Казнено – поправни завод у Нишу је поступио по свим препорукама Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ), које су овом Заводу упућене у циљу побољшања положаја лица лишених слободе у II Павиљону (затворено одељење и притвор).

КПЗ Ниш је реновирао све собе у приземљу објекта, тоалети су одељени од остатка просторија, обезбеђена је просторија за дневни боравак осуђених лица, осуђенима је обезбеђено праћење телевизијског програма у спаваоницама, опредељене су собе за непушаче, неусловне спаваонице за употребу у сутерену објекта избачене су из употребе, док је у просторији за посете блиских лица инсталиран аларм за позивање страже. Ценовник артикала из кантине истакнут је у свим деловима Завода и доступан je свим лицима лишеним слободе. Лекарски прегледи осуђених лица се, по правилу, обављају без присуства припадника Службе за обезбеђење, а заводски лекари редовно врше детаљан обилазак просторија предвиђених за смештај лица лишених слободе и о свим битним чињеницама везаним за здравствено стање ових лица обавештавају управника, заједно са предлогом мера за њихово побољшање.

НПМ је обавио ноћну посету КПЗ Ниш 31. марта 2015. године. Током посете чланови тима су обишли просторије II Павиљона у којима су смештена лица лишена слободе и са њима обавили разговоре у циљу утврђивања евентуалних случајева тортуре. Након посете сачињен је Извештај о посети са препорукама.

 

Заштитник грађана упутио је данас надлежном одбору Народне скупштине амандмане на Предлог закона о одређивању максималног броја запослених у јавном сектору како би се заштитила независност свих државних органа који по Уставу и закону послове заштите права грађана и контроле других органа и организација морају да раде независно, а не само оних које је Влада обухватила својим предлогом.

Предлогом Владе прописано је да Уставни суд, Високи савет судства и Државно веће тужилаца, који су независни државни органи, сами утврђују максималан број запослених у својим службама, те број судија и тужилаца, док би у службама Заштитника грађана, Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, Повереника за заштиту равноправности, Државној ревизорској институцији и Агенцији за борбу против корупције, по предлогу Владе, максималан број запослених требало да утврди Одбор за административно-буџетска и мандатно-имунитетска питања Народне скупштине.

Предлогом Владе крши се уставна и законска гаранција права грађана да органи за заштиту права грађана и контролу других органа и организација чија је независност гарантована Уставом, односно органским законом, свој посао раде независно од било ког органа власти. Такође, тиме се крши и Уставом утврђено државно уређење, као и јединство правног поретка.

Независност Заштитника грађана као државног органа гарантује Устав, а посебни органски закони прописују независност два повереника, Државне ревизорске институције и Агенције за борбу против корупције.

Заштитник грађана је амандмане, као овлашћени предлагач, поднео у сагласности са повереником Родољубом Шабићем, повереницом Бранкицом Јанковић, председником Државне ревизорске институције Радославом  Сретеновићем и директорком Агенције за борбу против корупције Татјаном Бабић.

 

Министарство здравља није утврдило начин складиштења и поступање са психоактивним супстанцама које су одузете у кривичном поступку, а с обзиром да су више од годину дана биле без надзора, постале су потенцијална опасност по животну средину, живот и здравље људи, утврдио је Заштитник грађана

 
Народни посланици Наташа Вучковић и Балша Божовић указали су на данашњем састанку са заштитником грађана Сашом Јанковићем на проблеме грађана у вези са високим износима пореза на имовину. Како су рекли, у решењима о порезу на имовину грађанима су утврђене обавезе које су несразмерне у односу на њихову економску моћ и платежне способности.

Јанковић је нагласио да је Заштитник грађана у годишњем извештају за 2014. годину констатовао да је порез на имовину физичких лица значајније повећан у односу на раније године и да изазива незадовољство грађана. Он је обећао да ће наставити да ради на овом питању у складу са својим надлежностима.

 
Слобода медија није привилегија, већ нужност. Треба да гарантујемо слободу медија у друштву, како би ми, грађани, могли да остваримо остала права, рекао је заштитник грађана Саша Јанковић на данашњој конференцији о слободи медија у Београду.

Он је на конференцији Хелсиншког одбора за људска права у Србији „Слобода изражавања, медијске слободе и (ауто) цензура у земљама ОЕБС“ рекао да годишњи извештај Заштитника грађана, али и извештаји других државних органа и цивилног сектора, показују да је стање медијских слобода у региону и делу Европе забрињавајуће лоше и да је потребно обезбедити бољу заштиту новинара. Он је оценио да новинари нису довољно заштићени и да је то разлог што многи одустају од својих принципа и подлежу аутоцензури.

Учесници скупа су се сложили да су слобода медија и изражавања кључни за развој демократског друштва и захтева неуморно ангажовање државе, невладиног сектора, медија и грађана.

Расправа на конференцији биће коришћена за припрему Београдске декларације о слободи изражавања, која би требало да буде усвојена у децембру 2015. током завршног догађаја председавања Србије ОЕБС-ом.
 

Комунална инспекција Општинске управе општине Крупањ није проследила надлежном одељењу Општинске управе општине Крупањ поднесак, који је претходно одбацила због ненадлежности. Притужилац није поучен како да уреди поднесак и на који начин да оствари права која му по закону припадају, утврдио је Заштитник грађана.

 
Министарство финансија није, у законом предвиђеној форми, одлучило о захтеву притужиље за признавање права на јубиларну награду, утврдио је Заштитник грађана
 
Полицијска управа (ПУ) Крагујевац је поступила по препорукама Заштитника грађана које се односе на уручивање писаног обавештења о правима задржаних лица по основу Закона о безбедности саобраћаја на путевима, Закона о полицији, Закона о прекршајима и по основу Законика о кривичном поступку. Обавештење о правима, као и осталу релевантну документацију, лице ће имати код себе током задржавања. У предмету о задржавању неће се надаље прилагати медицинска документација са осетљивим подацима о задржаном лицу.

ПУ Крагујевац ће уједно у наредном периоду предузети мере и активности како би, сходно упућеним препорукама, унапредила и материјалне услове у просторијама за задржавање.

Заштитник грађана је, обављајући послове Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ), након редовне посете Полицијске управе Крагујевац у априлу  2015. године, сачинио Извештај о посети са 15 препорука и упутио их овој управи и надлежном министарству.

 
Током два поступка контроле Заштитника грађана, Управа за извршење кривичних санкција је отклонила недостатке у свом раду на које је указано у притужбама грађана.

Ради усклађивања различите праксе завода за извршење кривичних санкција, Управа је обавестила све заводе за извршење кривичних санкција да Републички фонд ПИО узима у разматрање захтеве за признавање права на инвалидску пензију осуђених лица које је попунио заводски лекар и да се сви неопходни прегледи за признавање права на инвалидску пензију могу обавити по упуту заводског лекара.

У другом случају, Управа за извршење кривичних санкција наложила је Казнено-поправном заводу у Београду да стави ван снаге акт управника тог завода којим је било прописано да се осуђено лице, из разлога безбедности, у заводу креће са рукама на леђима.

 Get the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module