипи чине да се родитељство и даље види првенствено као одговорност и улога жена, док доступност услуга за бригу о деци није одговарајућа. Такође, просечна зарада мушкараца је већа од просечне зараде жена и у јавном и у приватном сектору, женска радна снага концентрисана је у слабије плаћеним секторима, образовање не обезбеђује и једнаке зараде, због нижих зарада жене имају у просеку и ниже пензије. О положају жена говори и велики број убистава жена као резултат родно заснованог насиља, као и веома раширено насиље према женама и деци, а контрола правилности и законитости рада надлежних органа од стране Заштитника грађана указује да у раду надлежних органа постоје бројни недостаци.

b_300_0_16777215_00_images_20170112goca2.jpegЗбог свега тога јасно је колико је још заједничких напора релевантних органа, независних тела и организација потребно у циљу унапређивања спровођења принципа родне равноправности у Србији, јер родна равноправност је мултисекторско питање и потребно нам је сагледавање стања ствари из родног аспекта, родно освешћивање и подизање свести јавности о родној равноправности, закључила је Стевановић.

Регионалну конференцију о мерењу родне равноправности на Западном Балкану у Даниловграду организовали су Министарство за људска и мањинска права Црне Горе, Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва, Координационо тело за родну равноправност Владе Републике Србије, уз подршку Регионалне школе за јавну управу (ReSPA).

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol