Окружни затвор у Новом Саду је у периоду између две посете тима Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ), октобра 2014. и маја 2015. године, унапредио смештајне капацитете и хигијенске услове у којима бораве лица лишених слободе. Реновирана је просторија за посету блиских лица осуђеника, а значајно је смањен број дисциплинских поступака који се воде против лица лишених слободе. 

Одређени број препорука и даље је, међутим, остао неизвршен због недовољног броја запослених у заводским службама, као и услед недостатка материјалних средстава. У циљу даљег унапређења стања у овом Заводу, НПМ је упутио препоруке и Управи за извршење кривичних санкција, како би у складу са својом надлежношћу предузела одговарајуће мере и активности.

НПМ је обавио посету Окружном затвору у Новом Саду, 15. маја 2015. године, са циљем да утврди поступање по препорукама упућеним у Извештају о посети из октобра 2014. године.

 

Секретаријат за образовање и дечју заштиту Београда извршио је део препорука Заштитника грађана које се тичу финансирања делатности предшколских установа, док градске власти у Крагујевцу нису, у складу са законом, обавестиле Заштитника грађана о поступању по препорукама.

Секретаријат за образовање и дечју заштиту Градске управе Града Београда обезбедио је да се од 2015. године учешће корисника у финансирању делатности предшколских установа обрачунава у законском износу од 20 одсто и предузео је мере за детаљније уређење структуре економске цене програма васпитања и образовања у предшколским установама.

Секретаријат Града Београда није поступио по препорукама Заштитника грађана да размотри могућности и предложи начин умањења последица од незаконитог обрачунавања учешћа родитеља у финансирању делатности предшколског васпитања и образовања у периоду од 03. 04. 2010. до 31. 12. 2014. године.

Градска управа Града Крагујевца није поступила у складу са законском обавезом да, у прописаном року, обавести Заштитника грађана о томе да ли је поступила (односно о разлозима због којих није поступила) по препорукама Заштитника грађана за отклањање пропуста у раду начињених током претходних година због нејасног поступка одређивања цене услуга предшколских установа и незаконитог утврђивања учешћа родитеља у финансирању ове делатности.

 

Парада поноса је 2014. године одржана без већих инцидената, а ЛГБТИ организације укључене су у израду стратешких докумената који садрже конкретне мере посвећене унапређивању положаја ове групе грађана. Подсећајући на те важне позитивне помаке, поводом Међународног дана поноса Заштитник грађана указује да ЛГБТ популација у Србији још није довољно заштићена и подсећа на обавезу органа јавних власти да непрекидно раде на заштити права мањинских група.

Налази истраживања ставова јавног мњења, које је за потребе Заштитника грађана спровео ЦЕСИД, показују да према ЛГБТИ популацији постоји општи негативан однос, као и да се на ову групу гледа са негативним предрасудама. 

Правни положај транс особа није правно уређен, на шта је указала Заједничка радна група Заштитника грађана и Повереника за заштиту равноправности, која је надлежним органима 2014. године упутила низ препорука.

Међународни дан поноса се обележава широм света као знак сећања на протесте ЛГБТИ особа против систематског хапшења, прогона и злостављања ових особа од стране америчких власти, који су почели у ноћи између 27. и 28. јуна 1969. године у Њујорку и представљају зачетак организованог активизма и савременог покрета за успешно остваривање права ЛГБТИ заједнице у Америци, а затим и у остатку света.

 

Поводом 26. јуна, Међународног дана УН за подршку жртвама тортуре,  Заштитник грађана са задовољством констатује да током низа ноћних и ненајављених посета затворима обављеним ове године, ниједан осуђеник није указао да је био жртва тортуре, што је напредак у односу на раније године.

Заштитник грађана очекује од свих државних органа да спрече било који облик злостављања. Заштитник грађана ће, обављајући послове Националног механизма за превенцију тортуре, несмањеним интензитетом наставити посете установама у којима се налазе лица лишена слободе. У овој години их је већ било 54.

Превенција тортуре и бескомпромисан обрачун са нечовечним и понижавајућим поступањем и кажњавањем један је од основних услова за очување достојанства свих грађана.

У наредном периоду посебна пажња биће посвећена заштити извора сазнања о случајевима тортуре од било какве одмазде због контакта са Заштитником грађана.

 

Заштитник грађана упутио је Влади Републике Србије Модел закона о државној помоћи после елементарне непогоде којим би се, по први пут, гарантовало право грађана на државну помоћ. По важећим прописима, држава има могућност, али не и обавезу да помогне, што би прихватањем овог модела било промењено.

Моделом закона се, поред гаранције права грађана, предвиђају услови и процедура за остваривање права на државну помоћ, као и начин вршења контроле, што се до сада разликовало од случаја до случаја.

Модел закона гарантује право на државну помоћ грађанима у случају штете на објектима и стварима неопходним за живот. Модел закона стимулише грађане да осигуравају имовину, јер предвиђа да помоћ добијају и они који су осигурани. До сада, грађани који су осигурали имовину нису могли да рачунају на државну помоћ у случају елементарне непогоде, што није било правично нити подстицајно за грађане да се осигурају.

Посебно рањиве групе, попут особа са инвалидитетом, људи који примају социјалну помоћ, или незапослених особа, према Моделу закона имали би предност у редоследу решавања захтева за државну помоћ у случајевима елементарне непогоде и предност у редоследу доделе помоћи.

Модел предвиђа појачану транспарентност свих поступака у додели помоћи, као и ефикасност администрације кроз систем "једног шалтера". Када помоћ преко државе достављају друге државе или међународне организације, Модел закона омогућава да се при јавним набавкама примене правила примене која за такве ситуације важе у тим државама и међународним организацијама.

Пројекат израде Модела закона о државној помоћи после елементарне непогоде подржала је Амбасада Краљевине Данске у Србији, а остварена је сарадња и са Програмом Уједињених нација за развој.

 

Казнено-поправни завод у Пожаревцу поступио је по препорукама Заштитника грађана које се односе на побољшање смештајних услова за осуђене (избацивање кревета “на три спрата”), интезивирање третманског рада са осуђенима из VII павиљона (павиљон са високим степеном обезбеђења) у складу са могућностима и капацитетима Службе за третман Завода, као и успостављање безбедносних процедура које не повређују достојанство осуђених лица.

НПМ (Национални механизам за превенцију тортуре) је обавио ноћну ненајављену тематску посету КПЗ Пожаревац – Забела 11. и 12. фебруара 2015. године, са циљем да утврди да ли има тортуре над затвореницима и поводом праћења поступања Завода по препорукама ЦПТ из 2011. године. Након посете сачињен је Извештај о посети са препорукама.

 

Иако је неколико година раније констатовано да у поступку приватизације предузећа купац није испунио уговорне обавезе, Агенција за приватизацију и Министарство привреде нису раскинули уговор, већ су пролонгирали доношење коначне одлуке и тиме прекршили права запослених у овом предузећу, утврдио је Заштитник грађана

 

Ни после годину дана од пуцања бране на јаловишту напуштеног рудника антимона „Столице“ у селу Костајник, општина Крупањ, брана није санирана на адекватан начин, нити је извршена ремедијација загађених водотокова и терена, стоји у Мишљењу са препорукама Заштитника грађана које је упућено Влади Републике Србије и надлежним министарствима. 

Имајући у виду да је оштећење бране на јаловишту настало као последица обилних падавина, као и да је до изливања јаловине долазило више пута током 2014. године, стално је присутна опасност да се већ након следеће веће падавине акцидентна ситуација понови у знатно већем обиму, уз реалну могућност да се токсичне материје нађу и у рекама ван овог подручја, што представља еколошку опасност за велики део територије Републике Србије, упозорава Заштитник грађана.

 
Служба за катастар непокретности Републичког геодетског завода није у законском року решила по више захтева притужиоца, образлажући своје непоступање недостатком списа предмета за које не зна где се налазе, а потом није предузела мере ни да их прибави, утврдио је Заштитник грађана
 Get the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module