Заштитник грађана изразио је данас у разговору са министарком саобраћаја, грађевинарства и инфраструктуре Зораном Михајловић задовољство због захтева министарке Михајловић Грађевинској дирекцији Србије да без одлагања обезбеди смештај за породице које су купиле станове у згради загађеној штетним фенолом.

Заштитник грађана покренуо је почетком месеца, по притужбама власника станова, поступак контроле рада Министарства пољопривреде и заштите животне средине, Министарства здравља и Градског завода за јавно здравље Београд, да би установио да ли је дошло до пропуста у раду тих органа због кога је настала, или није спречена штета по грађане. Грађевинска дирекција Србије, иначе, није орган јавне власти, те због тога Заштитник грађана није покренуо поступак контроле и њеног рада.

„Министарка Михајловић је затражила од Грађевинске дирекције оно што бих и ја као Заштитник грађана учинио, да на то имам право. Надам се да ће проблеми грађана бити брзо решени, а да ће поступак контроле који водим према другим органима који јесу у мојој контролној надлежности, допринети да се тако нешто никада не понови“, став је Саше Јанковића.

Јанковић и Михајловићева размотрили су и ситуацију у Директорату цивилног ваздухопловства, где Заштитник грађана такође води поступак контроле пошто је управи тог органа пре више од годину дана истекао мандат. Министарка је Заштитнику грађана пренела план за брзо отклањање незаконитости, што је Јанковић поздравио и изразио очекивање да ће у реченом року тај план бити и спроведен.

 

Због озбиљности навода притужби којима су кандидати за места јавних бележника указали на неправилности у поступку именовања јавних бележника, као и чињенице да су грађани Србије већ имали прилике да осете штетне последице проблема створених у поступку (ре)избора носилаца правосудних функција из 2009. године, које је својим препорукама покушао да отклони, Заштитник грађана је покренуо поступак контроле рада Министарства правде.

Заштитник грађана забринут је и због тога што, судећи по наводима медија, три дана пре почетка рада јавних бележника није познат списак јавних бележника, њихово радно време као ни висина тарифа које ће грађани плаћати.

Реч је о, за грађане животно важним правним пословима који се тичу заштите и остваривања њихових имовинских права, а решавање наведених проблема је у искључивој надлежности Министарства правде.

О исходу поступка јавности ће бити благовремено обавештена.
 

Комунална инспекција Општинске управе општине Сврљиг пропустом у раду повредила је начело законитости и принцип добре управе тиме што није поступила по пријави притужиоца, већ му је упутила опомену за плаћање таксе, утврдио је Заштитник грађана.

 

Министарство правде није одговорило на обраћање притужиоца, и то у више наврата, чиме је грубо повредило право принципе добре управе, утврдио је Заштитник грађана

 
Предшколска установa "Радосно детињство" из Новог Сада, супротно закону,  омогућила је у својим објактима предузећу "Минаква" из Новог Сада да оглашава и дели своје производе, утврдио је Заштитник грађанa
 
Значајно пре законског рока, ЈП „Градска топлана“ Јагодина је поступило по препорукама Заштитника грађана како би у свом раду обезбедило доследну и потпуну службену употребу српског језика и ћириличког писма.

 
Зaштитник грађана, у сарадњи са Хелсиншким одбором за људска права у Србији и медицинским експертом, реализовао је 9. и 10. јуна 2014. године, у складу са Планом посета Националног механизма за превенцију тортуре за 2014. годину, ненајављену посету Полицијској управи Крушевац и том приликом сачинио извештај са препорукама,
 

Стална представница УНДП и стална координаторка УН у Србији Ирена Војачкова Солорано и заменик заштитника грађана Милош Јанковић посетили су ове недеље касарну и хотел у Обреновцу, у којима су смештени грађани чије куће су уништене у поплавама, као и пункт МУП-а за обављање управних послова на коме се издају личне карте и остала документа и регистарске таблице за возила.

Локалне власти уложиле су велики напор да збрину грађане који су остали без домова, али услови у којима су они привремено смештени нису на одговарајућем нивоу. Грађани са којима су разговарали Милош Јанковић и Ирена Војачкова Солорано се највише жале на лошу хигијену, једноличну исхрану и недостатак информација о додели средстава за обнову њихових домова. Стална представница УН и УНДП је обезбедила неколико машина за прање веша које ће свакако допринети поправљању услова смештаја.

Грађани који су остали без домова рекли су да не располажу информацијама везаним за накнаде које су им раније обећане. Они су, наиме, путем медија обавештени да ће новац бити исплаћен у роковима који су већ прошли, а немају увид у евиденције у којима би могли да установе у којој је фази поступање по њиховим захтевима за накнаду штете.

Заштитник грађана ће у наредним данима о проблемима уоченим током посете разговарати са представницима градских власти, са циљем да се ситуација поправи, а услови смештаја побољшају.

 

Представници Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) Републике Грузије, који су у студијској посети Републици Србији од 11. до 15. августа 2014. године, посетили су Заштитника грађана, у чијој је надлежности превенција тортуре.

Заменик заштитника грађана Милош Јанковић представио је институцију Заштитника грађана, као и рад НПМ Србије.  Током посете представници НПМ Србије и НПМ Грузије обавиће неколико заједничких посета институцијама у којима се налазе лица лишена слободе (затвор, полицијска станица, психијатријска болница и установа социјалне заштите). Том приликом НПМ Грузије ће се информисати о начину рада ових институција, а такође ће имати прилику и да се на, практичан начин, упозна са методологијом обављања посета НПМ Републике Србије.

 
Сва кривична дела извршена према малолетним лицима, чија су битна обележја употреба силе, претње или принуде, без обзира на изречену санкцију, требало би да буду прописана као сметња за заснивање радног односа у установи образовања и васпитања, као и за избор руководиоца установе, стоји у Мишљењу Заштитника грађана
 
У Републици Србији је потребно да се на општи, предвидив, транспарентан и делотворан начин уреди начин пружања помоћи грађанима који су претрпели штету у случајевима елементарних непогода и сличним догађајима, како би се осигурала равноправност грађана, постигла правна сигурност и смањила опасност од злоупотребе и неправилног утрошка средстава, стоји у Мишљењу Заштитника грађана
 
Општина Мионица је ускратила могућност притужиљи да средствима солидарне помоћи обнови кућу, која је према процени надлежних тешко оштећена земљотресу, утврдио је Заштитник грађана
 

Управни одбор Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије, у поступку избора директора и заменика директора Директората цивилног ваздухопловства, прекршио је права подносиоца притужбе да под једнаким условима ступају у јавне службе и на јавне функције, утврдио је Заштитник грађана

 

У Дому „Ветерник“ велики број корисника свих старосних доби смештен је, односно, задржан на непримерено дуг рок. Искључивањем из социјалне заједнице корисници не могу да остваре своје животне активности, док постојећи услови у Дому "Ветерник" не пружају адекватну подршку за њихово социјално оспособљавање, утврдио је Заштитник грађана

 

Филијала Пореске управе у Крушевцу и Регионално одељење Пореске управе у Крагујевцу одбили су захтев притужиоца за накнаду трошкова ангажовања стручне правне помоћи у пореском поступку, супротно прописаној обавези органа да сам сноси трошкове поступка, чиме су притужиоца изложили трошковима вођења управног спора, а надлежни суд додатно оптеретили, стоји у Мишљењу Заштитника грађана

 


Анкета Заштитника грађана
Оцените резултате рада институције Заштитник грађана у заштити и унапређењу људских права у 2013. години: