Стручне анализе правних аката у области људских права

Stručne analize pravnih akata u oblasti ljudskih prava


Поводом изјаве шефа Одборничке групе Српске напредне странке у Скупштини Града Београда Александар Јовичић 8. фебруара 2016. године, на седници Скупштине Града да Заштитник грађана Републике Србије није критиковао рад комуналне полиције за време претходне власти, што су пренела средства информисања у текстовима под насловима „Јанковићу комуналци нису сметали током власти ДС“ и сличним.

Заменик заштитника грађана Милош Јанковић подсећа да је Заштитник грађана 24. септембра 2012. године, у поступку контроле покренутом по сопственој иницијативи, утврдио незакониту и неправилну примену овлашћења у поступању Комуналне полиције у Београду, када је комунални полицајац применио физичку снагу према грађанину затеченом без возне карте у возилу јавног превоза, тако што га је неколико пута ударио песницом у стомак. У истом поступку контроле Заштитник грађана је препоручио да комунални полицајац без одлагања буде удаљен са радног места, а неколико дана по достављању препоруке тадашња начелница Комуналне полиције Горјана Обреновић је поднела оставку на ту функцију. Препорука је јавно објављена.

Изјава градског одборника Јовичића, некоректна и чињенично нетачна, тежи да доведе грађане у заблуду у погледу објективности рада државног органа. Као таква је штетна и представља законом недопуштен притисак на рад Заштитника грађана, а посебну тежину има због тога што је дао истакнути представник владајуће странке.

Утврђење и препоруку Заштитника грађана из 2012. године можете погледати на следећем линку:

http://www.zastitnik.rs/index.php/lang-sr/2012-02-07-14-03-33/2519--18-2012-


 

Филијала Пореске управе Краљево није у законском року одлучила о захтеву притужиље, чиме је повредила њено право на једнаку заштиту права и на правно средство, утврдио је Заштитник грађана

 

Поступајући по препорукама Заштитника грађана, Полицијска управа Зајечар свим задржаним лицима уручује писано обавештење о правима, а након завршеног задржавања и записник о задржавању на увид и потпис. Трошкове исхране свих задржаних лица у полицијским станицама сада сноси Полицијска управа Зајечар.

Материјални услови у просторијама за задржавање у ПУ Зајечар су унапређени, тако што је обезбеђена боља вештачка осветљеност, док је у полицијским станицама Сокобања и Бољевац у току израда пројектне документације и обезбеђивање новчаних средстава за адаптацију постојећих просторија за задржавање. Такође, ПУ Зајечар je предузела мере и обезбедила чување аудио и видео снимака у свим полицијским станицама. У предстојећем периоду, уз сагласност Дирекције полиције, ПУ Зајечар планира и обуке за полицијске службенике у вези са радом са лицима са менталним сметњама.

Заштитник грађана је, обављајући послове Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ), у новембар 2015. године, посетио Полицијску управу Зајечар у циљу праћења поступања по препорукама упућеним кроз Извештај о посети из 2012. године.

 

Након поступака контроле законитости и правилности рада Комуналне полиције које је Заштитник грађана водио поводом поступања тог органа према новинарској екипи сајта „Истиномер“ 25. септембра 2015. године и новинарској екипи "Мрежa за истраживање криминала и корупције“ (КРИК) 21. октобра 2015. године, Заштитник грађана је упутио јавну препоруку за разрешење начелника Комуналне полиције Града Београда Николе Ристића. Јавна препорука је упућена због утврђене одговорности за повреде права грађана које су проузроковале штету већих размера и због поновљеног одбијања сарадње са Заштитником грађана у поступцима контроле.

Заштитник грађана је утврдио да је у поступању Комуналне полиције Града Београда према новинарској екипи КРИК-а 21. октобра 2015. године било недостатака, од којих се најзначајнији односе на незаконито одузимање предмета и брисање снимака из фотоапарата. Начелник Комуналне полиције незаконито је спречавао снимање поступања Комуналне полиције, а током поступка контроле је дао неистините податке о одузимању предмета, који су у очигледној супротности са садржајем аудио-видео снимка тог догађаја доступних јавности.

 

Заштитник грађана поздравља активности Министарства здравља и Управе за биомедицину у поступању по свим препорукама Заштитника грађана у вези са чувањем матичних ћелија и иницирањем измене прописа.

Републичка стручна комисија за трансплантацију ћелија и ткива је, на подстицај Управе за биомедицину, истакла став о предности чувања матичних ћелија прикупљених из крви пупчаника новорођенчета у националним банкама о чему је Управа обавестила јавност.

Како је наведено у акту Управе, став је формиран на основу препорука Европске групе Европске комисије за етику у науци и новим технологијама, у којима се апсолутна предност чувања матичних ћелија даје јавним (националним) банкама, а сваки други начин чувања и донирања матичних ћелија је лично право сваког појединца.

Министарство здравља је поднело иницијативу за измену прописа да се део средстава који родитељи новорођенчади уплаћују у буџет Републике Србије, на име таксе за добијање сагласности за извоз крви из пупчаника, усмери у сврху завршетка и отпочињања са радом јавне банке крви из пупчаника у Србији у Институту за мајку и дете „Др Вукан Чупић“.

 
Министарство пољопривреде и заштите животне средине није у законском року донело одлуку по захтеву притужиоца, чиме је начинило пропуст у раду на уштрб принципа добре управе, утврдио је Заштитник грађана
 

Заштитник грађана констатује да Нацрт закона о финансијској подршци породици са децом унапређује положај жена које се баве пољопривредном делатношћу или које обављају послове ван радног односа у вези са остваривањем права на накнаду зараде за време породиљског одсуства, односно одсуства ради неге и посебне неге детета, као и да унапређује начин и поступак исплате накнаде зарада у односу на постојеће законско решење.

Истовремено, ради унапређења појединих решења садржаних у Нацрту, Заштитник грађана указује на потребу да се одређене одредбе измене, допуне, односно прецизирају, као што је ситуација када послодавац није извршавао своју обавезу уплате доприноса за социјално осигурање запосленог. Заштитник грађана у свом Мишљењу указује и да је потребно брисати ограничење које се односи на број деце која остварују право на дечји додатак, који не сме бити диктиран редоследом рођења и бројем деце у породици.

Заштитник грађана поздравља чињеницу да је Министарство уважило иницијативу коју је 03. 12. 2014. године Заштитник грађана упутио Влади Србије, а која се односи на услове за остваривање права на родитељски и дечји додатак и неусклађеност прописа са прописима у области образовања и васпитања.
 

Уместо да у законом прописаном року поступи по захтеву за приступ информацијама од јавног значаја и достави тражене информације организацији „Транспарентност Србија“, Министарство привреде је одуговлачило читав поступак, а потом нетачно приказало да су тражени подаци o "Железари Смедерево" заштићени те да због тога не могу бити достављени. Министарство, такође, није дозволило Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности да изврши увид у документа који су предмет захтева организације „Транспарентност Србија", нити је надаље поступило по његовом решењу о достављању тражених података, о чему је Повереник обавестио Заштитника грађана.

Чак ни извесност плаћања новчаних казни, коју је Министарство привреде на крају и платило у укупном износу од 200.000 динара, није натерало овај орган да поступа у складу са законом, утврдио је Заштитник грађана.

 

Заштитник грађана поднео Министарству одбране Иницијативу за усаглашавање одредаба Правила о војној дисциплини и Законика о кривичном поступку којима се уређујe поступање по жалби лица коме је изречена дисциплинска мера