a

Заштитник грађана обратио се данас Директорату цивилног ваздухопловства Републике Србије, као надлежном за спровођење инспекцијског надзора у конкретном случају забране детету са аутизмом да се украца на авион, који се догодио пре неколико дана на Аеродрому „Никола Тесла“ и затражио да га, у складу са чланом 21. Закона о Заштитнику грађана, по окончању поступка обавести о налазима. На основу медијских извештавања, постоје индиције да је авио компанија „Air Serbia“ повредила права детета забраном уласка у авион, те ће Заштитник грађана помно пратити овaj случај и налазе надлежних органа.

После прибављања релевантних информација, Заштитник грађана ће одлучити о потреби предузимања других мера из своје надлежности у циљу утврђивања законитости и правилности рада надлежних органа и обавестити јавност о својим утврђењима и евентуалним препорукама.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol