Здравствени центар „Студеница“ Краљево није, као власник предметне непокретности, решио по бројним захтевима притужиље за откуп стана који јој је претходно дат у закуп на одређено време, утврдио је Заштитник грађана
 

Заштитник грађана је утврдио да Казнено-поправни завод у Нишу није спровео процедуру након примене мера принуде према осуђеном лицу на издржавању казне затвора

 
Општина Неготин није предузела потребне мере како би објекте у јавној употреби, који су у власништву локалне самоуправе, учинила приступачним особама са физичким, сензорним и интелектуалним инвалидитетом, утврдио је Заштитник грађана
 
Градска управа града Лесковца, Управа за урбанизам, грађевинске, комунално – стамбене послове, саобраћај и путеве није предузела све неопходне мере у циљу спровођења решења о обезбеђењу суседних објеката, затварању градилишта и рушењу, што је имало за последици настанак и увећање штете на имовини притужилаца, утврдио је Заштитник грађана. Истовремено, Градска управа града Лесковца није остварила одговарајућу сарадњу са Заштитником грађана у поступку контроле правилности и законитости њеног рада.

 

Заменица заштитника грађана за права детета и родну равноправност Гордана Стевановић је са сарадницама 26. августа 2015. године посетила Градску управу града Лознице и разговарала о активностима које се предузимају у Лозници у циљу унапређења положаја деце и жена. Начелница Градске управе је навела предузете мере посвећене осетљивим категоријама становништва: у руралним срединама постоји неколико предшколских установа, финансира се услуга дневног боравка за децу са сметњама у развоју и становање уз подршку за младе без родитељског старања, незапосленим породиљама се месечно исплаћује 20 000 динара накнаде, обезбеђује се бесплатан превоз за особе старије од 65 година, а у плану је и изградња социјалних станова за осетљиве категорије становништва. Осим тога, у Лозници је основана Комисија за родну равноправност која је иницирала низ активности посвећених спречавању насиља према женама и другим питањима од значаја за спровођење принципа родне равноправности.

Заменица заштитника грађана је са начелницом Градске управе и чланицама и чланом Комисије за спорт разговарала о важности афирмисања женског спорта и учешћа девојчица и жена у спортским активностима, у складу са важећим законским прописима, стратешким документима и преузетим међународним обавезама, са чим су се начелница Градске управе и представници Комисије за спорт сагласили, а у вези са спровођењем препоруке Заштитника грађана бр. 14-1543/12, након спроведеног поступка контроле законитости и правилности рада Градске управе града Лозница, вођеном по притужби Омладинског рукометног клуба „Лозница“.

 

Највећи проблем затворског система у Србији је недовољан број здравственог особља, посебно лекара, констатовани је на данашњем стручном скупу под називом “Улога лекара у затворском систему у Србији”, коме су присуствовали здравствени радници свих затвора у Србији.

На скупу, који је организовао Заштитник грађана уз подршку удружења Иницијатива младих за људска права, је оцењено да број лекара треба повећати и констатовано да је за ефикасан рад и пружање здравствених услуга неопходно обезбедити адекватне просторије и опрему у складу са важећим стандардима, као и специјална санитетска возила.

Указано је на неопходност стандардизације здравствених картона и њиховог умрежавања, као и да велики проблем у пружању здравствене заштите представља околност да се здравствени картони из домова здравља не преносе у заводе и обрнуто. Тиме се не остварује континуитет здравствене заштите, односно њено пружање се отежава и поскупљује.

Учесници су се усагласили да је неопходно одржавање периодичних састанака здравственог особља, њихова континуирана едукација, како интерна у оквиру Центра за едукацију у Нишу, тако и специјалистичка, уз стварање услова могућности напредовања у служби.

Такође је констатовано да затворски лекари посебну пажњу морају да посвете откривању случајева тортуре у складу са Истамбулским протоколом, да у случајевима штрајка глађу  поступају у складу са одредбама Малтешке декларације, а на генералном плану да поступају у складу са најновијим смерницама Савета Европе у погледу пружања здравствене заштите.

Учесници су се сложили да лекари треба да поклоне посебну пажњу положају деце, жена, особа са инвалидитетом, припадницима ЛГБТ особа, а нарочито затвореницама са тешким менталним поремећајима и њихово измештање у специјализоване болнице.
 
Заштитник грађана упутио је препоруке Управи градске општине Нови Београд због непримерене дужине поступка и доношења контрадикторних одлука у поступку утврђивања обавезе санирања равног крова у стамбеној згради, на штету правних интереса подносиоца притужбе. Заштитник грађана је утврдио да је Одељење за инспекцијске послове Управе градске општине Нови Београд поступало супротно стандардима доброг административног поступања, својим одлукама унело конфузију у погледу врсте поступка, положаја притужиоца, као и основа за вођење поступка.
 
Основна школа „Ђорђе Крстић“ и Градски центар за социјални рад у Београду нису правилно и на ефикасан начин пружили помоћ и подршку ученику са развојним тешкоћама и његовој породици нити су предузели мере како би заштитили децу од вршњачког насиља. Овим пропустима су допринели учвршћивању штетних облика понашања код детета, његовог одбацивања од стране вршњака и штетних последица код деце жртава вршњачког насиља, утврдио је Заштитник грађана.
 

„Одлука града Вуковара да укине двојезичне табле, које би биле исписане на латиничном и ћириличком писму, не обезбеђује очување језичког идентитета припадника националних мањина, културну и језичку разноврсност, као дела европске и светске културне баштине“, каже се у писму које је заштитник грађана Саша Јанковић упутио пучкој правобранитељици Републике Хрватске Лори Видовић поводом поновне актуализације проблема равноправне употребе ћирилице у Вуковару .

„Дужан сам да посебну пажњу обратим на поштовање права и слобода припадника националних мањина, између осталог и хрватске националне мањине која живи у Републици Србији. Сагласно томе, у континуитету, посебну пажњу обраћам на доследну примену закона који штите језичка права националних мањина у Србији,  ценећи значај службене употребе мањинског језика за остваривање права грађана“, навео је српски омбудсман.

На крају писма Јанковић је изразио веру да ће правобранитељица „искористити пун опсег својих надлежности уколико процени да је неопходно“.
 Get the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module