Изменама и допунама Закона о здравственом осигурању и подзаконских прописа унапредио би се положај ученика са здравственим сметњама и хроничним болестима који дужи временски период бораве у иностранству, тако што би користили услуге здравствене заштите у иностранству на терет средстава обавезног здравственог осигурања, стоји у Мишљењу Заштитника грађана
 

Недостатак подзаконских аката који ближе уређују услове и начин остваривања наставе за ученике на кућном и болничком лечењу и наставе од куће и на даљину онемогућава развијање и примену нових облика помоћи и подршке болесним ученицима и ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом. Доношењем тих аката унапредио би се положај ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом и болесних ученика, отклониле неке препреке за пуно укључивање све деце у процес образовања независно од здравственог стања, капацитета и способности и допринело остваривању општег циља образовања - пуног интелектуалног, емоционалног, социјалног, моралног и физичког развоја сваког детета, ученика и одраслог, у складу са његовим узрастом, развојним потребама и интересовањима, стоји у Мишљењу Заштитника грађана.

 
Заштитник грађана је поднео Народној скупштини амандман на Предлог закона о извршењу и обезбеђењу у коме се утврђује овлашћење суда, односно јавног извршитеља, да по службеној дужности од надлежног органа прибави адресу извршног дужника, када се приликом доставе утврди да адреса извршног дужника не одговара адреси из евиденције надлежног органа. Другим амандманом на Предлог закона о извршењу и обезбеђењу је предложено да се законом заштите права кандидата који полажу испит за јавног извршитеља.
 
Заштитник грађана започео је мониторинг присилног враћања грађана Србије из земаља Европске уније којима нису прихваћени захтеви за азил. Представник Заштитника грађана је, обављајући послове Националног механизма за превенцију тортуре, пратио поступање полиције према лицима која су јуче, посебним чартер летом, враћена из Диселдорфa у Србију.

Током праћења нису регистроване неправилности у поступању органа јавне власти, а сарадња са полицијом је била изузетно добра. Заштитнику грађана је омогућено остваривање мандата у пуном капацитету.

Присилно враћање спроведено је у сарадњи полиција Немачке, Холандије, Белгије и Србије, а у организацији Европске агенције за управљање оперативном сарадњом са спољним границама ЕУ (FRONTEX). Праћење присилног враћања особа чији су захтеви за азилом одбијени је значајан превентивни елемент у заштити од мучења и других облика суровог, нечовечног и понижавајућег поступања.

На наведени начин Заштитник грађана је остварио свој мандат утврђен Законом о ратификацији Опционог протокола уз Конвенцију против тортуре који му налаже да врши посете свим местима на којима може бити ограничена слобода кретања људи, а у циљу заштите од тортуре или злостављања.

 
Поступајући по препорукама Заштитника грађана, у Прихватном центру Принциповац успостављено је вођење евиденције о броју лица која пристижу у Центар, као и о њиховој полној и старосној структури. У складу са упућеном препоруком, у Центру је на уочљив начин истакнут кућни ред преведен на енглески, арапски и фарси језик. Такође, Комесаријат је унапредио услове боравка у Центру на тај начин што је оспособљен систем грејања и омогућени услови за редовну замену постељине, приликом пријема нових лица у Центар.

Заштитник грађана је, обављајући послове Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ), у септембру 2015. године, посетио Регионални центар граничне полиције према Републици Хрватској, гранични прелаз Шид, као и Прихватни центар Принциповац. О обављеним превентивним посетама сачињени су извештаји, који су упућени надлежним органима. Комесаријату за избеглице и миграције и Прихватном центру Принциповац упућене су три препоруке, у циљу унапређења поступања.

 

Управа за дечју, социјалну и примарну здравствену заштиту из Ниша није благовремено прикупила информације о стечајном поступку предузећа из овог града тако да је породиљама средства на име накнаде зараде за време породиљског одсуства и одсуства ради неге детета уплаћивала на погрешан рачун послодаваца који је био у блокади. Управа ни после деветнаест месеци од начињеног пропуста није породиљама исплатила зараду, утврдио је Заштитник грађана.

 

Поводом 25. новембра, Међународног дана борбе против насиља над женама, Заштитник грађана подсећа да до сада није разматран део иницијативе Заштитника грађана за измену Кривичног законика у области кривично-правне заштите жртава породичног насиља, упућене Министарству правде 2011. године, а поновљене 2012. године.

Измене Кривичног законика којима ће се увести ново кривично дело прогањања, пооштравање санкција, обавезни психосоцијални третман за насилника и друге мере усмерене ка превенцији насиља у унапређивање поступка свих органа услов су за ефикаснију и бољу заштиту жена од насиља.

Опширније...

 

24. новембар 2015. године

Јанковић: Велики значај сарадње међу омбудсманима у региону

Сарадња омбудсмана у региону има велики значај у решавању проблема везаних за избегличку кризу, оцењено је на конференцији „Изазови у остваривању људских права у избегличкој/мигрантској кризи“, која је данас завршена у Београду. На конференцији су учествовали представници институција Омбудсмана и националних институција за људска права из 26 земаља, као и представници дипломатског кора и невладиног сектора.

„Ако јесмо независне институције имамо право да независно спроводимо свој мандат“ нагласио је заштитник грађана Србије Саша Јанковић. Он је оценио да ће јачање сарадње помоћи омбудсманима да подсете своје владе на обавезе у заштити људских права избеглица/миграната.

Јанковић је рекао да Србију није изненадио талас избеглица и да је он још пре две године дао сет препорука које је влада спровела. Додао је да не можемо сматрати да је ситуација под контролом, јер ће се избегличка криза наставити и неће се завршити ни данас ни сутра ни идуће године.

Заштитник грађана је рекао да треба ићи у сусрет догађајима и да је питање безбедности веома битан аспект избегличке кризе. Безбедност и људска права сужени су тероризмом и економским недаћама, али и мерама које се предузимају да би се тероризам спречио, навео је он.

23. новембар 2015. године

Почела међународна конференција „Изазови у остваривању људских права у избегличкој/мигрантској кризи“

alt

Нико нема право да људе на силу протерује или да их на силу враћа у рат. Чињеница да међу милионима избеглица има терориста, избеглице не чини терористима, изјавио је данас заштитник грађана Саша Јанковић отварајући међународну конференцију омбудсмана и институција за људска права „Изазови у остваривању људских права у избегличкој/мигрантсткој кризи“. Oн je оценио да се проблеми у 21. веку не могу решавати подизањем зидова, иако избегличка криза има многе димензије - безбедносну, економску и, како је рекао, најзначајнију, људску.


Заштитник грађана je подвукао и да међу онима који долазе у Европу има много припадника рањивих група, посебно жена, деце и особа са инвалидитетом којима смо, како је истакао, дужни да помогнемо.

Окупили смо се да као независне институције, међународне организације помогнемо да се лакше и брже нађу одговори на изазове пред којима се налазимо, рекао је он. Јанковић је оценио да је мигрантска криза истовремено и сеоба људи после које Европска унија, регион, па и Србија неће бити исти. „Ако планирамо и управљамо ситуацијом, те промене могу да воде на боље“, рекао је Јанковић.

Опширније...

 

Основна школа „Десанка Максимовић“ у Београду и Градски центар за социјални рад у Београду нису правилно, благовремено, координисано планирали активности и предузели мере прописане за случај сумње или сазнања о злостављању и занемаривању детета. Такође, у сарадњи са другим органима и службама, нису обезбедили додатну образовну, здравствену и социјалну подршку ученицима са развојним тешкоћама, чији је правилан развој био вишеструко угрожен, утврдио је Заштитник грађана.

 Get the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module